Âm thanh của tôi không hoạt động trên iOS hoặc Android


Tổng quan

Hãy thử các bước khắc phục sự cố này nếu bạn gặp sự cố về micrô hoặc loa sau khi tham gia cuộc họp trên ứng dụng di động Zoom dành cho iOS hoặc Android.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Ứng dụng di động Zoom trên iOS hoặc Android (có trên Apple App StoreGoogle Play)

Khắc phục sự cố loa

Nếu bạn không thể nghe thấy những người tham gia khác trong cuộc họp Zoom, hãy làm theo các bước sau để khắc phục sự cố.

Khắc phục sự cố micrô

Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng micrô với ứng dụng di động Zoom, hãy làm theo các bước sau để khắc phục sự cố: