Trả lời và quản lý tin nhắn trò chuyện


Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa tin nhắn, tệp tin, hoặc hình ảnh mà bạn đã gửi. Các kết quả tìm kiếm mà người nhận nhìn thấy trong trò chuyện sẽ phản ánh nội dung tin nhắn đã được bạn chỉnh sửa. Dù không nhận được thông báo nhưng người nhận sẽ không thể tìm được nội dung trò chuyện và tệp tin đã bị xóa trong Zoom. Tất cả nền tảng đều hỗ trợ chỉ báo nhập liệu thông báo cho bạn biết khi đối phương đang nhập tin nhắn.

Yêu cầu cài đặt

Định dạng văn bản đa dạng thức

Định dạng văn bản thuần túy

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Trong thẻ Chat [Trò chuyện], chọn một chuỗi trò chuyện.
 3. Nhập tin nhắn.
 4. Tô sáng phần bạn muốn định dạng.
  Zoom sẽ hiển thị các lựa chọn định dạng sau.
  • : In đậm văn bản được tô sáng.  
  • / : In nghiêng văn bản được tô sáng. 
  • : Gạch ngang văn bản được tô sáng. 
  • : Bắt đầu danh sách gạch đầu dòng.
  • : Bắt đầu danh sách đánh số thứ tự.
  • ... : Mở các tùy chọn định dạng văn bản đa dạng thức. Tham khảo mục tiếp theo để biết thêm thông tin. 
   Ghi chú: Có thể truy cập các tùy chọn định dạng văn bản đa dạng thức bằng cách nhấn vào nút Format [Định dạng]
 5. Nhấn chọn một biểu tượng để định dạng văn bản.
 6. Nhấn nút Enter hoặc nhấn vào nút gửi màu xanh lam
  Ghi chú: Nếu sử dụng định dạng văn bản đa dạng thức, bạn phải sử dụng nút gửi màu xanh lam , vì khi đó nút Enter chỉ có tác dụng ngắt đoạn để chuyển sang đoạn văn bản mới. 

Bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt dưới đây để định dạng văn bản:

 • In đậm: Ctrl/Cmd + B
 • In nghiêng: Ctrl/Cmd + I
 • Gạch ngang từ: Ctrl/Cmd + Shift + X
 • Danh sách gạch đầu dòng: Ctrl/Cmd + Shift + 8

Định dạng văn bản đa dạng thức

Bên cạnh những tùy chọn định dạng cơ bản, để sử dụng thêm nhiều tùy chọn định dạng văn bản đa dạng thức:

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Trong thẻ Chat [Trò chuyện], chọn một chuỗi trò chuyện.
 3. Nhấn vào nút Format [Định dạng], hoặc nhập một văn bản ngắn, tô sáng văn bản đó, và nhấn chọn dấu "...". Các tùy chọn sau đây sẽ xuất hiện:
  • : In đậm văn bản được tô sáng.  
  • / : In nghiêng văn bản được tô sáng. 
  • : Gạch chân văn bản được chọn.
  • : Gạch ngang văn bản được tô sáng. 
  • : Nhấn vào tùy chọn này để chỉnh sửa màu chữ văn bản và/hoặc tô màu nền cho văn bản. Tùy chọn Clear [Xóa] xóa màu đã chọn và chuyển văn bản về định dạng đen/trắng nguyên bản. 
  • : Điều chỉnh kích thước phông chữ. Chọn kích thước văn bản từ Small [Nhỏ], Medium [Vừa], đến Large [Lớn]
  • : Chèn liên kết cho văn bản được tô sáng. 
  • : Điều chỉnh kiểu văn bản, chọn giữa Heading 1 [Tiêu đề 1], Heading 2 [Tiêu đề 2], Heading 3 [Tiêu đề 3], và Paragraph [Đoạn văn]
  • : Bắt đầu danh sách gạch đầu dòng.
  • : Bắt đầu danh sách đánh số thứ tự.
  • : Tăng thụt lề của văn bản được chọn. 
  • : Giảm thụt lề của văn bản được chọn.
  • : Tạo trích dẫn của văn bản. Tham khảo mục bên dưới để biết thêm thông tin.
  • : Xóa tất cả định dạng của văn bản được chọn.
 4. Nhấn vào nút gửi màu xanh lam  để gửi tin nhắn của bạn cho (các) liên hệ hoặc kênh.  

