Tính năng điều khiển dành cho người chủ trì và đồng chủ trì trong cuộc họp


Tính năng điều khiển dành cho người chủ trì cho phép bạn, với vai trò là người chủ trì, kiểm soát các khía cạnh khác nhau của cuộc họp Zoom, chẳng hạn như quản lý người tham gia.

Tính năng đồng chủ trì cho phép người chủ trì chia sẻ quyền chủ trì với người dùng khác; nhờ đó, đồng chủ trì được phép quản lý về mặt quản trị cho cuộc họp, chẳng hạn như quản lý người tham gia hoặc bắt đầu/dừng ghi âm. Người chủ trì phải chỉ định đồng chủ trì. Số lượng đồng chủ trì bạn có thể có trong một cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến là không giới hạn.

Đồng chủ trì không có quyền truy cập vào các chức năng điều khiển sau đây bởi vì chức năng này chỉ khả dụng với vai trò là tính năng điều khiển dành cho người chủ trì trong cuộc họp:

Đồng chủ trì không thể bắt đầu cuộc họp. Nếu người chủ trì cần người nào khác bắt đầu cuộc họp, họ có thể chỉ định người chủ trì thay thế.

Điều kiện tiên quyết để sử dụng tính năng điều khiển dành cho người chủ trì hoặc đồng chủ trì

Chức năng điều khiển dành cho người chủ trì xuất hiện ở dưới cùng màn hình nếu hiện tại bạn không chia sẻ màn hình.

 • Tham gia bằng âm thanh hoặc Bật / Tắt tiếng : Tính năng này cho phép bạn kết nối với âm thanh của cuộc họp, sau đó khi đã kết nối, bạn có thể tắt hoặc bật tiếng micrô của mình.
  • Điều khiển âm thanh (nhấn biểu tượng ^ bên cạnh Bật/Tắt tiếng): Chức năng điều khiển âm thanh cho phép bạn điều chỉnh micrô và loa mà Zoom hiện đang sử dụng trên máy tính của bạn, thoát khỏi âm thanh máy tính, và truy cập các tùy chọn âm thanh đầy đủ trong cài đặt Zoom.
 • Bật video / Dừng video : Tính năng này cho phép bạn bật hoặc dừng video của riêng bạn.
  • Điều khiển video (nhấn vào biểu tượng ^ bên cạnh Bật/Dừng video): Nếu bạn có nhiều camera trên máy tính, bạn có thể chọn camera nào được dùng cho Zoom, truy cập toàn bộ chức năng điều khiển video, và chọn Nền ảo.
 • Bảo mật : Truy cập các tùy chọn bảo mật trong cuộc họp.
 • Người tham gia : Mở cửa sổ để quản lý người tham gia, xem phản hồi phi lời nói tổng hợp, và mời cá nhân khác tham gia cuộc họp.
 • Trò chuyện : Truy cập cửa sổ trò chuyện để trò chuyện với người tham gia.
 • Chia sẻ màn hình : Bắt đầu chia sẻ màn hình của bạn. Bạn có thể chọn màn hình hoặc ứng dụng mà bạn muốn chia sẻ.Khi bạn chia sẻ màn hình, chức năng điều khiển sẽ xuất hiện ở trên cùng màn hình, nhưng bạn có thể kéo chức năng này đến một vị trí khác.
  • Điều khiển chia sẻ màn hình (nhấn vào biểu tượng ^ bên cạnh Share Screen [Chia sẻ màn hình]): Chọn người có thể chia sẻ màn hình trong cuộc họp của bạn và chọn liệu bạn chỉ muốn người chủ trì hay bất kỳ người tham gia nào có thể bắt đầu chia sẻ màn hình khác khi người nào đó đang chia sẻ màn hình.
 • Bỏ phiếu : Cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và khởi chạy cuộc bình chọn của mình. Các tùy chọn tạo hoặc bắt đầu cuộc bình chọn sẽ mở Zoom Web Portal trong trình duyệt mặc định của bạn. Khi bình chọn đã đóng, bạn có thể xem kết quả và tải xuống một báo cáo đầy đủ về cuộc bình chọn đó. Nếu cuộc bình chọn đã được tạo, cả người chủ trì và đồng chủ trì đều có thể bắt đầu cuộc bình chọn đó, nhưng chỉ người chủ trì mới có thể chỉnh sửa hoặc thêm các cuộc bình chọn vào cuộc họp.
 • Ghi âm : Bật hoặc dừng ghi âm lên đám mây hoặc ghi âm cục bộ.
 • Phụ đề rời / Phiên âm trực tiếp (chỉ dành cho người chủ trì): Nếu bạn đã bật phụ đề rời hoặc phiên âm trực tiếp cho tài khoản của mình, hãy nhấp vào đây để truy cập các tùy chọn phụ đề rời.
 • Phòng theo nhóm : Khởi động các phòng theo nhóm.
 • Phản ứng: Phản ứng trong cuộc họp, phản hồi phi lời nói, và Giơ tay cho phép bạn trao đổi các vấn đề hoặc phản hồi cho người chủ trì hoặc người thuyết trình mà không làm gián đoạn cuộc họp. Những phản ứng này được hiển thị trên bảng video của bạn và bên cạnh tên của bạn trên bảng điều khiển người tham gia.
 • Ứng dụng : Mở bảng điều khiển Zoom Apps để dùng các ứng dụng tải từ Marketplace ngay trong cuộc họp. 
 • Thêm : Nhấn vào More [Thêm] để truy cập vào tùy chọn bổ sung.
  • Bật chế độ tập trung: Áp dụng Chế độ tập trung cho tất cả những người tham gia cuộc họp. 
  • Phát trực tiếp trên Facebook: Phát trực tiếp cuộc họp của bạn lên Facebook.
  • Phát trực tiếp trên Workplace của Facebook: Phát trực tiếp cuộc họp của bạn lên Workplace của Facebook.
  • Phát trực tiếp trên Youtube: Phát trực tiếp cuộc họp của bạn lên Youtube.
  • Phát trực tiếp trên Twitch: Phát trực tiếp cuộc họp của bạn lên Twitch
  • Phát trực tiếp trên dịch vụ phát trực tiếp tùy chỉnh: Phát trực tiếp cuộc họp của bạn lên nền tảng phát trực tiếp tùy chỉnh.
 • Kết thúc (chỉ dành cho người chủ trì): Hiển thị hai tùy chọn sau đây.
  • End Meeting for All [Kết thúc cuộc họp cho tất cả mọi người]: Kết thúc cuộc họp cho chính bạn và tất cả người tham gia.
  • Leave Meeting [Rời cuộc họp]: Rời khỏi cuộc họp. Bạn sẽ nhận được yêu cầu chỉ định một người chủ trì để cuộc họp có thể tiếp tục.

