Lên lịch một cuộc họp có yêu cầu đăng ký


Lên lịch một cuộc họp yêu cầu đăng ký sẽ yêu cầu người tham gia đăng ký bằng e-mail, tên và các câu hỏi tùy chọn khác, cho phép bạn nắm bắt thêm thông tin về những người dự thính. Sau khi cuộc họp được lên lịch, bạn có thể quản lý những người đăng ký, gửi lại email xác nhận và bạn cũng có thể tạo báo cáo đăng ký cuộc họp nếu bạn muốn tải xuống danh sách những người đã đăng ký.

Nếu không cần thu thập nhiều thông tin như vậy, thì bạn có thể lên lịch một cuộc họp mà không cần phải đăng ký.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết cho các cuộc họp có đăng ký

Hạn chế của tính năng đăng ký cuộc họp

Cách bật tính năng đăng ký cuộc họp

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Cuộc họp.
 3. Nhấp vào Lên lịch cuộc họp hoặc chỉnh sửa cuộc họp hiện có.
 4. Trong phần Đăng ký, đảm bảo chọn hộp kiểm Bắt buộc.
  Sau khi lên lịch cuộc họp, các thẻ Đăng kýQuảng bá thương hiệu sẽ xuất hiện.
 5. Quản lý người dự thính: Nhấp vào Xem để xem danh sách những người đã đăng ký tham gia cuộc họp. Nhấp vào tên người đăng ký sẽ cung cấp thêm thông tin về người đó.

Ghi chú: Nếu bạn cũng yêu cầu cả tính năng xác thực để tham gia cuộc họp, thì người đăng ký của bạn sẽ cần đăng ký bằng email được liên kết với tài khoản Zoom đang hoạt động. Điều này phải được thực hiện để có thể hoàn tất quá trình đăng ký. Hồ sơ xác thực cũng có thể yêu cầu người đăng ký tham gia hội thảo trực tuyến bằng tài khoản khớp với email mà họ đã đăng ký.

Cách tùy chỉnh tùy chọn đăng ký

Ghi chú: Cài đặt này chỉ khả dụng đối với tài khoản Kinh doanh, Giáo dục hoặc Doanh nghiệp lớn.

Sau khi lên lịch cuộc họp, bạn có thể tùy chỉnh các tùy chọn đăng ký:

 1. Nhấp vào thẻ Đăng ký.
 2. Trong mục Tùy chọn đăng ký, nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Tùy chỉnh các tùy chọn này:

Thẻ Đăng ký: Tùy chỉnh cài đặt đăng ký, chẳng hạn như phê duyệt, thông báo, giới hạn đăng ký và các cài đặt khác.  

Thẻ Cài đặt email: Bạn có thể tùy chỉnh một số cài đặt email liên quan đến việc đăng ký. 

Thẻ Câu hỏi: Bạn có thể tùy chỉnh các trường câu hỏi xuất hiện trong trang đăng ký của mình. 

  1. Chọn các hộp kiểm cho (các) trường bạn muốn đưa vào trang đăng ký của mình.
  2. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm Bắt buộc nếu bạn muốn cài đặt trường đó thành bắt buộc.
  3. Nhấp vào Lưu tất cả.
   Ghi chú:
   • Tên và địa chỉ email luôn bắt buộc.
   • Một số trường như Quốc gia/Khu vựcTiểu bang/Tỉnh thành sẽ hiển thị dưới dạng menu thả xuống cho người tham gia.

Thẻ Tùy chỉnh câu hỏi

 1. Nhấp vào Câu hỏi mới để thêm câu hỏi.
 2. Chọn loại câu hỏi: Câu trả lời ngắn hoặc Một câu trả lời.
 3. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm Bắt buộc nếu bạn muốn yêu cầu người tham gia trả lời câu hỏi.
 4. Nhập câu hỏi.
 5. Đối với câu hỏi có một câu trả lời, nhập các lựa chọn câu trả lời.
 6. Nhấn vào Create [Tạo]. Lặp lại các bước trên để tạo thêm câu hỏi tùy chỉnh.
 7. Nhấp vào Lưu tất cả để lưu đăng ký tùy chỉnh của bạn.

Cách tùy chỉnh tính năng quảng bá thương hiệu cho đăng ký

Sau khi lên lịch cuộc họp, nhấp vào thẻ Quảng bá thương hiệu để tùy chỉnh các tùy chọn quảng bá thương hiệu cho trang đăng ký của bạn:

Cách tùy chỉnh liên kết Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư

Bạn có thể sử dụng hồ sơ tài khoản của mình để tùy chỉnh URL cho các liên kết Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư của mình. Các liên kết này hiển thị bên dưới biểu mẫu đăng ký cho tất cả các trang đăng ký ghi lại, hội thảo trực tuyến và cuộc họp.