Triển khai hàng loạt cài đặt cấu hình sẵn cho Mac


Quản trị viên CNTT có thể chọn cài đặt Zoom với các cài đặt cấu hình sẵn trên Zoom Client cho Mac. Cài đặt này yêu cầu cấu hình một tệp .plist và cài đặt tệp này cùng với trình cài đặt Zoom dành cho Quản trị viên CNTT cho Mac.

Cài đặt có thể được củng cố và/hoặc được đặt như cài đặt mặc định; người dùng cuối vẫn có thể chỉnh sửa sau khi triển khai.

Lưu ý: Các giá trị Boolean cho các khoá plist có thể được ghi nhận như sau:

Bài viết này đề cập đến:

Tìm hiểu cách cài đặt với các cài đặt cấu hình sẵn trên máy Windows.

Đang tải xuống Trình cài đặt

Truy cập vào Download Center và nhấn vào Tải xuống cho Quản trị viên CNTT; hoặc tải xuống trực tiếp từ https://zoom.us/client/latest/ZoomInstallerIT.pkg

Mức ưu tiên của cài đặt

Cài đặt có thể được cấu hình ở nhiều nơi. Trong khi một số cài đặt chỉ có thể được cấu hình bởi Quản trị viên Zoom hoặc Quản trị viên CNTT, một số cài đặt có thể được cấu hình bởi người dùng cuối. Nếu cài đặt xung đột, Zoom sẽ sử dụng những mức ưu tiên bên dưới:

Tạo và cấu hình tệp .plist

Nếu bạn muốn định cấu hình các tuỳ chọn cho Zoom Desktop Client trên máy Mac, bạn cần tạo một tệp .plist. Nếu bạn không định cấu hình tệp .plist, Zoom sẽ được triển khai bằng cấu hình mặc định.

Cài đặt mặc định khuyên dùng

Cài đặt có thể được định cấu hình qua plist dưới dạng được củng cố hoặc mặc định khuyên dùng bằng khoá PackageRecommend. Nếu cài đặt được đăng ký theo khoá PackageRecommend thì máy khách Mac sẽ cài đặt với những cài đặt được thiết lập đó, nhưng người dùng sẽ có thể thay đổi các tuỳ chọn này sau khi triển khai.

Để thiết lập cài đặt là cài đặt khuyên dùng, hãy chuyển tới hoặc thêm cài đặt trong <key>PackageRecommend</key>. Ví dụ: nếu bạn muốn máy khách Mac có chế độ "Tự động vào chế độ toàn màn hình khi xem nội dung được chia sẻ" theo mặc định nhưng không cho phép đăng nhập bằng Google hoặc Facebook, tệp plist sẽ là:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>nogoogle</key>
<true/>
<key>nofacebook</key>
<true/>
<key>PackageRecommend</key>
<dict>
<key>ZAutoFullScreenWhenViewShare</key>
<true/>
</dict>
</dict>
</plist>

Cài đặt chung

Tệp .plist có thể chứa những khóa sau đây:

Mô tảTrạng thái và giá trị mặc địnhKhoá plistLoại giá trị
Đặt đăng nhập một lần làm đăng nhập mặc địnhTắt, 0zAutoSSOLoginBoolean
Định cấu hình trước URL trang đăng nhập một lầnTắtzSSOHostString

Định cấu hình và khoá URL trang đăng nhập một lần

Ví dụ: hooli.zoom.us sẽ được đặt thành ForceSSOUrl=hooli

TắtForceSSOURLString

Chặn Zoom tự động khởi chạy URL trang đăng nhập một lần được dùng trước đó. Việc này sẽ có ích cho những người dùng có nhiều tài khoản và mỗi tài khoản có URL đăng nhập một lần riêng.

Tắt, 0 DisableAutoLaunchSSO
Boolean
Gỡ bỏ tuỳ chọn đăng nhập bằng GoogleTắt, 0NoGoogleBoolean
Gỡ bỏ tuỳ chọn đăng nhập bằng FacebookTắt, 0NoFacebookBoolean
Gỡ bỏ tuỳ chọn đăng nhập bằng EmailTắt, 0DisableLoginWithEmailBoolean
Gỡ bỏ tuỳ chọn đăng nhập một lầnTắt, 0NoSSOBoolean
Yêu cầu đăng nhập một lần mới khi khởi động máy kháchTắt, 0DisableKeepSignedInWithSSOBoolean
Yêu cầu đăng nhập mới bằng Google khi khởi động máy kháchTắt, 0DisableKeepSignedInWithGoogleBoolean
Yêu cầu đăng nhập một lần mới khi khởi động máy kháchTắt, 0DisableKeepSignedInWithFacebookBoolean
Sử dụng trình duyệt được nhúng trong máy khách để đăng nhập một lầnTắt, 0EnableEmbedBrowserForSSOBoolean

Yêu cầu người dùng phải đăng nhập trước khi tham gia cuộc họp trên ứng dụng. Người dùng có thể đăng nhập trên web portal khi tham gia cuộc họp qua URL.

Tắt, 0EnforceSignInToJoinBoolean
Yêu cầu máy khách đăng nhập vào tài khoản Zoom trước khi tham gia bất kỳ cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến nàoTắt, 0EnforceAppSignInToJoinBoolean
Đặt miền trang web để đăng nhập hoặc tham gia cuộc họp. Theo mặc định, giá trị là https://zoom.us hoặc https://zoom.comTắtSetWebDomainString
Giữ người dùng đăng nhập trong máy khách khi máy khởi động lại (chỉ áp dụng cho đăng nhập qua email)Tắt, 0KeepSignedInBoolean
Cho phép người dùng kiểm tra các bản cập nhật thông qua máy khách. Khi tắt, nút Kiểm tra cập nhật cũng sẽ được ẩn.

Lưu ý: Đây không phải là một tính năng tự động cập nhật thực sự. Tính năng này chỉ cho phép người dùng kiểm tra các bản cập nhật theo cách thủ công. Vui lòng xem EnableSilentAutoUpdate
Tắt, 0zAutoUpdateBoolean
Cho phép desktop client âm thầm kiểm tra các cập nhật phiên bản ổn định hiện có. Tuỳ chọn này yêu cầu bạn phải bật tùy chọn AutoUpdate. Tuỳ chọn này sẽ không chạy nếu bạn không bật tùy chọn đó.Enabled, 1EnableSilentAutoUpdateBoolean
Cho phép desktop client kiểm tra mọi bản cập nhật hiện có.
Tuỳ chọn này yêu cầu bạn phải bật AutoUpdate .Tuỳ chọn này sẽ không chạy nếu bạn không bật tùy chọn đó.
Tắt, 0AlwaysCheckLatestVersionBoolean

Cho phép kiểm soát nhịp độ cập nhật áp dụng cho desktop client.

Slow (0): ít cập nhật và ổn định hơn
Fast (1): tính năng và cập nhật mới nhất

Slow (0)  SetUpdatingChannel
Boolean
Kiểm soát việc sử dụng Trình trợ giúp chạy ngầm để cài đặt bản cập nhật và không cần phải nhập thông tin đăng nhập của quản trị viên khi nâng cấp.
Tuỳ chọn này yêu cầu tuỳ chọn AutoUpdate phải được bật và sẽ không chạy nếu tuỳ chọn trên bị tắt.
Tắt, 0disableDaemonInstallBoolean

Đặt miền địa chỉ email mà người dùng có thể dùng để đăng nhập

TắtLogin_DomainString

Đặt Chế độ chân dung là chế độ mặc định khi mở Zoom

Tắt, 0DefaultUsePortraitViewBoolean

Tắt tuỳ chọn chia sẻ trực tiếp với Zoom Rooms

Tắt, 0DisableDirectShareBoolean

Chia sẻ âm thanh khi chia sẻ màn hình đến Zoom Room

Enabled, 1PresentToRoomWithAudioBoolean

Bật chế độ kiểm soát thiết bị giao diện con người (HID) cho các thiết bị âm thanh USB từ Zoom client