Chức năng điều khiển dành cho người chủ trì xuất hiện ở dưới cùng màn hình nếu hiện tại bạn không chia sẻ màn hình.

 • Tham gia bằng âm thanh hoặc Bật / Tắt tiếng Tính năng này cho phép bạn kết nối với âm thanh của cuộc họp, sau đó khi đã kết nối, bạn có thể tắt hoặc bật tiếng micrô của mình.
  • Điều khiển âm thanh (nhấn biểu tượng ^ bên cạnh Bật/Tắt tiếng): Chức năng điều khiển âm thanh cho phép bạn điều chỉnh micrô và loa mà Zoom hiện đang sử dụng trên máy tính của bạn, thoát khỏi âm thanh máy tính, và truy cập các tùy chọn âm thanh đầy đủ trong cài đặt Zoom.
 • Bật video / Dừng video: Tính năng này cho phép bạn bật hoặc dừng video của riêng bạn.
  • Điều khiển video (nhấn vào biểu tượng ^ bên cạnh Bật/Dừng video): Nếu bạn có nhiều camera trên máy tính, bạn có thể chọn camera nào được dùng cho Zoom, truy cập toàn bộ chức năng điều khiển video, và chọn Nền ảo.
 • Bảo mật : Truy cập các tùy chọn bảo mật trong cuộc họp.
 • Người tham gia : Mở cửa sổ để quản lý người tham giamời cá nhân khác tham gia cuộc họp.
 • Trò chuyện : Truy cập cửa sổ trò chuyện để trò chuyện với người tham gia.
 • Chia sẻ màn hình : Bắt đầu chia sẻ màn hình của bạn. Bạn có thể chọn màn hình hoặc ứng dụng mà bạn muốn chia sẻ.
  • Điều khiển chia sẻ màn hình (nhấn vào biểu tượng ^ bên cạnh Share Screen [Chia sẻ màn hình]): Chọn người có thể chia sẻ màn hình trong cuộc họp của bạn và chọn liệu bạn chỉ muốn người chủ trì hay bất kỳ người tham gia nào có thể bắt đầu chia sẻ màn hình khác khi người nào đó đang chia sẻ màn hình.
 • Bỏ phiếu : Cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và khởi chạy cuộc bình chọn của mình. Các tùy chọn tạo hoặc bắt đầu cuộc bình chọn sẽ mở Zoom Web Portal trong trình duyệt mặc định của bạn. Khi cuộc bình chọn đã đóng, bạn có thể xem kết quả và tải xuống một báo cáo đầy đủ về cuộc bình chọn đó.
 • Ghi âm : Bật hoặc dừng ghi âm lên đám mây hoặc ghi âm cục bộ.
 • Phụ đề rời / Phiên âm trực tiếp (chỉ dành cho người chủ trì): Nếu bạn đã bật phụ đề rời hoặc phiên âm trực tiếp cho tài khoản của mình, hãy nhấp để truy cập các tùy chọn phụ đề rời.
 • Phòng theo nhóm : Bắt đầu các phòng theo nhóm.
 • Phản ứng : Phản ứng trong cuộc họp, phản hồi phi lời nói và Giơ tay cho phép bạn trao đổi các vấn đề hoặc phản hồi cho người chủ trì hoặc người thuyết trình mà không làm gián đoạn cuộc họp. Những phản ứng này được hiển thị trên bảng video của bạn và bên cạnh tên của bạn trên bảng điều khiển người tham gia.
 • Thêm : Nhấn vào More [Thêm] để truy cập vào tùy chọn bổ sung.
  • Bật chế độ tập trung: Áp dụng Chế độ tập trung cho tất cả những người tham gia cuộc họp. 
  • Phát trực tiếp trên Facebook: Phát trực tiếp cuộc họp của bạn lên Facebook.
  • Phát trực tiếp trên Workplace của Facebook: Phát trực tiếp cuộc họp của bạn lên Workplace của Facebook.
  • Phát trực tiếp trên Youtube: Phát trực tiếp cuộc họp của bạn lên Youtube.
  • Phát trực tiếp trên Twitch: Phát trực tiếp cuộc họp của bạn lên Twitch
  • Phát trực tiếp trên dịch vụ phát trực tiếp tùy chỉnh: Phát trực tiếp cuộc họp của bạn lên nền tảng phát trực tiếp tùy chỉnh.
 • Kết thúc (chỉ dành cho người chủ trì): Hiển thị hai tùy chọn sau đây.
  • End Meeting for All [Kết thúc cuộc họp cho tất cả mọi người]: Kết thúc cuộc họp cho chính bạn và tất cả người tham gia.
  • Leave Meeting [Rời cuộc họp]: Rời khỏi cuộc họp. Bạn sẽ nhận được yêu cầu chỉ định một người chủ trì để cuộc họp có thể tiếp tục.

Chức năng điều khiển dành cho người chủ trì xuất hiện ở dưới cùng màn hình.

