Tìm nhật ký sự cố treo trên macOS


Nhóm Hỗ trợ của Zoom có thể cần phải thu thập nhật ký sự cố treo của bạn từ máy tính Mac để khắc phục thêm sự cố cụ thể nào đó.

  1. Tìm và nhấp vào biểu tượng tìm kiếm SpotlightPhím Spotlight ở góc trên cùng bên phải màn hình của bạn,
  2. Console rồi nhấn enter.
  3. Chọn User Diagnostic Reports [Báo cáo chẩn đoán người dùng] và tìm báo cáo zoom.us gần đây nhất
  4. Gửi cho chúng tôi báo cáo sự cố hoặc tải lên Dropbox/Google Drive và gửi cho chúng tôi liên kết trong phiếu yêu cầu hỗ trợ của bạn.