Thu nhỏ và thoát Zoom


Tổng quan

Khi bạn phải phân bổ thời gian để làm các công việc khác, bạn có thể để desktop client hoặc ứng dụng di động của Zoom chạy ngầm mà vẫn có thể nhận được thông báo từ các cuộc trò chuyện hoặc lời mời họp. Bạn cũng có thể thoát ứng dụng để kích hoạt bất kỳ cài đặt mới nào của quản trị viên.

Yêu cầu cài đặt

Để thu nhỏ cửa sổ và cho phép Zoom desktop client tiếp tục chạy ngầm, hãy nhấn chuột phải vào biểu tượng Zoom trên thanh tác vụ, sau đó nhấn Close window [Đóng cửa sổ].

Để thoát Zoom desktop client, hãy nhấn chuột phải vào biểu tượng Zoom trên khay hệ thống (góc dưới bên phải), sau đó nhấn Exit [Thoát].

 

Để thu nhỏ cửa sổ và cho phép Zoom desktop client tiếp tục chạy ngầm:

Ở góc trên bên trái của Zoom desktop client:

 • Nhấp vào vòng tròn màu đỏ để đóng cửa sổ Zoom; mở Launchpad và nhấn vào biểu tượng Zoom để mở cửa sổ Zoom.
 • Nhấn vào vòng tròn màu vàng để thu nhỏ cửa sổ Zoom trên thanh dock; nhấn vào biểu tượng Zoom trên thanh dock để mở cửa sổ Zoom.
Để thoát Zoom dekstop client, nhấn vào zoom.us ở góc trên bên trái thanh menu, sau đó nhấn Quit Zoom [Thoát Zoom].

Để thu nhỏ cửa sổ và cho phép Zoom desktop client tiếp tục chạy ngầm, hãy nhấn vào vòng tròn màu xanh lục có dấu x bên trong, nằm ở góc trên bên phải cửa sổ Zoom.

Hoặc nhấn chuột phải vào biểu tượng Zoom trên thanh tác vụ, sau đó nhấn Close [Đóng].

Để thoát Zoom desktop client, hãy nhấn chuột phải vào biểu tượng Zoom trên khay hệ thống (góc dưới bên phải thanh tác vụ), sau đó nhấn Exit [Thoát].

Để thu nhỏ ứng dụng Zoom và cho phép ứng dụng tiếp tục chạy ngầm trên thiết bị Android của bạn:
 1. Nhấn vào biểu tượng hình vuông ở phía dưới màn hình của bạn.
 2. Vuốt sang trái hoặc sang phải để tìm kiếm Zoom.
 3. Vuốt lên trên hoặc xuống dưới để thoát Zoom.

Để thoát ứng dụng Zoom trên thiết bị Android, hãy nhấn vào biểu tượng vòng tròn ở phía dưới màn hình

Để thu nhỏ ứng dụng Zoom và cho phép ứng dụng chạy ngầm trên thiết bị iOS của bạn:
 • Nếu thiết bị iOS của bạn không có nút Home vật lý:
  • Vuốt lên từ mép dưới màn hình khi đang trong ứng dụng Zoom.
 • Nếu thiết bị iOS của bạn có nút Home vật lý:
  • Nhấn nút Home khi đang trong ứng dụng Zoom.

Để thoát ứng dụng Zoom trên thiết bị iOS của bạn:

 • Nếu thiết bị iOS của bạn không có nút Home vật lý:
  1. Khi đang trong ứng dụng Zoom, hãy vuốt lên từ phía dưới màn hình rồi dừng lại; thao tác này sẽ đưa bạn đến với tính năng mở trình đa nhiệm.
  2. Vuốt sang trái hoặc sang phải để tìm Zoom.
  3. Vuốt lên trên thẻ Zoom để thoát.
 • Nếu thiết bị iOS của bạn có nút Home vật lý:
  1. Khi đang trong ứng dụng Zoom, hãy nhấn nút Home hai lần; thao tác này sẽ đưa bạn đến với tính năng mở trình đa nhiệm.
  2. Vuốt sang trái hoặc sang phải để tìm Zoom.
  3. Vuốt lên trên thẻ Zoom để thoát.