Yêu cầu hoặc trao quyền điều khiển từ xa


Tính năng điều khiển từ xa cho phép bạn điều khiển màn hình của người tham gia khác trong cuộc họp khi họ cho bạn quyền đó. Bạn có thể yêu cầu điều khiển từ xa màn hình của người tham gia khác hoặc người tham gia khác có thể trao quyền điều khiển cho bạn. Sau khi được trao quyền, bạn có thể điều khiển chuột và bàn phím của họ, thậm chí sao chép văn bản từ màn hình của họ sang của bạn.

Nếu bạn cần chức năng quản trị, chẳng hạn như quyền khởi động lại máy tính của người tham gia khác, vui lòng tham khảo tính năng Hỗ trợ từ xa.

Ghi chú: Đối với Mac OSX, bạn sẽ cần cấp quyền truy cập Zoom trong thẻ Trợ năng trong tùy chọn Quyền riêng tư và bảo mật của máy tính Mac. Tìm hiểu thêm về quyền truy cập Zoom trong Quyền riêng tư và bảo mật.

Điều kiện tiên quyết để sử dụng tính năng điều khiển từ xa trong cuộc họp Zoom

Cách bật hoặc tắt tính năng điều khiển từ xa

Tài khoản

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn vào Account Management [Quản lý tài khoản] , sau đó nhấn Account Settings [Cài đặt tài khoản].
 3. Nhấn thẻ Meeting [Cuộc họp] .
 4. Trong mục Trong cuộc họp (Cơ bản), nhấp vào nút bật/tắt Điều khiển từ xa để bật hoặc tắt tính năng này.
 5. Nếu xuất hiện hộp thoại xác minh, nhấp vào Bật hoặc Tắt để xác nhận thay đổi.
 6. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc cho tất cả các người dùng trong tài khoản, nhấn vào biểu tượng ổ khóa và nhấn Lock [Khóa] để xác nhận cài đặt.
 7. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm bên cạnh Cho phép người dùng điều khiển từ xa chia sẻ bảng ghi tạm để cho phép chia sẻ thông tin đã sao chép trên Zoom khi điều khiển từ xa. Nhấp vào Lưu để xác nhận thay đổi. 
 8. (Tùy chọn) Nhấp vào Tùy chỉnh yêu cầu để điều chỉnh nội dung của yêu cầu mà người dùng cuối sẽ thấy. Bạn có thể điều chỉnh tiêu đề và nội dung của yêu cầu và nhúng liên kết.

Nhóm

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa nhóm.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Quản lý người dùng rồi nhấp vào Nhóm.
 3. Nhấn vào tên nhóm cần bật/tắt tính năng từ danh sách.
 4. Nhấn thẻ Meeting [Cuộc họp] .
 5. Trong mục Trong cuộc họp (Cơ bản), nhấp vào nút bật/tắt Điều khiển từ xa để bật hoặc tắt tính năng này.
 6. Nếu xuất hiện hộp thoại xác minh, nhấp vào Bật hoặc Tắt để xác nhận thay đổi.
  Ghi chú: Nếu tùy chọn ở trạng thái màu xám thì tùy chọn đó đã bị khóa ở cấp độ tài khoản và cần được thay đổi ở cấp độ đó bởi quản trị viên tài khoản. 
 7. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc cho tất cả người dùng trong nhóm này, nhấp vào biểu tượng ổ khóa rồi nhấp vào Khóa để xác nhận cài đặt.
 8. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm bên cạnh Cho phép người dùng điều khiển từ xa chia sẻ bảng ghi tạm để cho phép chia sẻ thông tin đã sao chép trên Zoom khi điều khiển từ xa. Nhấp vào Lưu để xác nhận thay đổi. 
 9. (Tùy chọn) Nhấp vào Tùy chỉnh yêu cầu để điều chỉnh nội dung của yêu cầu mà người dùng cuối sẽ thấy. Bạn có thể điều chỉnh tiêu đề và nội dung của yêu cầu và nhúng liên kết. 

