Khả năng tương thích ngược với VDI


Tất cả các phiên bản phát hành VDI từ 2.1.5 đến 5.9.6 đều được hỗ trợ. Nhấn vào số phiên bản bên dưới để xem phần bổ trợ tương thích và tải xuống ứng dụng mới nhất. Zoom Phone cho VDI được hỗ trợ trên các phần bổ trợ được chọn cho phiên bản 5.5.3 trở lên.

Để tương thích, phiên bản phần bổ trợ phải bằng hoặc nhỏ hơn phiên bản ứng dụng Zoom VDI. Cài đặt phần bổ trợ có phiên bản lớn hơn ứng dụng Zoom VDI không được hỗ trợ. Zoom luôn khuyến nghị cập nhật Zoom Plugin sau khi cập nhật ứng dụng Zoom VDI vì nhiều tính năng mới yêu cầu phần bổ trợ cập nhật. 

Phiên bản VDI có sự tương xứng tương đối về tính năng với phiên bản client lõi nêu trên cùng hàng. Vẫn có một số điểm khác biệt giữa các nền tảng.

Bài viết này đề cập đến:

Liên kết tải xuống

Bản phát hành VDI 2022

NgàyClient lõiBản phát hành VDI
 Phiên bảnGhi chú phát hànhPhiên bảnGhi chú phát hành
13/3/225.9.6

Windows
Mac

5.9.6
(5.9.6.20931)

liên kết

14/2/225.9.2

Windows
Mac

5.9.2
(5.9.2.20762)

liên kết

28/1/225.9.1

Windows

Mac

5.9.1

(5.9.1.20742)

liên kết

9/1/225.9.0

Windows

Mac

5.9.0

(5.9.0.20720)

liên kết

14/1/225.8.5

Windows

Mac

5.8.5

(5.8.5.21118)

liên kết

Bản phát hành VDI 2021

NgàyClient lõiBản phát hành VDI
 Phiên bảnGhi chú phát hànhPhiên bảnGhi chú phát hành
15/11/215.8.4

Windows

Mac

5.8.4

(5.8.4.21112)

liên kết

27/09/215.8.0

Windows

Mac

5.8.0

(5.8.0.20927)

liên kết

15/11/215.7.8

Windows

Mac

5.7.8

(5.7.8.20826)

liên kết

23/08/215.7.6

Windows

Mac

5.7.6
(5.7.6.20822)

liên kết

11/08/215.7.0

Windows

Mac

5.7.5
(5.7.5.20811)

liên kết

19/07/215.7.0

Windows

Mac

5.7.2
(5.7.2.20718)

liên kết

25/06/215.5.0

Windows

Mac

5.5.10
(5.5.10.20625)

liên kết

06/06/215.5.0

Windows

Mac

5.5.9
(5.5.9.20609)

liên kết

06/06/215.5.0

Windows

Mac

5.5.8
(5.5.8.20606)

liên kết

01/05/215.5.0

Windows

Mac

5.5.6
(5.5.6.20501)

liên kết

19/04/215.5.0

Windows

Mac

5.5.4
(5.5.13571.0418)

liên kết

03/04/215.5.0

Windows

Mac

5.5.3
(5.5.13533.0403)

liên kết

28/02/215.5.0

Windows

Mac

5.5.0
(5.5.12716.0227)

liên kết

10/01/215.4.9

Windows

Mac

3.3.3
(5.4.59458.0109)

liên kết

Bản phát hành VDI 2020

NgàyClient lõiBản phát hành VDI
 Phiên bảnGhi chú phát hànhPhiên bảnGhi chú phát hành
08/12/205.4.6

Windows

Mac

3.3.2
(5.4.59208.1207)

liên kết

05/11/205.4.0

Windows

Mac

3.3.1
(5.4.58716.1105)

liên kết

30/10/205.4.0

Windows

Mac

3.3.0
(5.4.58714.1030)

liên kết

28/09/205.2.2

Windows

Mac

3.2.0
(5.3.45604.0927)

liên kết

8/10/20205.2.2

Windows

Mac

3.1.4
(5.2.39739.0930)
liên kết
29/09/20205.2.2

Windows

Mac

3.1.3
(5.2.39737.0929)

liên kết
07/09/20205.2.2

Windows

Mac

3.1.2
(5.2.39728.0907)
liên kết
31/08/20205.2.2

Windows

Mac

3.1.1
(5.2.39718.0902)
liên kết
09/08/20205.2.0

Windows

Mac

3.1.0
(5.2.37291.0809)
liên kết
29/09/20205.0.1

Windows

Mac

3.0.5
(5.0.24094.0930)
liên kết
11/07/20205.0.1

Windows

Mac

3.0.4
(5.0.24046.0710)
liên kết
10/07/20205.0.1

Windows

Mac

3.0.3
(5.0.24044.0710)
liên kết
20/06/20205.0.1

Windows

Mac

3.0.2
(5.0.24002.0619)
liên kết
28/05/20205.0.1

Windows

Mac

3.0.1
(5.0.23926.0529)
liên kết
22/05/20205.0.1

Windows

Mac

3.0
(5.0.23901.0522)
liên kết
29/09/20204.6.10

Windows

Mac

2.1.6
(4.6.15647.0930)
liên kết
30/04/20204.6.10

Windows

Mac

2.1.5
(4.6.15630.0430)

liên kết