Sử dụng ID cuộc họp cá nhân (PMI)


Phòng họp cá nhân của bạn là phòng họp trực tuyến được dành riêng cố định cho bạn mà bạn có thể truy cập bằng ID cuộc họp cá nhân (PMI) hoặc liên kết cá nhân của bạn, nếu có. Bạn có thể bắt đầu cuộc họp tức thời bằng PMI hoặc bạn có thể lên lịch cuộc họp sử dụng PMI.

Phòng họp cá nhân là nơi lý tưởng để sử dụng với người bạn họp thường xuyên. Tuy nhiên, vì tính năng này luôn được truy cập bằng cùng ID cuộc họp và liên kết cá nhân, không nên sử dụng tính năng này cho cuộc họp liên tiếp hay người bạn không họp thường xuyên. Sau khi người tham gia có liên kết đến PMI, họ có thể tham gia vào bất cứ khi nào cuộc họp hoạt động, trừ khi bạn khóa cuộc họp hoặc sử dụng tính năng Phòng chờ để tiếp nhận từng người tham gia.

Tìm hiểu thêm về PMI và liên kết cá nhân.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để sử dụng ID cuộc họp cá nhân

Cách bật ID cuộc họp cá nhân (PMI) cho các cuộc họp tức thời

Bạn có thể cài đặt hồ sơ Zoom để luôn sử dụng ID cuộc họp cá nhân cho các cuộc họp tức thời. Điều này sẽ khóa cài đặt, vì vậy dù bạn bắt đầu cuộc họp tức thời trên web bằng Zoom Desktop Client hay bằng ứng dụng di động Zoom thì cuộc họp cũng sẽ sử dụng ID cuộc họp cá nhân của bạn. 

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong bảng điều hướng, nhấn Profile [Hồ sơ].
 3. Nhấn vào Edit [Chỉnh sửa] ở ngoài cùng bên phải Personal Meeting ID [ID cuộc họp cá nhân].
 4. Đánh dấu vào Use Personal Meeting ID for instant meetings [Sử dụng ID cuộc họp cá nhân cho các cuộc họp tức thời].
 5. Nhấp vào Lưu.

Sử dụng ID cuộc họp cá nhân (PMI) cho các cuộc họp tức thời

 1. Đăng nhập vào desktop client của bạn.
 2. Từ thẻ Home [Trang chủ], nhấn vào mũi tên xuống bên cạnh New Meeting [Cuộc họp mới].
 3. Xác nhận Use my Personal Meting ID (PMI) [Sử dụng ID cuộc họp cá nhân của tôi (PMI)] đã được chọn.
  Ghi chú: Giờ đây khi bạn nhấn lại vào New Meeting [Cuộc họp mới], cuộc họp sẽ sử dụng PMI của bạn.

Sử dụng ID cuộc họp cá nhân (PMI) cho các cuộc họp đã được lên lịch

 1. Đăng nhập vào desktop client của bạn.
 2. Từ thẻ Home [Trang chủ], nhấn vào Schedule [Lên lịch].
 3. Trong phần Meeting ID [ID cuộc họp], đánh dấu chọn Personal Meeting ID [ID cuộc họp cá nhân].
  Ghi chú: Đảm bảo cung cấp tất cả thông tin cần thiết cho cuộc họp.

Đảm bảo bạn đăng nhập vào mobile client.

Sử dụng ID cuộc họp cá nhân (PMI) cho các cuộc họp tức thời

 1. Trong thẻ Meet & Chat [Họp và trò chuyện], nhấn New Meeting [Cuộc họp mới].
 2. Bật Use Personal Meeting ID [Sử dụng ID cuộc họp cá nhân] chuyển sang màu xanh lá.
 3. Nhấn vào Start a Meeting [Bắt đầu cuộc họp].

