Nhập người đăng ký hội thảo trực tuyến bằng cách tải lên tệp CSV


Với đăng ký Zoom Webinars, có thể tải lên tệp CSV để nhập và tự động phê duyệt người đăng ký. Khi thông tin của họ đã được nhập thành công, một email xác nhận sẽ được gửi đến người đăng ký.

Tệp CSV có thể có dung lượng lên tới 2MB.

Ghi chú:

Điều kiện tiên quyết để nhập người đăng ký bằng cách tải lên tệp CSV

Cách nhập người đăng ký bằng cách tải lên tệp CSV

Cách tạo tệp CSV

 1. Mở bảng tính trong Microsoft Excel hoặc công cụ chỉnh sửa bảng tính khác.
 2. Nhập thông tin người dùng theo định dạng CSV: email, first_name, last_name
  Lưu ý: sử dụng một cột riêng cho thông tin đăng nhập riêng biệt (tức cột A là địa chỉ email, cột B là tên, cột C là họ)
 3. Bấm Tệp,sau đó  Xuất hoặc Lưu dưới dạng.
 4. Bấm  Thay đổi loại tệp
 5. Chọn  CSV (phân tách bằng dấu phẩy).
 6. Bấm Lưu dưới dạng để lưu trong tài liệu cục bộ của bạn.

Ghi chú: Bạn có thể tải xuống tệp mẫu .csv với định dạng chính xác do chúng tôi cung cấp tại đây.

Cách nhập người đăng ký

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Lên lịch hội thảo trực tuyến của bạn với Phê duyệt tự động hoặc Phê duyệt thủ công.
 3. Cuộn đến Quản lý người dự.
 4. Nhấp vào Nhập từ CSV.
 5. Nhấp vào Tải lên.
 6. Chọn tệp CSV có dữ liệu người đăng ký của bạn.
 7. Sau khi quá trình nhập hoàn tất, cửa sổ Xem người đăng ký sẽ mở ra và liệt kê những người đăng ký đã nhập theo phê duyệt.