Quản lý xác thực hai yếu tố (2FA)


Xác thực hai yếu tố (2FA) là quá trình đăng nhập gồm hai bước yêu cầu cung cấp mã dùng một lần từ ứng dụng di động hoặc tin nhắn văn bản ngoài hoạt động đăng nhập chính vào Zoom. Ứng dụng này cung cấp thêm một lớp bảo mật vì người dùng cần truy cập vào điện thoại để đăng nhập vào Zoom Web Portal, máy khách dùng cho máy tính, ứng dụng di động hoặc Zoom Room.

Quản trị viên có thể bật 2FA cho người dùng, yêu cầu họ cài đặt và sử dụng 2FA. Quản trị viên cũng có thể đặt lại cài đặt 2FA hiện tại nếu người dùng mất quyền truy cập vào ứng dụng 2FA. 

Lưu ý: Nếu xác thực hai yếu tố bị tắt, người dùng có kiểu đăng nhập bằng email công việc sẽ phải nhập mật khẩu dùng một lần (OTP) dựa trên thời gian mà được gửi tới email của họ nếu Zoom phát hiện hoạt động đăng nhập bất thường từ một quốc gia hoặc thiết bị khác với bình thường.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu hệ thống cho xác thực hai yếu tố (2FA)

Bật 2FA

Cài đặt và sử dụng 2FA

Cách bật 2FA (quản trị viên)

Bạn có thể bật xác thực hai yếu tố cho tất cả người dùng trong tài khoản của mình, người dùng có vai trò cụ thể hoặc người dùng trong nhóm cụ thể.

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal với vai trò quản trị viên.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Advanced [Nâng cao] và nhấp vào Security [Bảo mật].
 3. Trong Security [Bảo mật], hãy nhấp vào nút bật/tắt Sign in with Two-Factor Authentication [Đăng nhập bằng xác thực hai yếu tố] để bật hoặc tắt tính năng này.
 4. Nếu xuất hiện hộp thoại xác minh, nhấp vào Bật hoặc Tắt để xác nhận thay đổi.
 5. Chọn một trong các tùy chọn sau để xác định người dùng được bật 2FA cho:
  • All users in your account [Tất cả người dùng trong tài khoản của bạn]: Bật 2FA cho tất cả người dùng trong tài khoản.
  • Users with specific roles [Người dùng có vai trò cụ thể]: Bật 2FA cho các vai trò có vai trò đã xác định.
   Nhấp vào biểu tượng bút chì , chọn vai trò và nhấp vào OK.
  • Users belonging to specific groups [Người dùng thuộc về các nhóm cụ thể]: Bật 2FA cho người dùng trong các nhóm đã xác định.
   Nhấp vào biểu tượng bút chì, chọn các nhóm và nhấp vào OK.
 6. Nếu vai trò hoặc nhóm người dùng đã xác định, hãy nhấp vào Save [Lưu] để xác nhận thay đổi. 
  Lưu ý: Bạn có thể chia sẻ hướng dẫn cài đặt 2FA với người dùng của mình.

Cách đặt lại 2FA cho người dùng

Bạn có thể đặt lại cài đặt 2FA hiện tại nếu người dùng mất quyền truy cập vào cài đặt 2FA. Ví dụ: họ đặt nhầm thiết bị, gỡ cài đặt ứng dụng 2FA hoặc xóa Zoom khỏi ứng dụng 2FA.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Quản lý người dùng sau đó nhấn vào Người dùng.
 3. Nhấp vào Email/Name ID [Email/ID tên] của người dùng mà bạn muốn đặt lại 2FA và truy cập hồ sơ của họ.
 4. Trong Sign In [Đăng nhập], hãy tìm Two-factor Authentication [Xác thực hai yếu tố] và nhấp vào Reset [Đặt lại].
  Khi người dùng đăng nhập vào Zoom trong lần tiếp theo, họ sẽ được nhắc cài đặt 2FA lại trong cổng web.

Đặt lại xác thực hai yếu tố cho người dùng đã chọn

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Advanced [Nâng cao] rồi nhấp vào Security [Bảo mật].
 3.  Trong Security [Bảo mật], nhấp vào Reset two-factor authentication for select users in your account [Đặt lại xác thực hai yếu tố cho người dùng đã chọn trong tài khoản của bạn].
 4. Trong hộp thoại Reset two-factor authentication [Đặt lại xác thực hai yếu tố], hãy nhập địa chỉ email hoặc tên người dùng mà bạn muốn đặt lại.
  Lưu ý: Tất cả các cấu hình của người dùng đã chọn đều sẽ được đặt lại.
 5. Nhập mật khẩu của bạn để đặt lại xác thực hai yếu tố.

 6. Nhấp vào Reset for ___ User(s) [Đặt lại cho___ người dùng] để xác nhận.

Cách cài đặt 2FA (người dùng)

Nếu quản trị viên Zoom đã bật xác thực hai yếu tố (2FA) cho bạn thì bạn cần cài đặt 2FA khi đăng nhập vào cổng Zoom.