Ghi chú: Nếu sử dụng định dạng văn bản đa dạng thức, bạn phải sử dụng nút gửi màu xanh lam , vì khi đó nút Enter chỉ có tác dụng ngắt đoạn để chuyển sang đoạn văn bản mới. 

Trả lời một tin nhắn

Bạn có thể trả lời một tin nhắn để cho các câu trả lời liên quan đều nằm trong cùng một chuỗi; nhờ đó cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm các câu trả lời.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Trong thẻ Chat [Trò chuyện], chọn một chuỗi trò chuyện.
 3. Di chuột đến tin nhắn bạn muốn trả lời.
 4. Nhấn vào biểu tượng trả lời .
 5. Nhập câu trả lời của bạn, sau đó nhấn Enter.

Các câu trả lời có thể chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, tệp tin, đoạn mã, biểu tượng cảm xúc, hoặc ảnh động GIF.
Câu trả lời của bạn sẽ hiển thị bên dưới tin nhắn chính. Tất cả các câu trả lời trong tương lai sẽ được hiển thị bên dưới tin nhắn chính.

Để thêm biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn hoặc câu trả lời, bạn có thể nhập : và ít nhất hai ký tự để tìm biểu tượng cảm xúc phù hợp muốn thêm. Ví dụ, :jo sẽ hiển thị các biểu tượng cảm xúc :joy:, :joy_cat: và :joystick:. Bạn cũng có thể nhấn vào biểu tượng mặt cười ở góc phải của hộp văn bản để xem và chọn các biểu tượng cảm xúc, GIF có sẵn, và GIF đã lưu. 

Trích dẫn tin nhắn

Khi trả lời một tin nhắn cụ thể trong một chuỗi trò chuyện phức tạp, trích dẫn lại tin nhắn đó có thể giúp những người khác biết chính xác bạn đang trả lời tin nhắn nào. Để trích dẫn một tin nhắn:

 1. Nhấn chuột phải vào tin nhắn bạn muốn trích dẫn và chọn Quote [Trích dẫn]
 2. Một ô trả lời mới được mở ra để bạn nhập tin nhắn vào.
 3. Nhấn vào biểu tượng gửi để đăng trả lời. Tin nhắn được trích dẫn sẽ hiển thị phía trên câu trả lời của bạn và có màu xám, còn câu trả lời của bạn bên dưới tin nhắn được trích dẫn sẽ có màu văn bản mặc định.

Thêm phản ứng vào tin nhắn

Bạn có thể phản ứng với tin nhắn bằng cách thêm một biểu tượng cảm xúc.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Trong thẻ Chat [Trò chuyện], chọn một chuỗi trò chuyện.
 3. Di chuột tới tin nhắn bạn muốn phản ứng.
 4. Nhấn vào biểu tượng phản ứng .
 5. Chọn một biểu tượng cảm xúc. Bạn có thể chọn từ các biểu tượng cảm xúc có sẵn khi soạn tin nhắn trò chuyện.
  Biểu tượng này sẽ hiển thị bên dưới tin nhắn.
 6. Để xóa phản ứng, nhấn vào biểu tượng cảm xúc đã được thêm vào tin nhắn.

Quản lý tin nhắn trò chuyện

Bạn có thể xem thêm nhiều tùy chọn khác để quản lý tin nhắn trò chuyện của mình.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Trong thẻ Chat [Trò chuyện], chọn một chuỗi trò chuyện.
 3. Di chuột tới tin nhắn bạn muốn chia sẻ, nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm .
 4. Công dụng của các tùy chọn này:

Theo dõi tin nhắn

Bật thông báo đẩy đối với các câu trả lời cho tin nhắn đã chọn. Push notifications [Thông báo đẩy] phải được cài đặt cho All messages [Tất cả tin nhắn] trong chuỗi trò chuyện.

Ghi chú: Bạn sẽ tự động theo dõi tin nhắn của bản thân và tin nhắn bạn đã trả lời.

Bỏ theo dõi Tin nhắn

Nhấn vào Unfollow Message [Bỏ theo dõi tin nhắn] để tắt thông báo đẩy đối với các câu trả lời cho tin nhắn đã chọn, bất kể những cài đặt đã thiết lập cho thông báo đẩy trong chuỗi trò chuyện. Thao tác này cũng sẽ tắt thông báo đẩy nếu có ai đó đề cập tới bạn trong câu trả lời của họ.