 • Tham gia bằng âm thanh hoặc Bật / Tắt tiếng : Tính năng này cho phép bạn kết nối với âm thanh của cuộc họp, sau đó khi đã kết nối, bạn có thể tắt hoặc bật tiếng micrô của mình.
 • Bật video / Dừng video : Tính năng này cho phép bạn bật hoặc dừng video của riêng bạn.
 • Bảo mật : Truy cập các tùy chọn bảo mật trong cuộc họp.
 • Người tham gia : Xem danh sách người tham gia, quản lý người tham gia, xem phản hồi phi ngôn ngữ và mời người khác.
 • Cuộc bình chọn : Cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và khởi chạy cuộc bình chọn của mình. Các tùy chọn tạo hoặc bắt đầu cuộc bình chọn sẽ mở Zoom Web Portal trong trình duyệt mặc định của bạn. Khi bình chọn đã đóng, bạn có thể xem kết quả và tải xuống một báo cáo đầy đủ về cuộc bình chọn đó. Nếu cuộc bình chọn đã được tạo, cả người chủ trì và đồng chủ trì đều có thể bắt đầu cuộc bình chọn đó, nhưng chỉ người chủ trì mới có thể chỉnh sửa hoặc thêm các cuộc bình chọn vào cuộc họp.
 • Chia sẻ màn hình : Bắt đầu chia sẻ màn hình của bạn. Bạn có thể chọn màn hình hoặc ứng dụng mà bạn muốn chia sẻ.
  • Điều khiển chia sẻ màn hình (nhấn vào biểu tượng ^ bên cạnh Share Screen [Chia sẻ màn hình]): Chọn người có thể chia sẻ màn hình trong cuộc họp của bạn và chọn liệu bạn chỉ muốn người chủ trì hay bất kỳ người tham gia nào có thể bắt đầu chia sẻ màn hình khác khi người nào đó đang chia sẻ màn hình.
 • Trò chuyện : Truy cập cửa sổ trò chuyện để trò chuyện với người tham gia.
 • Ghi âm : Bật hoặc dừng ghi lại trên đám mây.
 • Phụ đề rời / Phiên âm trực tiếp (chỉ dành cho người chủ trì): Nếu bạn đã bật phụ đề rời hoặc phiên âm trực tiếp cho tài khoản của mình, hãy nhấp vào đây để truy cập các tùy chọn phụ đề rời.
 • Phòng theo nhóm : Bắt đầu các phòng theo nhóm.
 • Phản ứng : Phản ứng trong cuộc họp, phản hồi phi lời nói và Giơ tay cho phép bạn trao đổi các vấn đề hoặc phản hồi cho người chủ trì hoặc người thuyết trình mà không làm gián đoạn cuộc họp. Những phản ứng này được hiển thị trên bảng video của bạn và bên cạnh tên của bạn trên bảng điều khiển người tham gia.
 • Cài đặt : Truy cập các cài đặt khác trong cuộc họp/hội thảo trực tuyến
 • Thêm :
  • Bật chế độ tập trung: Áp dụng Chế độ tập trung cho cả những người tham gia cuộc họp lẫn video của họ. 
  • Phát trực tiếp trên Facebook: Phát trực tiếp cuộc họp của bạn lên Facebook.
  • Phát trực tiếp trên Workplace của Facebook: Phát trực tiếp cuộc họp của bạn lên Workplace của Facebook.
  • Phát trực tiếp trên Youtube: Phát trực tiếp cuộc họp của bạn lên Youtube.
  • Phát trực tiếp trên dịch vụ phát trực tiếp tùy chỉnh: Phát trực tiếp cuộc họp của bạn lên nền tảng phát trực tiếp tùy chỉnh.
  • Dừng video đến: Cho phép bạn tắt tín hiệu video từ phía người tham gia. Có thể sử dụng tính năng này để duy trì băng thông và cải thiện chất lượng trải nghiệm cuộc họp.