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal sau khi quản trị viên đã bật 2FA.
 2. Chọn Authentication App [Ứng dụng xác thực] hoặc SMS làm phương thức xác thực.
 3. Làm theo một trong các mục sau tùy thuộc vào phương thức bạn đã chọn:

Sử dụng xác thực hai yếu tố qua ứng dụng xác thực

 1. Mở ứng dụng 2FA trên thiết bị di động.
 2. Nhấn vào tùy chọn quét mã QR. Tìm biểu tượng camera hoặc mã QR.
 3. Quét mã QR trên Zoom web portal.
  Ứng dụng 2FA sẽ tạo mã dùng một lần gồm 6 chữ số.
 4. Nhấp vào Next [Tiếp theo].
 5. Nhập mã gồm 6 chữ số, sau đó nhấp vào Verify [Xác minh].
  Zoom sẽ hiển thị danh sách mã khôi phục. Nếu làm mất thiết bị di động, bạn có thể sử dụng mã khôi phục để đăng nhập, thay cho mã gồm 6 chữ số đã được tạo.
  Lưu ý: Nếu bạn không thể xác minh mã. Nhấp vào Back [Quay lại] để hiển thị lại mã QR.
 6. Nhấp vào Download [Tải xuống] hoặc Print [In] để lưu mã khôi phục. Mỗi mã khôi phục chỉ được sử dụng một lần.
 7. Nhấp vào Done [Xong].

Sử dụng xác thực hai yếu tố qua tin nhắn SMS

 1. Chọn mã quốc gia cho số điện thoại của bạn.
 2. Nhập số điện thoại mà bạn sẽ nhận được mã 2FA. Không nhập bất kỳ dấu gạch ngang nào.
 3. Nhấp vào Send code [Gửi mã].
  Zoom sẽ gửi mã dùng một lần gồm 6 chữ số đến số điện thoại của bạn.
 4. Mở tin nhắn SMS mà Zoom đã gửi.
 5. Sao chép mã trong tin nhắn SMS, sau đó dán vào Zoom web portal.
 6. Nhấp vào Verify [Xác minh].
  Zoom sẽ hiển thị danh sách mã khôi phục. Nếu làm mất thiết bị di động, bạn có thể sử dụng mã khôi phục để đăng nhập, thay cho mã gồm 6 chữ số đã được tạo.
  Lưu ý: Nếu bạn không thể xác minh mã. Nhấp vào Back [Quay lại] rồi thử lại.
 7. Nhấp vào Download [Tải xuống] hoặc Print [In] để lưu mã khôi phục. Mỗi mã khôi phục chỉ được sử dụng một lần.
 8. Nhấp vào Done [Xong].

Cách đăng nhập bằng 2FA (người dùng)

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal, máy khách dành cho máy tính, ứng dụng di động hoặc Zoom Room.
  Nếu bạn cài đặt 2FA bằng SMS, hãy nhấp vào Send code [Gửi mã].
  Zoom sẽ yêu cầu tạo mã từ ứng dụng 2FA hoặc gửi mã cho bạn qua tin nhắn SMS.
 2. Mở ứng dụng 2FA trên điện thoại hoặc xem tin nhắn SMS từ Zoom.
 3. Nhập mã gồm 6 chữ số hiển thị trên ứng dụng 2FA hoặc tin nhắn SMS.
 4. Nhấp vào Verify [Xác minh].

Cách đăng nhập bằng mã khôi phục 2FA (người dùng)

Nếu bạn không còn quyền truy cập vào mã 2FA (ví dụ: bạn đặt nhầm thiết bị, gỡ cài đặt ứng dụng 2FA hoặc xóa Zoom khỏi ứng dụng 2FA), bạn có thể đăng nhập bằng mã khôi phục nhận được khi cài đặt 2FA.

Lưu ý: Bạn cũng có thể liên hệ với quản trị viên để đặt lại cài đặt 2FA. Khi bạn đăng nhập vào Zoom web portal, máy khách dành cho máy tính hoặc ứng dụng di động, bạn sẽ được nhắc cài đặt lại 2FA

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal, máy khách dành cho máy tính, ứng dụng di động hoặc Zoom Room.
 2. Nhấp vào Enter a recovery code [Nhập mã khôi phục] hoặc Enter a Recover Code instead [Nhập mã khôi phục thay thế].
 3. Nhập một trong các mã khôi phục mà bạn nhận được trong quá trình cài đặt. Mỗi mã khôi phục chỉ được sử dụng một lần.
 4. Nhấp vào Verify [Xác minh] để đăng nhập.
 5. (Tùy chọn) Nếu bạn mất quyền truy cập vào thiết bị 2FA, hãy chỉnh sửa cài đặt 2FA hiện tại để thêm thiết bị mới.

Cách chỉnh sửa cài đặt 2FA (người dùng)

Sau khi cài đặt 2FA, bạn có thể chỉnh sửa cài đặt hiện tại nếu muốn xóa thiết bị, cài đặt 2FA trên thiết bị khác hoặc xem mã khôi phục.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Profile [Hồ sơ].
 3. Trong Under Sign In [Đăng nhập], trong phần Two-factor Authentication [Xác thực hai yếu tố], sử dụng các tùy chọn sau để cài đặt 2FA trên thiết bị mới hoặc xóa cài đặt hiện tại: