Bắt đầu sử dụng ứng dụng Zoom dành cho hệ điều hành Chrome


Ghi chú: Do tất cả các hệ điều hành sẽ ngừng hỗ trợ cho các ứng dụng ChromeOS kể từ ngày 5 tháng 11 năm 2022, Zoom đã cho ra mắt ứng dụng Zoom dành cho Chrome PWA (Progressive Web App), dự kiến sẽ thay thế ứng dụng Zoom trên ChromeOS. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích các quản trị viên bắt đầu di chuyển người dùng từ ứng dụng ChromeOS sang Zoom dành cho Chrome PWA mới để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ. 

Zoom hợp nhất hội nghị video trên đám mây và các cuộc họp trực tuyến đơn giản thành một nền tảng dễ sử dụng. Giải pháp của chúng tôi cung cấp trải nghiệm video, âm thanh và chia sẻ màn hình không dây tốt nhất trên nhiều nền tảng. Đọc bài viết này để tìm hiểu về các tính năng cơ bản của ứng dụng Zoom trên Chrome OS.

Dù ứng dụng Chrome OS cho phép bạn bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp, mời liên hệ họp với bạn, quản lý người tham gia và các tính năng khác, nhưng ứng dụng này không cung cấp tất cả các tính năng hiện hữu có trên desktop client, ứng dụng di động, hoặc web client của Zoom

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để sử dụng ứng dụng Zoom dành cho ChromeOS

Đăng nhập và tham gia

Sau khi khởi chạy Zoom, hãy nhấn Join a Meeting [Tham gia cuộc họp] để tham gia một cuộc họp mà không cần đăng nhập. Nếu bạn muốn đăng nhập để khởi tạo hoặc lên lịch cuộc họp của riêng mình, hãy nhấp vào Sign In [Đăng nhập].

Để đăng nhập, bạn có thể sử dụng tài khoản Zoom, Google hoặc Facebook của mình. Bạn cũng có thể đăng nhập bằng cách sử dụng SSO.Nếu bạn đã có tài khoản Zoom nhưng lại quên mật khẩu, hãy cài đặt lại mật khẩu.

Bắt đầu cuộc họp

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ nhìn thấy thẻ Start a meeting [Bắt đầu cuộc họp], bạn có thể nhấn vào để chọn những tùy chọn sau:

Tham gia một cuộc họp

Nhấn thẻ Join a meeting [Tham gia cuộc họp] để tham gia một cuộc họp đang diễn ra. Nhập ID cuộc họp hoặc tên liên kết cá nhân và nhấn Join [Tham gia]. Bạn cũng có thể nhận được lời nhắc nhập mật mã cuộc họp, vì vậy hãy chuẩn bị sẵn các thông tin thuộc về lời mời tham gia cuộc họp.

Bạn cũng có thể chọn các tùy chọn dưới đây trước khi tham gia:

Liên lạc

Nhấn vào thẻ Contacts [Liên hệ] để xem và quản lý các liên hệ của bạn. Bạn sẽ nhìn thấy danh bạ liên hệ của mình. Bạn cũng có thể tìm kiếm liên hệ. Sau khi chọn một liên hệ, bạn có thể xem trạng thái của họ, một vài thông tin về liên hệ này, và bắt đầu một cuộc họp tức thời với họ. 

Cài đặt

Nhấn vào biểu tượng bánh răng  để truy cập cài đặt của bạn. 

Điều khiển trong cuộc họp

Sau khi đã bắt đầu hoặc tham gia một cuộc họp, bạn có thể truy cập vào bảng điều khiển cuộc họp ở phía dưới cùng của cửa sổ cuộc họp (di chuyển chuột trong cửa sổ Zoom để hiển thị bảng điều khiển cuộc họp).

Tìm hiểu thêm về bảng điều khiển cuộc họp dành cho người chủ trì, đồng chủ trìngười dự thính. Bạn cũng có thể tham gia một cuộc họp thử nghiệm để làm quen với bảng điều khiển cuộc họp trước khi tham gia cuộc họp đã được lên lịch.

Các tài liệu khác