Enabled, 1EnableHIDControlBoolean

Hiển thị nút Gọi hệ thống phòng trên màn hình trang chủ Zoom client

Tắt, 0EnableStartMeetingWithRoomSystemBoolean
Máy khách sẽ tối ưu hoá chia sẻ màn hình đối với video clip khi chia sẻ trực tiếp tới Zoom Room.Enabled, 1PresentToRoomOptimizeVideoBoolean

Đặt tuỳ chọn chia sẻ khi chia sẻ trực tiếp đến Zoom Room.

0 - Hiển thị mọi tuỳ chọn chia sẻ

1 - Tự động chia sẻ màn hình

1PresentToRoomOptionBoolean

Đặt tuỳ chọn chia sẻ khi chia sẻ trực tiếp đến Zoom Room trong cuộc họp.

0 - Hiển thị mọi tuỳ chọn chia sẻ

1 - Tự động chia sẻ màn hình

0PresentInMeetingOptionBoolean

Đặt mã tài khoản (A) giới hạn máy khách tham gia cuộc họp do một số tài khoản cụ thể chủ trì.

TắtTài khoản, ID tài khoản của bạnString

Thực thi xác thực cuộc họp nội bộ (B)

TắtSetDevicePolicyToken, device_tokenString

Luôn hiện hộp thoại xem trước video khi tham gia cuộc họp

Enabled, 1AlwaysShowVideoPreviewDialogBoolean

Tắt tăng tốc GPU

Tắt, 0LegacyCaptureModeBoolean

Chặn các kết nối đến chứng chỉ SSL không đáng tin cậy

Enabled, 1BlockUntrustedSSLCertBoolean

Nhúng chuỗi đại diện người dùng được chỉ định cho tất cả các yêu cầu HTTP từ Zoom client

TắtEmbedUserAgentStringString
Bỏ qua thiết lập băng thông giới hạn trên chế độ cài đặt trang web Có ích cho những trường hợp ngoại lệ.Tắt, 0IgnoreBandwidthLimitsBoolean
Ẩn nút khởi chạy nhanh Zoom Apps trong giao diện ZoomTắt, 0DisableZoomAppsBoolean

Lưu ý:

Cài đặt cuộc họp

Tệp .plist có thể chứa những khoá sau đây:

Lưu ý: Với các cài đặt bên dưới, mọi loại giá trị là Boolean.

Mô tảTrạng thái và giá trị mặc địnhKhoá plist
Luôn sử dụng ID Cuộc họp Cá nhân cho cuộc họp tức thời

Tắt, 0

UsePMI
Tắt camera khi tham gia cuộc họpTắt, 0ZDisableVideo
Tắt tính năng gửi video từ Zoom clientTắt, 0zDisableSendVideo
Tắt tính năng nhận video từ Zoom clientTắt, 0zDisableRecvVideo
Tắt tính năng sử dụng âm thanh máy tính cho cuộc họp và hội thảo trực tuyếnTắt, 0DisableComputerAudio

Tự động tắt tiếng micrô khi màn hình bị khoá trong cuộc họp

Enabled, 1MuteWhenLockScreen
Bật âm thanh gốc cho âm thanh

Tắt, 0

EnableOriginalSound
Tự động kết nối âm thanh với âm thanh máy tính khi tham gia cuộc họpTắt, 0zAutoJoinVoip
Tự động điều chỉnh mức micrô