Người dùng

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn Cài đặt.
 3. Nhấn thẻ Meeting [Cuộc họp] .
 4. Trong mục Trong cuộc họp (Cơ bản), nhấp vào nút bật/tắt Điều khiển từ xa để bật hoặc tắt tính năng này.
 5. Nếu hộp thoại xác minh xuất hiện, nhấp vào Bật hoặc Tắt để xác minh thay đổi.
  Ghi chú: Nếu tùy chọn ở trạng thái màu xám thì tùy chọn đó đã bị khóa ở cấp độ tài khoản hoặc nhóm và cần được thay đổi ở cấp độ đó bởi quản trị viên tài khoản. 
 6. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm bên cạnh Cho phép người dùng điều khiển từ xa chia sẻ bảng ghi tạm để cho phép chia sẻ thông tin đã sao chép trên Zoom khi điều khiển từ xa. Nhấp vào Lưu để xác nhận thay đổi. 

Cách sử dụng tính năng điều khiển từ xa trên máy tính để bàn

Yêu cầu điều khiển từ xa

Bạn có thể yêu cầu điều khiển từ xa từ người chủ trì hoặc người tham gia đang chia sẻ màn hình của họ.

 1. Khi xem chia sẻ màn hình của người tham gia khác, nhấp vào menu thả xuống Tùy chọn chế độ xem nằm ở trên cùng của cửa sổ trong cuộc họp của bạn.
 2. Chọn Yêu cầu điều khiển từ xa, rồi nhấp vào Yêu cầu để xác nhận.
  Người chủ trì hoặc người tham gia sẽ nhận được thông báo hỏi họ có muốn cho phép bạn điều khiển màn hình của họ hay không.
 3. Nhấn vào bên trong màn hình chia sẻ để bắt đầu điều khiển màn hình của người tham gia.
 4. Để dừng điều khiển từ xa, nhấp lại vào menu thả xuống Tùy chọn chế độ xem và chọn Từ bỏ quyền điều khiển từ xa.

Trao quyền điều khiển từ xa cho người tham gia khác

Khi chia sẻ màn hình, bạn có thể trao quyền điều khiển từ xa cho một người tham gia khác đang tham gia cuộc họp. Nếu người tham gia sử dụng hệ điều hành iOS hoặc Android, họ có thể điều khiển từ xa màn hình của bạn bằng thiết bị di động của họ.

 1. Khi chia sẻ màn hình, nhấp vào Điều khiển từ xa và chọn người tham gia mà bạn muốn trao quyền điều khiển.
  Người tham gia sẽ được thông báo rằng họ có thể điều khiển màn hình của bạn và có thể nhấp vào bất kỳ đâu trên màn hình được chia sẻ để bắt đầu điều khiển.
 2. (Tùy chọn) Nhấp vào Điều khiển từ xa và chọn Chia sẻ bảng ghi tạm để cho phép người tham gia có quyền điều khiển từ xa cũng có thể sao chép văn bản từ màn hình được chia sẻ. 
 3. Để lấy lại quyền điều khiển, nhấp vào bất kỳ đâu trên màn hình của bạn. Người dùng khác vẫn có thể bắt đầu lại quyền điều khiển từ xa bằng cách nhấp vào màn hình của họ.
 4. Mẹo: Bạn cũng có thể nhấp lại vào Điều khiển từ xa và chọn Dừng điều khiển từ xa để lấy lại quyền điều khiển và không cho phép người tham gia khác bắt đầu lại quyền điều khiển từ xa.

Cách sử dụng quyền điều khiển từ xa trên thiết bị di động

Android | iOS

Người tham gia đang chia sẻ màn hình bằng Zoom desktop client chỉ có thể cung cấp cho bạn quyền điều khiển từ xa. Nếu bạn tham gia cuộc họp trên thiết bị iPad hoặc Android, bạn không thể yêu cầu quyền điều khiển từ xa hoặc cấp quyền điều khiển từ xa, mà quyền điều khiển từ xa phải do người tham gia cấp cho bạn. 

 1. Sau khi một người tham gia cấp cho bạn quyền điều khiển, nhấn vào biểu tượng quyền điều khiển từ xa để bắt đầu điều khiển từ xa.
 2. Sử dụng các chức năng này để điều khiển màn hình của người tham gia:
  • Biểu tượng chuột biểu thị vị trí của con trỏ chuột. Nhấn và kéo biểu tượng này để di chuyển con trỏ.
  • Nhấn một lần để nhấp chuột trái.
  • Nhấn và giữ để nhấp chuột phải.
  • Nhấn vào biểu tượng bàn phím để nhập văn bản.
  • Chụm hai ngón tay để phóng to và thu nhỏ màn hình của người dùng.

Mẹo: Sử dụng thiết bị di động của bạn ở chế độ ngang để xem rõ hơn phần chia sẻ màn hình của người tham gia.