Nhật ký khắc phục sự cố dành cho macOS


Tổng quan

Sau khi báo cáo sự cố thông qua desktop client, nhóm Hỗ trợ có thể yêu cầu bạn cài đặt gói khắc phục sự cố đặc biệt của Zoom để ghi lại thêm thông tin về sự cố của bạn và giúp các kỹ sư Zoom điều tra sự cố. Sau khi tái tạo sự cố, các tệp này cần được gửi đến nhân viên hỗ trợ Zoom của bạn thông qua phiếu yêu cầu hỗ trợ hiện có của bạn. Phiên bản khắc phục sự cố này không cho phép bộ phận hỗ trợ hoặc kỹ thuật Zoom truy cập vào máy tính của bạn mà chỉ thu thập thêm thông tin về vấn đề cụ thể của bạn.

Hướng dẫn

 1. Vui lòng tải gói cài đặt từ liên kết do nhóm Hỗ trợ cung cấp
 2. Nhấn đúp để bắt đầu cài đặt
 3. Đăng nhập vào máy khách Mac mới. Vui lòng bỏ qua mọi thông báo nhắc cập nhật.
 4. Sao chép lại vấn đề.
 5. Nhấp vào Mở thư mục nhật ký hoặc Console.app > ~/Library/Logs > zoom.us
 6. Nén các tệp tin nhật ký mới nhất và đặt tên theo phiếu yêu cầu của bạn, ví dụ như phiếu yêu cầu 4444.zip hoặc yourname.zip
 7. Gửi cho chúng tôi nhật ký đã nén hoặc tải lên Dropbox/Google Drive và gửi liên kết cho chúng tôi
 8. Sau khi gửi nhật ký, vui lòng gỡ cài đặt phiên bản khắc phục sự cố này của Zoom và cài đặt lại từ trang Tải xuống.

 

Xác định vị trí thư mục nhật ký

 1. Mở Finder [Công cụ tìm kiếm]
 2. Nhấp vào Bắt đầu ở phía trên cùng của màn hình.
 3. Giữ phím option/alt và thư mục Thư viện sẽ xuất hiện. 
 4. Mở thư mục Nhật ký
 5. Giữ phím Control và nhấp chuột hoặc nhấp chuột phải vào thư mục zoom.us.
 6. Chọn Nén "zoom.us"
 7. Gửi cho chúng tôi tệp nhật ký đã nén hoặc tải lên Dropbox/Google Drive và gửi liên kết cho chúng tôi trong phiếu yêu cầu hỗ trợ của bạn.