Tạo tệp Spindump trên macOS


Giới thiệu

Tệp spindump lấy mẫu ngăn xếp lõi và ngăn xếp người dùng cho các quy trình trong hệ thống Mac. Điều này có thể hữu ích nếu chương trình bị treo, gặp sự cố treo hoặc hoạt động trục trặc. Nhóm Hỗ trợ của Zoom có thể yêu cầu thực hiện điều này khi cần khắc phục sự cố với desktop client. 

Cách tạo tệp spindump

  1. Tìm biểu tượng Finder [Công cụ tìm kiếm] trên thanh Dock của bạn.
  2. Nhấn chuột phải vào biểu tượng, rồi nhấn vào New Finder Window [Cửa sổ Finder mới].
  3. Chọn tùy chọn Applications [Ứng dụng] trong bảng điều khiển bên trái.
  4. Mở thư mục Utilities [Tiện ích] và mở Activity Monitor [Giám sát hoạt động].
  5. Chọn zoom.us, nhấn vào biểu tượng cài đặt và chọn Spindump.

  6. Chờ tệp spindump được tạo ra.
    Ghi chú: Bạn có thể nhận được lời nhắc nhập thông tin đăng nhập quản trị viên. Liên hệ với đội ngũ CNTT của bạn nếu bạn không có thông tin đăng nhập cần thiết.
  7. Chọn Save [Lưu].
  8. Gửi cho chúng tôi tệp hoặc tải lên Dropbox/Google Drive và gửi cho chúng tôi liên kết trong phiếu yêu cầu hỗ trợ của bạn.