Đánh dấu tin nhắn

Đánh dấu các tin nhắn quan trọng, cho phép bạn xem lại các tin nhắn này một cách nhanh chóng.

Nhấn vào biểu tượng tin nhắn đã được đánh dấu để xem các tin nhắn bạn đã đánh dấu.
Nếu chuỗi ban đầu là với một liên hệ khác, bạn sẽ nhìn thấy đã đăng trong theo sau là tên liên hệ đó. Nếu bạn đã gắn sao một tin nhắn trong một kênh, bạn sẽ nhìn thấy đã đăng trong theo sau là tên kênh đó. Nhấn vào Jump [Chuyển đến] để xem chuỗi trò chuyện gốc.

Ghi chú: Đánh dấu một tin nhắn trước đây là gắn sao một tin nhắn. Bạn vẫn có thể gắn sao một liên hệ hoặc một kênh để dễ truy cập, nhưng các tin nhắn riêng lẻ lúc này được đánh dấu để tránh nhầm lẫn.

Xóa đánh dấu

Xóa đánh dấu trên tin nhắn và xóa tin nhắn khỏi mục tin nhắn được đánh dấu.

Trong mục tin nhắn được đánh dấu, bạn cũng có thể di chuột tới tin nhắn đó và nhấn vào biểu tượng đánh dấu màu vàng để xóa đánh dấu khỏi tin nhắn đó.

Chia sẻ Tin nhắn

Chia sẻ tin nhắn (văn bản), hình ảnh, hoặc tệp tin với liên hệ hoặc kênh khác.

Ghi chú: Bạn chỉ có thể chia sẻ một tin nhắn với một liên hệ hoặc một kênh tại một thời điểm.

Ghim cho mọi người

Ghim tin nhắn cho mọi người trong nhóm hoặc kênh trò chuyện hiện tại. Tin nhắn được ghim hiển thị phía trên cửa sổ trò chuyện với một biểu tượng ghim. Người dùng chỉ có thể ghim mỗi lần một tin nhắn. Nhấn vào biểu tượng thông tin bên cạnh tên kênh, sau đó nhấn vào Pin History [Lịch sử ghim] để xem danh sách các tin nhắn đã ghim. 

Để ẩn hoặc bỏ ghim một tin nhắn đã ghim, di chuột tới tin nhắn đó, nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm , sau đó nhấn chọn Hide [Ẩn] hoặc Unpin [Bỏ ghim] cho mọi người.

Ghi chú: Tất cả thành viên của nhóm hoặc kênh trò chuyện có thể ghim hoặc bỏ ghim tin nhắn, bao gồm quản trị viên và thành viên thường xuyên.

Đánh dấu là chưa đọc

Ghi chú: Tùy chọn này chỉ khả dụng với tin nhắn (văn bản), hình ảnh, và tệp tin.

Gắn biểu tượng tin nhắn chưa đọc trên thẻ Chat [Trò chuyện] và bảng bên trái. Zoom cũng sẽ để ghi chú Unread [Chưa đọc] phía trên tin nhắn.

Đánh dấu là đã đọc

Ghi chú: Tùy chọn này chỉ khả dụng với tin nhắn (văn bản), hình ảnh, và tệp tin.

Xóa biểu tượng tin nhắn chưa đọc trên thẻ Chat [Trò chuyện] và bảng bên trái. Zoom cũng sẽ xóa ghi chú Unread [Chưa đọc] phía trên tin nhắn.

Chỉnh sửa

Ghi chú: Bạn không thể chỉnh sửa tin nhắn nếu quản trị viên của bạn đã bật tính năng mã hóa trò chuyện nâng cao.

Chỉnh sửa nội dung tin nhắn mà bạn đã gửi, và nhấn Save [Lưu].

Lúc này Zoom sẽ hiển thị tin nhắn đã sửa, và ghi chú rằng tin nhắn này đã được chỉnh sửa để những người tham gia trò chuyện biết.

Mẹo: Bạn cũng có thể nhấn vào hộp tin nhắn trò chuyện và nhấn mũi tên chỉ lên () để chỉnh sửa tin nhắn gần nhất bạn đã gửi.

Mở hình ảnh / Mở tệp tin

Ghi chú: Tùy chọn này chỉ khả dụng với hình ảnh và tệp tin.