Enabled, 1

AudioAutoAdjust
Sử dụng loa mặc định của hệ thốngTắt, 0SetUseSystemDefaultSpeakerForVOIP
Sử dụng micrô mặc định của hệ thốngTắt, 0SetUseSystemDefaultMicForVOIP
Tự động bật màn hình képTắt, 0zDualMonitorOn
Tự động vào chế độ toàn màn hình khi xem nội dung được chia sẻEnabled, 1zAutoFullScreenWhenViewShare
Tự động đổi kích cỡ nội dung để vừa với cửa sổ khi xem nội dung được chia sẻEnabled, 1zAutoFitWhenViewShare
Tắt chú thích khi đang chia sẻ màn hình hoặc khi xem chia sẻ màn hìnhTắt, 0zDisableAnnotation
Tắt âm thanh thông báo hệ thống khi chia sẻ màn hình nềnEnabled, 1EnableDoNotDisturbInSharing
Tắt sử dụng tính năng Bảng trắng trong cuộc họpTắt, 0DisableWhiteboard
Cung cấp tuỳ chọn Tối ưu cho video clip khi chia sẻEnabled, 1EnableShareVideo
Cho phép chia sẻ âm thanh chỉ khi chia sẻ màn hìnhEnabled, 1EnableShareAudio
Vào chế độ toàn màn hình khi bắt đầu hoặc tham gia cuộc họpTắt, 0FullScreenWhenJoin
Luôn hiện các nút điều khiển cuộc họp (bật Luôn hiện các nút điều khiển cuộc họp)Enabled, 1AutoHideToolbar
Sử dụng Video HD khi tham gia cuộc họpTắt, 0zUse720PByDefault

Điều khiển từ xa tất cả các ứng dụng

Enabled, 1zRemoteControllAllApp

Ẩn những người tham gia không có video theo mặc định

Tắt, 0zHideNoVideoUser

Luôn tắt tiếng micrô khi tham gia cuộc họp

Tắt, 0MuteVoipWhenJoin
Hiển thị khoảng thời gian người dùng tham gia cuộc họpTắt, 0ShowConnectedTime

Xác nhận trước khi rời cuộc họp

Enabled, 1ConfirmWhenLeave

Tắt truyền tệp trong cuộc họp (gửi hoặc nhận tệp)

Tắt, 0zDisableFT

Tắt truyền tệp của bên thứ 3 trong cuộc họp

Tắt, 0DisableMeeting3rdPartyFileStorage

Tắt chia sẻ màn hình khi bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp

Tắt, 0DisableScreenShare

Tắt Điều khiển từ xa

Tắt, 0DisableRemoteControl

Chặn thông báo cuộc gọi tới khi đang trong cuộc họp

Tắt, 0HidePhoneInComingCallWhileInMeeting

Cho phép truy cập vào bảng ghi tạm trong các phiên điều khiển từ xa

Tắt, 0EnableShareClipboardWhenRemoteControl

Tắt Hỗ trợ từ xa

Enabled, 1DisableRemoteSupport

Tắt việc sử dụng phụ đề rời

Tắt, 0DisableClosedCaptioning

Tắt việc sử dụng chế độ Hỏi đáp trong hội thảo trực tuyến

Tắt, 0DisableQnA

Tắt việc sử dụng Điều khiển trang chiếu

Tắt, 0

DisableSlideControl

Bật tính năng lật video của bạn

Enabled, 1EnableMirrorEffect

Bật chế độ liền kề nhau theo mặc định

Tắt, 0EnableSplitScreen
Tắt tính năng ghi lại cục bộ Tắt, 0zDisableLocalRecord
Tắt tính năng ghi lại trên đám mây Tắt, 0zDisableCMR
Tắt Nền ảo Tắt, 0DisableVirtualBkgnd

Tắt bộ lọc video

Tắt, 0DisableVideoFilters

Thiết lập chế độ chụp màn hình cụ thể:

0 - Tự động
1 - Hệ điều hành cũ
2 - Chia sẻ có tính năng lọc cửa sổ
3 - Chia sẻ nâng cao có tính năng lọc cửa sổ
4 - Chia sẻ nâng cao không có tính năng lọc cửa sổ

0 (Auto)SetScreenCaptureMode
Tắt trò chuyện trong cuộc họpTắt, 0zDisableChat

Nếu bật tính năng này, máy khách sẽ sử dụng các cổng sau để truyền nội dung đa phương tiện:

