Tìm nhật ký cài đặt dành cho macOS


Tổng quan

Nhóm Hỗ trợ của Zoom có thể cần phải thu thập nhật ký sự cố treo của bạn từ máy tính Mac để khắc phục thêm sự cố cụ thể nào đó. Bạn có thể được Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật yêu cầu gửi nhật ký cài đặt nếu bạn gặp sự cố cài đặt.

  1. Tìm và nhấp vào biểu tượng tìm kiếm SpotlightPhím Spotlight ở góc trên cùng bên phải màn hình của bạn.
  2. Console rồi nhấn enter.
  3. Sau đó trong ~/Library/Logs, cuộn xuống dưới cùng, bạn sẽ tìm thấy zoomusinstall.log.
  4. Sao chép văn bản trong nhật ký cài đặt và gửi nhật ký này cho chúng tôi trong phiếu yêu cầu hỗ trợ của bạn.