Cập nhật thẻ tín dụng


Zoom chấp nhận Visa, Mastercard, Discover, JCB và American Express. Bạn có thể cập nhật thông tin thẻ tín dụng bất kỳ lúc nào thông qua cổng web của Zoom.

Ghi chú: Kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2023, một số chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên nhất định sẽ nhận thấy phần Gói và thông tin thanh toán chuyên biệt trong menu QUẢN TRỊ VIÊN.

Cách cập nhật thẻ tín dụng trên tài khoản Zoom 

 1. Đăng nhập vào cổng web của Zoom.
 2. Trên menu điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấp vào Thanh toán.
 3. Nhấp vào thẻ Thông tin hóa đơn.
 4. Cuộn đến phần Phương thức thanh toán, rồi nhấp vào Chỉnh sửa.
  Ghi chú: Bạn cần nhập lại mọi thông tin thẻ thanh toán nếu bạn cập nhật bất kỳ phần nào trong thông tin thẻ thanh toán của mình. Ví dụ: nếu bạn cập nhật ngày hết hạn, bạn sẽ cần nhập lại mọi thông tin khác.
 5. Nhập thông tin thẻ tín dụng.
  Ghi chú: Nếu địa chỉ thanh toán được liên kết với thẻ thanh toán của bạn không giống địa chỉ bạn nhập trong phần Liên hệ hóa đơn, hãy bỏ chọn hộp kiểm Giống với liên hệ người thanh toán bên dưới thông tin thẻ tín dụng và thay đổi địa chỉ để khớp với địa chỉ được liên kết với thẻ của bạn.
 6. Nhấn vào Lưu thay đổi
  Ghi chú: Nếu bạn gặp lỗi, hãy xem danh sách các lỗi thanh toán thường gặp.

Zoom cung cấp thêm nhiều cách để bạn thanh toán hóa đơn, bao gồm ACH, PayPal, Apple Pay, v.v. Nếu bạn muốn sử dụng phương thức thanh toán khác, hãy xem hướng dẫn chung của chúng tôi về thay đổi phương thức thanh toán Zoom của bạn.