Âm thanh: 8803
Chia sẻ màn hình: 8802
Video: 8801

Tắt, 0EnableIndependentDataPort

Zoom Room sẽ xác minh chứng chỉ máy chủ

Tắt, 0

EnableSSLVerification

Bật lời nhắc cho các cuộc họp sắp tới

Tắt, 0EnableRemindMeetingTime

Đặt số người tham gia tối đa được hiển thị trong Chế độ xem thư viện thành 49 người mỗi màn hình

Tắt, 0Enable49Video

Hiển thị bản thân là người nói đang hoạt động trong khi nói

TắtEnableSpotlightSelf

Lưu ý: Với các cài đặt bên dưới, mọi loại giá trị là String:

Mô tả

Trạng thái mặc địnhKhoá plist

Đặt băng thông gửi tối đa

Lưu ý: Nếu băng thông bị hạn chế thông qua chế độ cài đặt trang web, các hạn chế trên trang web sẽ ghi đè lên các hạn chế thiết đặt trong máy khách.

TắtBandwidthLimitUp, amount
(mọi giá trị bằng Kbps)

Đặt băng thông nhận tối đa

Lưu ý: Nếu băng thông bị hạn chế thông qua chế độ cài đặt trang web, các hạn chế trên trang web sẽ ghi đè lên các hạn chế thiết đặt trong máy khách.

TắtBandwidthLimitDown, amount
(mọi giá trị bằng Kbps)

Đặt đường dẫn cho các tệp cục bộ cho bản ghi cuộc họp

/Users/User Name/Documents/ZoomRecordPath, your_recording_path
Đặt luật bỏ qua proxy cho Zoom clientTắtProxyBypass, bypass_rule
Đặt máy chủ proxy cho Zoom clientTắtProxyServer, proxy_address

Đặt máy chủ proxy cho máy khách với URL PAC

TắtProxyPAC, your_pac_url

Đặt mức độ giảm tiếng ồn

Tự động - 0
Thấp -1
Trung bình - 2
Cao - 3

Auto (0)SetSuppressBackgroundNoiseLevel

Cài đặt trò chuyện

Tệp .plist có thể chứa những khoá sau đây:

Lưu ý: Với các cài đặt bên dưới, mọi loại giá trị là Boolean.

Mô tảTrạng thái và giá trị mặc địnhKhoá plist
Tắt bản xem trước của liên kếtTắt, 0DisableLinkPreviewInChat
Tuỳ chọn gửi tin nhắn thoạiEnabled, 1ShowVoiceMessageButton
Kiểm soát thông báo âm thanh khi nhận được tin nhắn trò chuyệnEnabled, 1PlaySoundForIMMessage
Kiểm soát bật hoặc tắt bản xem trước tin nhắn trong thông báo hệ thống khi nhận được tin nhắn trò chuyệnEnabled, 1ShowIMMessagePreview
Kiểm soát bật hoặc tắt thông báo hệ thống cho tin nhắn trò chuyện trong cuộc họpEnabled, 1MuteIMNotificationWhenInMeeting

Triển khai Zoom

Bạn có thể tìm ví dụ về tệp .plist với các cài đặt trên được bật theo mặc định tại đây.

Khi tệp .pilst hoàn tất, bạn sẽ cần đặt tên tệp là us.zoom.config.plist. Khi triển khai, miễn là tệp này nằm trong cùng thư mục với ZoomInstallerIT.pkg thì tệp .plist sẽ được tự động lưu vào thư mục /Library/Preferences trong quá trình cài đặt.

Bạn cũng có thể triển khai các gói CNTT thông qua JAMF, Intune, AirWatch và các giải pháp khác và đẩy .plist thông qua những phần mềm này. Zoom client cũng sẽ cố gắng đọc tệp us.zoom.config.plist. nằm trong thư mục /Library/Managed Preferences.