Mở hình ảnh hoặc tệp tin bằng trình mở ảnh của hệ thống bạn đang dùng hoặc ứng dụng mặc định của loại tệp tin đó.

Mẹo: Bạn cũng có thể nhấn vào hình ảnh để mở trực tiếp trong Zoom.

Mở Vị trí Tệp tin

Ghi chú: Tùy chọn này chỉ khả dụng với hình ảnh và tệp tin.

Mở thư mục cục bộ lưu trữ ảnh hoặc tệp tin.

Sao chép

Sao chép tin nhắn (văn bản), tệp tin, hoặc hình ảnh.

Mẹo: Nếu tin nhắn chứa URL, nhấn chuột phải vào URL sau đó nhấn chọn Copy [Sao chép] để sao chép mỗi URL.

Thêm vào Biểu tượng cảm xúc

Ghi chú: Tùy chọn này chỉ khả dụng với hình ảnh và GIF.

Thêm hình ảnh hoặc ảnh động GIF vào biểu tượng cảm xúc đã lưu của bạn.

Xóa

Xóa bất kỳ mục nào bạn đã gửi. Người nhận sẽ không thể thấy các mục đã xóa trong Zoom.
Zoom sẽ hiển thị thông báo You deleted a message [Bạn đã xóa một tin nhắn], nhưng người tham gia khác sẽ không nhìn thấy thông báo này.

Ghi chú: Nếu bạn xóa một tin nhắn đã được trả lời, người nhận sẽ nhìn thấy thông báo This message has been deleted [Tin nhắn này đã bị xóa], nhưng các câu trả lời cho tin nhắn đó sẽ không mất đi.

Trả lời một tin nhắn

Bạn có thể trả lời một tin nhắn để cho các câu trả lời liên quan đều nằm trong cùng một chuỗi; nhờ đó cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm các câu trả lời.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Trong thẻ Chat [Trò chuyện], chọn một chuỗi trò chuyện.
 3. Di chuột đến tin nhắn bạn muốn trả lời.
 4. Nhấn vào biểu tượng trả lời .
 5. Nhập câu trả lời của bạn, sau đó nhấn Enter.

Các câu trả lời có thể chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, tệp tin, đoạn mã, biểu tượng cảm xúc, video, hoặc ảnh động GIF.
Câu trả lời của bạn sẽ hiển thị bên dưới tin nhắn chính. Tất cả các câu trả lời trong tương lai sẽ được hiển thị bên dưới tin nhắn chính.

Thêm phản ứng vào tin nhắn

Bạn có thể phản ứng với tin nhắn bằng cách thêm một biểu tượng cảm xúc.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Trong thẻ Chat [Trò chuyện], chọn một chuỗi trò chuyện.
 3. Di chuột tới tin nhắn bạn muốn phản ứng.
 4. Nhấn vào biểu tượng mặt cười .
 5. Chọn một biểu tượng cảm xúc. Bạn có thể chọn từ các biểu tượng cảm xúc có sẵn khi soạn tin nhắn trò chuyện.
  Biểu tượng này sẽ hiển thị bên dưới tin nhắn.
 6. Để xóa phản ứng, nhấn chọn biểu tượng đã được thêm vào tin nhắn.

Đánh dấu một tin nhắn

Bạn có thể gắn sao cho tin nhắn quan trọng, lưu trữ các tin nhắn này dưới dạng tin nhắn được đánh dấu và cho phép bạn xem lại các tin nhắn này một cách nhanh chóng.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Trong thẻ Chat [Trò chuyện], chọn một chuỗi trò chuyện.
 3. Di chuột tới tin nhắn bạn muốn gắn sao.
 4. Nhấn chọn biểu tượng đánh dấu bên cạnh tin nhắn.
 5. Nhấn vào biểu tượng đánh dấu ở phía trên bảng trò chuyện để xem các tin nhắn bạn đã đánh đấu.
  Nếu chuỗi ban đầu là với một liên hệ khác, bạn sẽ nhìn thấy đã đăng trong theo sau là tên liên hệ đó. Nếu bạn đánh đấu một tin nhắn trong một kênh, bạn sẽ nhìn thấy đã đăng trong theo sau là tên kênh đó.
 6. Di chuột tới tin nhắn đó và nhấn vào biểu tượng đánh dấu màu vàng để xóa tin nhắn khỏi mục tin nhắn được đánh dấu. Nhấn vào Jump [Chuyển đến] để xem chuỗi trò chuyện gốc.

Ghi chú: Đánh dấu một tin nhắn trước đây là gắn sao một tin nhắn. Bạn vẫn có thể gắn sao một liên hệ hoặc một kênh để dễ truy cập, nhưng các tin nhắn riêng lẻ lúc này được đánh dấu để tránh nhầm lẫn.

Quản lý tin nhắn trò chuyện

Bạn có thể xem thêm nhiều tùy chọn khác để quản lý tin nhắn trò chuyện của mình.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Chat [Trò chuyện].
 3. Chọn một chuỗi trò chuyện.
 4. Di chuột tới tin nhắn bạn muốn chia sẻ, nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm .
 5. Nhấn chọn một trong những tùy chọn dưới đây:

Chỉnh sửa

Ghi chú: Bạn không thể chỉnh sửa tin nhắn nếu quản trị viên của bạn đã bật tính năng mã hóa trò chuyện nâng cao.

Chỉnh sửa nội dung tin nhắn mà bạn đã gửi, và nhấn Save [Lưu].

Lúc này Zoom sẽ hiển thị tin nhắn đã sửa, và ghi chú rằng tin nhắn này đã được chỉnh sửa để những người tham gia trò chuyện biết.

Xóa

Xóa bất kỳ mục nào bạn đã gửi. Người nhận sẽ không thể thấy các mục đã xóa trong Zoom.
Zoom sẽ hiển thị thông báo You deleted a message [Bạn đã xóa một tin nhắn], nhưng người tham gia khác sẽ không nhìn thấy thông báo này.

Ghi chú: Nếu bạn xóa một tin nhắn đã được trả lời, người nhận sẽ nhìn thấy thông báo This message has been deleted [Tin nhắn này đã bị xóa], nhưng các câu trả lời cho tin nhắn đó sẽ không mất đi.

Sao chép

Ghi chú: Tùy chọn này chỉ khả dụng với tin nhắn (văn bản) và hình ảnh.

Sao chép tin nhắn văn bản hoặc hình ảnh.

Thêm vào Biểu tượng cảm xúc

Ghi chú: Tùy chọn này chỉ khả dụng với hình ảnh và GIF.

Thêm hình ảnh hoặc ảnh động GIF vào biểu tượng cảm xúc đã lưu của bạn.

Lưu dưới dạng

Ghi chú: Tùy chọn này chỉ khả dụng với hình ảnh và tệp tin.

Lưu hình ảnh hoặc tệp tin vào máy tính của bạn.

Mẹo: Bạn cũng có thể nhấn vào hình ảnh để mở trực tiếp trong Zoom.

Ghim cho mọi người

Ghim tin nhắn cho mọi người trong nhóm hoặc kênh trò chuyện hiện tại. Tin nhắn được ghim hiển thị phía trên cửa sổ trò chuyện với một biểu tượng ghim. Người dùng chỉ có thể ghim mỗi lần một tin nhắn. Nhấn vào biểu tượng thông tin bên cạnh tên kênh, sau đó nhấn vào Pin History [Lịch sử ghim] để xem danh sách các tin nhắn đã ghim. 

Để ẩn hoặc bỏ ghim một tin nhắn đã ghim, di chuột tới tin nhắn đó, nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm , sau đó nhấn chọn Hide [Ẩn] hoặc Unpin [Bỏ ghim] cho mọi người.

Ghi chú: Tất cả thành viên của nhóm hoặc kênh trò chuyện có thể ghim hoặc bỏ ghim tin nhắn, bao gồm quản trị viên và thành viên thường xuyên.

Trả lời một tin nhắn

Bạn có thể trả lời một tin nhắn để cho các câu trả lời liên quan đều nằm trong cùng một chuỗi; nhờ đó cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm các câu trả lời.

 1. Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom.
 2. Trong thẻ Chat & Meet [Trò chuyện và gặp gỡ], chọn một chuỗi trò chuyện.
 3. Nhấn giữ tin nhắn bạn muốn trả lời, nhấn Reply [Trả lời] . Bạn cũng có thể nhấn chọn biểu tượng trả lời bên dưới tin nhắn bạn muốn trả lời.