Sử dụng ID cuộc họp cá nhân (PMI) cho các cuộc họp đã được lên lịch

 1. Trong thẻ Meet & Chat [Họp và trò chuyện], nhấn Schedule [Lên lịch].
 2. Bật Use Personal Meeting ID [Sử dụng ID cuộc họp cá nhân] chuyển sang màu xanh lá.
 3. Nhấn Done [Xong] hoặc Save [Lưu] ở góc trên bên phải màn hình.

Đảm bảo bạn đăng nhập vào Zoom web portal.

Sử dụng ID cuộc họp cá nhân (PMI) cho các cuộc họp tức thời

 1. Nhấp vào Cuộc họp.
 2. Nhấn vào Personal Meeting Room [Phòng họp cá nhân].
 3. Nhấn vào Start [Bắt đầu].
  Ghi chú: Điều này sẽ mở ra Zoom desktop client nếu đã cài đặt và khởi động PMI.
 4. Nhấp vào Lưu.

Sử dụng ID cuộc họp cá nhân (PMI) cho các cuộc họp đã được lên lịch

 1. Nhấp vào Cuộc họp.
 2. Trong thẻ Upcoming [Sắp tới], nhấn vào Schedule a New Meeting [Lên lịch cuộc họp mới] ở ngoài cùng bên phải của trang.
 3. Trong phần Meeting ID [ID cuộc họp], đánh dấu chọn Use Personal Meeting ID [Sử dụng ID cuộc họp cá nhân].
  Ghi chú: Đảm bảo cung cấp tất cả thông tin cần thiết cho cuộc họp.
 4. Nhấp vào Lưu.

Đảm bảo đã cài đặt Tiện ích mở rộng dành cho trình duyệt của Zoom.

Sử dụng ID cuộc họp cá nhân (PMI) cho các cuộc họp đã được lên lịch

Bạn chỉ có thể lên lịch các cuộc họp bằng ID cuộc họp cá nhân khi sử dụng tiện ích mở rộng chrome của Zoom. Bạn không thể sử dụng tính năng này cho cuộc họp tức thời.

 1. Nhấn vào biểu tượng Trình lên lịch Zoom ở trên cùng bên phải trang trình duyệt Google Chrome .
 2. Đăng nhập vào Trình lên lịch Zoom.
 3. Nhấn vào Schedule a Meeting [Lên lịch cuộc họp].
 4. Đánh dấu chọn Personal Meeting ID [ID cuộc họp cá nhân] trong phần Meeting ID [ID cuộc họp] của cửa sổ bật lên Schedule Options [Tùy chọn lên lịch].
 5. Nhấn vào Continue [Tiếp tục].
  Ghi chú: Đảm bảo cung cấp tất cả thông tin cần thiết cho cuộc họp.
 6. Nhấn vào Save [Lưu], sau khi hoàn tất lời mời.

Ghi chú: Để có trải nghiệm tốt hơn, Zoom khuyến nghị sử dụng tính năng nâng cao Zoom for Outlook (web và máy tính để bàn), đặc biệt nếu tổ chức của bạn sử dụng máy tính chạy macOS. Microsoft sẽ chặn các plugin dựa trên hành động bơm dữ liệu chạy trong Outlook cho macOS và chỉ cho phép tính năng nâng cao có sẵn từ cửa hàng Microsoft. Ban đầu kế hoạch này được dự kiến thực hiện vào tháng 6 năm 2020, nhưng kế hoạch này đã bị trì hoãn đến cuối năm 2021 theo quyết định của Microsoft. Chúng tôi khuyến nghị chuyển tổ chức của bạn sang tính năng nâng cao thay vì sử dụng plugin máy tính để bàn.

Tìm hiểu cách lên lịch sử dụng Plugin Outlook.

 1. Nhấn vào nút Schedule a Meeting [Lên lịch cuộc họp].
 2. Đánh dấu chọn Use Personal Meeting ID [Sử dụng ID cuộc họp cá nhân].
 3. Sau khi chọn các tùy chọn khác, nhấn vào Continue [Tiếp tục].
 4. Thêm người được mời họp và nhấn Save [Lưu] hoặc Send your invitation [Gửi lời mời của bạn].