Các vai trò trong Zoom Webinars


Hội thảo trực tuyến sẵn có nhiều vai trò: người chủ trì, đồng chủ trì, người tham gia chính và người dự thính. Người chủ trì sẽ chỉ định vai trò của bạn trong hội thảo trực tuyến.

Người chủ trì hội thảo trực tuyến là người dùng mà vì họ hội thảo trực tuyến được lên lịch. Họ có đầy đủ quyền quản lý hội thảo trực tuyến, người tham gia chính và người dự thính. Trong hội thảo trực tuyến, chỉ có một người chủ trì. Người chủ trì có thể làm những việc như bắt đầu và kết thúc hội thảo trực tuyến, tắt tiếng và dừng video của người tham gia chính, đưa người dự thính ra khỏi hội thảo trực tuyến và nhiều khả năng khác.

Đồng chủ trì có nhiều khả năng kiểm soát của người chủ trì. Điều này cho phép đồng chủ trì đảm nhiệm vai trò quản trị trong hội thảo trực tuyến, chẳng hạn như quản lý người dự thính hoặc bật/tắt chức năng ghi âm. Người chủ trì phải chỉ định đồng chủ trì. Đồng chủ trì không thể bắt đầu hội thảo trực tuyến. Nếu người chủ trì cần người nào khác bắt đầu hội thảo trực tuyến, họ có thể chỉ định người chủ trì thay thế.

Người tham gia chính là người có toàn quyền tham gia vào hội thảo trực tuyến. Họ có thể xem và gửi video, chia sẻ màn hình, chú thích, v.v. Người chủ trì hội thảo trực tuyến phải chỉ định quyền người tham gia chính cho bạn. Người chủ trì cũng có thể tắt một số tính năng dành cho người tham gia chính, bao gồm bật video, chia sẻ màn hình và ghi âm. Tìm hiểu cách thêm và mời người tham gia chính làm người chủ trì cho hội thảo trực tuyến.

Người dự thính là người tham gia chỉ xem và có thể được bỏ tắt tiếng tùy vào quyết định của người chủ trì. Chế độ xem hội thảo trực tuyến của họ sẽ do người chủ trì kiểm soát. Họ có thể tương tác với người chủ trì và người tham gia chính thông qua tính năng hỏi đáp và trò chuyện. Tìm hiểu về tham gia hội thảo trực tuyến với tư cách là người dự thính.

Điều kiện tiên quyết đối với vai trò trong Zoom Webinars

So sánh chức năng điều khiển

Bảng sau đây so sánh chức năng điều khiển hội thảo trực tuyến dành cho người chủ trì, đồng chủ trì và người tham gia chính. Để tìm hiểu thêm về mỗi tính năng, hãy nhấn vào các liên kết đặt trong bảng hoặc xem Chức năng điều khiển của người chủ trì và đồng chủ trì trong cuộc họp.

Ghi chú:

Tham gia Zoom Webinars

 Người chủ trìĐồng chủ trìNgười tham gia chínhNgười dự thính
Tham gia trong khi diễn ra phiên tập dượt
(xem ghi chú)
 
Bắt đầu phát  
Tự tắt tiếng/bỏ tắt tiếng 
Bật/tắt video của chính họ✔* 
Xem danh sách người dự thính 
Chia sẻ màn hình 
Yêu cầu hoặc cho phép điều khiển từ xa 
Trò chuyện✔*
Lưu cuộc trò chuyện 
Đặt các câu hỏi trong phần Hỏi đáp    
Xem tất cả phần Hỏi đáp và phản hồi 
Tạo hoặc chỉnh sửa cuộc bình chọn    
Bắt đầu bỏ phiếu   
Trả lời cuộc bình chọn   ✔*
Chỉ định ai đó nhập phụ đề trợ thính    
Nhập phụ đề trợ thính ✔*✔* 
Giơ tay  
Sử dụng tính năng triệu tập để tham gia bằng âm thanh qua điện thoại 
Kết thúc hội thảo trực tuyến   

Ghi chú: Không thể chỉ định đồng chủ trì trước thời hạn. Nếu bạn muốn chỉ định ai đó làm đồng chủ trì, hãy mời họ tham gia hội thảo trực tuyến với tư cách là người tham gia chính và sau đó nâng cấp họ làm đồng chủ trì. Ngoài ra, bạn có thể chỉ định họ làm người chủ trì thay thế. Người chủ trì thay thế có thể bắt đầu hoặc tham gia phiên tập dượt.

 

Quản lý người tham gia

 Người chủ trìĐồng chủ trìNgười tham gia chínhNgười dự thính
Bỏ tắt tiếng hoặc tắt tiếng người dự thính  
Tắt video của người tham gia chính  
Yêu cầu người tham gia chính bật video  
Làm nổi bật video  
Nâng cấp người dự thính thành người tham gia chính  
Hạ cấp từ người tham gia chính xuống người dự thính  
Thay đổi chế độ xem của người dự thính  
Thay đổi người dự thính có thể trò chuyện cùng  
Loại bỏ người dự thính  
Cho phép người dự thính nói  
Chỉ định quyền đồng chủ trì   
Tạm treo người tham gia chính   
Mời người khác tham gia hội thảo trực tuyến 

 

Ghi

 Người chủ trìĐồng chủ trìNgười tham gia chínhNgười dự thính
Ghi lại trên đám mây  
Ghi âm trên thiết bị✔* 

 

Phát trực tiếp

 Người chủ trìĐồng chủ trìNgười tham gia chínhNgười dự thính
Phát trực tiếp trên Facebook    
Phát trực tiếp trên Workplace    
Phát trực tiếp trên YouTube    
Phát trực tiếp tùy chỉnh