  Zoom sẽ hiển thị một màn hình mới để trả lời.
 4. Nhập câu trả lời của bạn, sau đó nhấn chọn biểu tượng gửi .
  Ghi chú: Các câu trả lời có thể chứa văn bản, giọng nói, tệp tin, đoạn mã, biểu tượng cảm xúc, hoặc ảnh động GIF. Câu trả lời của bạn sẽ hiển thị trong màn hình Replies [Trả lời]

  Những người tham gia trò chuyện có thể xem những câu trả lời bằng cách nhấn vào số lượng những câu trả lời bên dưới tin nhắn chính.

Định dạng văn bản

Để thêm định dạng bổ sung vào tin nhắn hoặc một phần văn bản:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom.
 2. Trong thẻ Chat & Meet [Trò chuyện và gặp gỡ], chọn một chuỗi trò chuyện.
 3. Nhập tin nhắn của bạn.
 4. Nhấn giữ tin nhắn bạn muốn áp dụng định dạng. Nếu bạn chỉ muốn định dạng cho một phần tin nhắn, nhấn và kéo chọn phần tin nhắn muốn định dạng, sau đó nhấn giữ. Có thể chọn các tùy chọn định dạng dưới đây:
 • : In đậm văn bản được tô sáng.  
 • / : In nghiêng văn bản được tô sáng. 
 • : Gạch chân văn bản được chọn.
 • : Gạch ngang văn bản được tô sáng. 
 • : Bắt đầu danh sách gạch đầu dòng.
 • : Bắt đầu danh sách đánh số thứ tự.
 • : Tạo trích dẫn của văn bản. Tham khảo mục bên dưới để biết thêm thông tin.
 • Nhấn nút gửi
 • Trích dẫn tin nhắn

  Khi trả lời một tin nhắn cụ thể trong một chuỗi trò chuyện phức tạp, trích dẫn lại tin nhắn đó có thể giúp những người khác biết chính xác bạn đang trả lời tin nhắn nào. Để trích dẫn một tin nhắn:

  1. Nhấn giữ tin nhắn bạn muốn trích dẫn và chọn Quote [Trích dẫn]
  2. Một ô trả lời mới được mở ra để bạn nhập tin nhắn vào.
  3. Nhấn chọn biểu tượng gửi để đăng trả lời. Tin nhắn được trích dẫn sẽ hiển thị phía trên câu trả lời của bạn và có màu xám, còn câu trả lời của bạn bên dưới tin nhắn được trích dẫn sẽ có màu văn bản mặc định.

  Thêm phản ứng vào tin nhắn

  Bạn có thể phản ứng với tin nhắn bằng cách thêm một biểu tượng cảm xúc.

  1. Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom.
  2. Trong thẻ Chat & Meet [Trò chuyện và gặp gỡ], chọn một chuỗi trò chuyện.
  3. Nhấn giữ tin nhắn bạn muốn phản ứng.
  4. Chọn một biểu tượng cảm xúc. Bạn có thể chọn từ các biểu tượng cảm xúc có sẵn khi soạn tin nhắn trò chuyện.
   Biểu tượng này sẽ hiển thị bên dưới tin nhắn.
  5. Để xóa phản ứng, nhấn chọn biểu tượng đã được thêm vào tin nhắn.

  Quản lý tin nhắn trò chuyện

  Bạn có thể xem thêm nhiều tùy chọn khác để quản lý tin nhắn trò chuyện của mình.

  1. Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom.
  2. Trong thẻ Chat & Meet [Trò chuyện và gặp gỡ], chọn một chuỗi trò chuyện.
  3. Nhấn giữ tin nhắn, sau đó nhấn chọn một trong những tùy chọn dưới đây:

  Sao chép tin nhắn

  Ghi chú: Tùy chọn này chỉ khả dụng với tin nhắn dạng văn bản.

  Sao chép tin nhắn (văn bản).

  Mẹo: Nếu tin nhắn chứa URL, nhấn giữ URL sau đó nhấn chọn Copy [Sao chép] để sao chép mỗi URL.

  Theo dõi tin nhắn

  Bật thông báo đẩy đối với các câu trả lời cho tin nhắn đã chọn. Push notifications [Thông báo đẩy] phải được cài đặt cho All messages [Tất cả tin nhắn] trong chuỗi trò chuyện.

  Ghi chú: Bạn sẽ tự động theo dõi tin nhắn của bản thân và tin nhắn bạn đã trả lời.