 • Kết thúc (chỉ dành cho người chủ trì): Rời khỏi cuộc họp. Nếu bạn rời khỏi cuộc họp mà không chỉ định người chủ trì khác thì cuộc họp sẽ kết thúc.
  • End Meeting for All [Kết thúc cuộc họp cho tất cả mọi người]: Kết thúc cuộc họp cho chính bạn và tất cả người tham gia.
  • Leave Meeting [Rời cuộc họp]: Rời khỏi cuộc họp. Bạn sẽ nhận được yêu cầu chỉ định một người chủ trì để cuộc họp có thể tiếp tục.

Tìm hiểu thêm về điều khiển cuộc họp trong Zoom web client

Trên iPhone, chức năng điều khiển dành cho người chủ trì sẽ xuất hiện ở dưới cùng màn hình, ngoại trừ chức năng End [Kết thúc] để kết thúc hoặc rời khỏi cuộc họp. Trên iPad, chức năng này sẽ xuất hiện ở phía trên cùng màn hình.
 • Tham gia bằng âm thanh hoặc Bật / Tắt tiếng : Tính năng này cho phép bạn kết nối với âm thanh của cuộc họp, sau đó khi đã kết nối, bạn có thể tắt hoặc bật tiếng micrô của mình.
 • Bật video / Dừng video : Bật hoặc dừng video của riêng bạn.
 • Chia sẻ nội dung : Bắt đầu chia sẻ màn hình hoặc tệp của bạn.
 • Người tham gia : Xem danh sách người tham gia và quản lý người tham gia.
 • Thêm : Cài đặt bổ sung có sẵn trong phần More [Thêm].
  • Bảo mật : Truy cập các tùy chọn bảo mật trong cuộc họp.
  • Ghi lên đám mây : Bắt đầu ghi lại trên đám mây.
  • Bình chọn/Kiểm tra kiến thức : Cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và khởi chạy cuộc bình chọn của mình. Các tùy chọn tạo hoặc bắt đầu cuộc bình chọn sẽ mở Zoom web portal trong trình duyệt mặc định của bạn. 
  • Trò chuyện : Truy cập cửa sổ trò chuyện để trò chuyện với người tham gia.
  • Bật phiên âm trực tiếp : Nếu đã được bật trong cài đặt web, người chủ trì có thể bật phiên âm trực tiếp. 
  • Xem phiên âm đầy đủ : Nếu đã được bật trong cài đặt web, bạn có thể xem phiên âm đầy đủ tại đây.
  • Cài đặt cuộc họp : Truy cập vào một số cài đặt cá nhân liên quan đến cuộc họp mà hiện tại bạn đang tham gia. 
  • Thu nhỏ cuộc họp : Thu nhỏ cửa sổ cuộc họp để kiểm tra tin nhắn trò chuyện hoặc lên lịch cho cuộc họp mới. Bạn có thể kéo cửa sổ thu nhỏ quanh màn hình khi cần thiết. Khi bạn lại muốn mở rộng cửa sổ cuộc họp, hãy nhấn vào cửa sổ thu nhỏ.
  • Hình nền và hiệu ứng : Cấu hình và bật nền ảobộ lọc video.
  • Chế độ tập trung : Áp dụng Chế độ tập trung cho tất cả những người tham gia cuộc họp. 
  • Phát trực tiếp trên YouTube: Phát trực tiếp cuộc họp của bạn lên Youtube.
  • Ngắt kết nối âm thanh: Ngắt kết nối với âm thanh cuộc họp hiện tại. 
  • Giơ tay /Hạ tay xuống
  • Biểu tượng phản hồi phi ngôn ngữ (nếu đã được người chủ trì kích hoạt): Nhấn vào biểu tượng, biểu tượng sẽ hiển thị bên cạnh tên của bạn trong danh sách người tham gia và trong bảng video của bạn. Ví dụ: nhấn vào biểu tượng ngón tay cái, biểu tượng ngón tay cái sẽ hiển thị bên cạnh tên của bạn.
 • Kết thúc (chỉ dành cho người chủ trì): Kết thúc hoặc rời khỏi cuộc họp.

