Cài đặt Zoom trên Windows 10 Creators Update


Tổng quan

Windows 10 Creators Update cho phép bạn chặn không cho cài đặt hoặc chạy các ứng dụng tuỳ theo ứng dụng đó được tải xuống từ Windows Store hoặc nơi khác. Zoom hiện tại không có trong Windows Store, vì vậy, nếu bạn đã bật chế độ cài đặt này, bạn sẽ cần cho phép cài đặt Zoom.

Yêu cầu cài đặt

Hướng dẫn

  1. Mở Start Menu [Menu bắt đầu].
  2. Nhấn vào biểu tượng Settings [Cài đặt].
  3. Nhấn vào Apps [Ứng dụng].

  4. Chuyển chế độ cài đặt ứng dụng sang Warn me before installing apps from outside the Store [Thông báo cho tôi trước khi cài đặt ứng dụng không nằm trong Store] hoặc Allow apps from anywhere [Cho phép cài đặt ứng dụng từ mọi nguồn].