  Bỏ theo dõi Tin nhắn

  Nhấn vào Unfollow Message [Bỏ theo dõi tin nhắn] để tắt thông báo đẩy đối với các câu trả lời cho tin nhắn đã chọn, bất kể những cài đặt đã thiết lập cho thông báo đẩy trong chuỗi trò chuyện. Thao tác này cũng sẽ tắt thông báo đẩy nếu có ai đó đề cập tới bạn trong câu trả lời của họ.

  Trả lời

  Trả lời tin nhắn đó

  Chia sẻ

  Chia sẻ tin nhắn (văn bản), hình ảnh, hoặc tệp tin với liên hệ hoặc kênh khác. 

  Đánh dấu là chưa đọc

  Ghi chú: Tùy chọn này chỉ khả dụng với tin nhắn (văn bản), hình ảnh, và tệp tin.

  Gắn biểu tượng tin nhắn chưa đọc trên chuỗi trò chuyện và thẻ Chat [Trò chuyện]. Zoom cũng sẽ để ghi chú Unread [Chưa đọc] phía trên tin nhắn.

  Đánh dấu là đã đọc

  Ghi chú: Tùy chọn này chỉ khả dụng với tin nhắn (văn bản), hình ảnh, và tệp tin.

  Xóa biểu tượng tin nhắn chưa đọc trên chuỗi trò chuyện và thẻ Chat [Trò chuyện]. Zoom cũng sẽ xóa ghi chú Unread [Chưa đọc] phía trên tin nhắn.

  Ghim cho mọi người

  Ghim tin nhắn cho mọi người trong nhóm hoặc kênh trò chuyện hiện tại. Tin nhắn được ghim hiển thị phía trên cửa sổ trò chuyện với một biểu tượng ghim. Người dùng chỉ có thể ghim mỗi lần một tin nhắn. Nhấn vào biểu tượng thông tin bên cạnh tên kênh, sau đó nhấn chọn Pin History [Lịch sử ghim] để xem danh sách các tin nhắn đã ghim. 

  Để ẩn hoặc bỏ ghim một tin nhắn đã ghim, nhấn chọn biểu tượng dấu ba chấm trong tin nhắn đã ghim, sau đó nhấn chọn Hide [Ẩn] hoặc Unpin [Bỏ ghim] cho mọi người.

  Ghi chú: Tất cả thành viên của nhóm hoặc kênh trò chuyện có thể ghim hoặc bỏ ghim tin nhắn, bao gồm quản trị viên và thành viên thường xuyên.

  Lưu thành biểu tượng cảm xúc

  Ghi chú: Tùy chọn này chỉ khả dụng với hình ảnh và GIF.

  Thêm hình ảnh hoặc ảnh động GIF vào biểu tượng cảm xúc đã lưu của bạn.

  Gắn sao

  Gắn sao cho các tin nhắn quan trọng, cho phép bạn xem lại các tin nhắn này một cách nhanh chóng.

  Trong thẻ Meet & Chat [Gặp gỡ và trò chuyện], nhấn chọn Starred [Đã gắn sao] để xem tất cả các tin nhắn bạn đã gắn sao.

  Sửa tin nhắn

  Ghi chú: Bạn không thể chỉnh sửa tin nhắn nếu quản trị viên của bạn bật tính năng mã hóa trò chuyện nâng cao.

  Chỉnh sửa nội dung tin nhắn bạn đã gửi, sau đó nhấn Done [Hoàn tất]. Khi đang chỉnh sửa tin nhắn, tin nhắn đó sẽ được tô sáng bằng màu xanh lam để bạn có ngữ cảnh về những gì bạn đang chỉnh sửa.

  Zoom sẽ hiển thị tin nhắn đã sửa và ghi chú rằng tin nhắn này đã được chỉnh sửa để những người tham gia trò chuyện biết.

  Lưu Hình ảnh

  Lưu hình ảnh vào thiết bị của bạn.

  Xóa

  Xóa bất kỳ mục nào bạn đã gửi. Người nhận sẽ không thể thấy các mục đã xóa trong Zoom.
  Zoom sẽ hiển thị thông báo You deleted a message [Bạn đã xóa một tin nhắn], nhưng người tham gia khác sẽ không nhìn thấy thông báo này.

  Ghi chú: Nếu bạn xóa một tin nhắn đã được trả lời, người nhận sẽ nhìn thấy thông báo This message has been deleted [Tin nhắn này đã bị xóa], nhưng các câu trả lời cho tin nhắn đó sẽ không mất đi.