Chức năng điều khiển dành cho người chủ trì sẽ xuất hiện ở cuối màn hình, ngoại trừ tính năng End Meeting [Kết thúc cuộc họp] xuất hiện ở trên cùng màn hình, bên cạnh ID cuộc họp.
 • Tham gia bằng âm thanh hoặc Bật /Tắt tiếng : Bật hoặc tắt tiếng micrô của bạn.
 • Bật video / Dừng video: Bật hoặc dừng video của riêng bạn.
 • Chia sẻ : Bắt đầu chia sẻ màn hình hoặc tệp của bạn.
 • Người tham gia : Xem danh sách người tham gia và quản lý người tham gia.
 • Thêm : Cài đặt bổ sung có sẵn trong phần More [Thêm].
  • Ghi : Bắt đầu ghi lại trên đám mây.
  • Bảo mật : Truy cập các tùy chọn bảo mật trong cuộc họp.
  • Bình chọn/Kiểm tra kiến thức : Cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và khởi chạy cuộc bình chọn của mình. Các tùy chọn tạo hoặc bắt đầu cuộc bình chọn sẽ mở Zoom web portal trong trình duyệt mặc định của bạn. 
  • Trò chuyện : Truy cập cửa sổ trò chuyện để trò chuyện với người tham gia.
  • Bật phiên âm trực tiếp : Nếu đã được bật trong cài đặt web, người chủ trì có thể bật phiên âm trực tiếp. 
  • Xem phiên âm đầy đủ : Nếu đã được bật trong cài đặt web, bạn có thể xem phiên âm đầy đủ tại đây.
  • Cài đặt cuộc họp : Truy cập vào một số cài đặt cá nhân liên quan đến cuộc họp mà hiện tại bạn đang tham gia. 
  • Thu nhỏ cuộc họp : Thu nhỏ cửa sổ cuộc họp để kiểm tra tin nhắn trò chuyện hoặc lên lịch cho cuộc họp mới. Bạn có thể kéo cửa sổ thu nhỏ quanh màn hình khi cần thiết. Khi bạn lại muốn mở rộng cửa sổ cuộc họp, hãy nhấn vào cửa sổ thu nhỏ.
  • Hình nền và bộ lọc : Cấu hình và bật tính năng nền ảo
  • Youtube: Phát trực tiếp cuộc họp của bạn lên Youtube.
  • Chế độ tập trung : Áp dụng Chế độ tập trung cho tất cả những người tham gia cuộc họp. 
  • Ngắt kết nối âm thanh: Ngắt kết nối với âm thanh cuộc họp hiện tại. 
  • Giơ tay /Hạ tay xuống
  • Biểu tượng phản hồi phi ngôn ngữ (nếu đã được người chủ trì kích hoạt): Nhấn vào biểu tượng, biểu tượng sẽ hiển thị bên cạnh tên của bạn trong danh sách người tham gia và trong bảng video của bạn. Ví dụ: nhấn vào biểu tượng ngón tay cái, biểu tượng ngón tay cái sẽ hiển thị bên cạnh tên của bạn.
 • Kết thúc (chỉ dành cho người chủ trì): Kết thúc hoặc rời khỏi cuộc họp.