Áp dụng khoản giảm giá trên tài khoản Zoom


Zoom chấp nhận phiếu giảm giá. Bạn có thể thêm mã khuyến mại vào tài khoản khi nâng cấp gói từ miễn phí/cơ bản lên tài khoản trả phí hoặc khi mua dịch vụ với tư cách là người dùng mới.

Ghi chú: Kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2023, một số chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên nhất định sẽ nhận thấy phần Gói và thông tin thanh toán chuyên biệt trong menu QUẢN TRỊ VIÊN.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện cần thiết để sử dụng phiếu giảm giá khuyến mại

Cách sử dụng phiếu giảm giá

Nhập mã phiếu giảm giá khi mua dịch vụ mà không có tài khoản Zoom

Ghi chú: Bạn sẽ cần tạo tài khoản Zoom trong quá trình mua dịch vụ.

 1. Bắt đầu mua từ phần Gói dịch vụ và mức giá và làm theo hướng dẫn trên màn hình để chọn số lượng giấy phép, gói, loại gói đăng ký, sau đó nhấp vào Tiếp tục.
 2. Thực hiện theo các bước để tạo tài khoản.
 3. Trong phần THANH TOÁN, nhập thông tin liên hệ hóa đơn, thông tin liên hệ của người mua và chọn phương thức thanh toán.
 4. Ở góc trên cùng bên phải trong phần THANH TOÁN, nhấp vào giỏ hàng.
 5. Trong ô Thêm phiếu giảm giá, nhập mã phiếu giảm giá, sau đó nhấp vào Áp dụng.
 6. Xem lại phần Điều khoản và điều kiện, sau đó nhấp vào Chấp nhận.
 7. Nhấp vào Tiếp tục để tiến hành Xem lại đơn hàng.

Nhập mã phiếu giảm giá khi mua dịch vụ từ tài khoản Miễn phí/Cơ bản

 1. Đăng nhập vào cổng web của Zoom.
 2. Trên menu điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấp vào Thanh toán.
 3. Chọn thẻ Gói hiện tại.
 4. Trong ô ở phía bên phải của PHIẾU GIẢM GIÁ, nhập mã phiếu giảm giá, sau đó nhấp vào Áp dụng.
 5. Chọn giấy phép và chu kỳ đăng ký phù hợp với phiếu giảm giá, sau đó nhấp vào Tiếp tục để nhập thông tin cần thiết vào phần THANH TOÁNXem lại đơn hàng của bạn.

Nhập mã phiếu giảm giá vào tài khoản trả phí

Nếu bạn đã nhận được phiếu giảm giá từ đối tác Zoom nằm trong chương trình giảm giá của Zoom hoặc từ chiến dịch tiếp thị, bạn có thể làm theo các hướng dẫn sau để sử dụng phiếu giảm giá:

 1. Đăng nhập vào cổng web của Zoom.
 2. Trên menu điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấp vào Thanh toán.
 3. Chọn thẻ Gói hiện tại.
 4. Trong ô ở phía bên phải của PHIẾU GIẢM GIÁ, nhập mã phiếu giảm giá, sau đó nhấp vào Áp dụng.
 5. Chọn giấy phép và chu kỳ đăng ký phù hợp với phiếu giảm giá, sau đó nhấp vào Tiếp tục.
  Ghi chú: Mức giá đã giảm sẽ được thể hiện ngay trên giỏ hàng và được áp dụng khi thanh toán.

Cách thêm một phiếu giảm giá khác vào tài khoản để sử dụng sau

Bạn chỉ có thể thêm hai phiếu giảm giá vào tài khoản. Nếu bạn có hai phiếu giảm giá trong tài khoản, một phiếu sẽ hiện hoạt và phiếu còn lại ở trạng thái chờ. Phiếu giảm giá ở trạng thái chờ sẽ được sử dụng khi phiếu hiện hoạt hết hạn.

 1. Đăng nhập vào cổng web của Zoom.
 2. Trên menu điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấp vào Thanh toán.
 3. Chọn thẻ Gói hiện tại.
 4. Ở ngoài cùng bên phải của Phiếu giảm giá, nhấp vào Thêm phiếu giảm giá.
 5. Trong ô , nhập mã phiếu giảm giá mới, sau đó nhấp vào Áp dụng.
 6. (Tùy chọn) Ở ngoài cùng bên phải của Phiếu giảm giá, nhấp vào Xem để xem lại chi tiết phiếu giảm giá.

Ghi chú bổ sung về mã phiếu giảm giá