Hủy gói đăng ký của bạn


Bạn có thể hủy gói đăng ký hoặc các tiện ích bổ sung của Zoom bất cứ lúc nào. 

lightbulb tip icon
Bạn không biết bắt đầu từ đâu?
Trung tâm quản lý thanh toán và tài khoản của chúng tôi được thiết kế nhằm hỗ trợ bạn hoàn thành các tác vụ quản lý tài khoản và thanh toán phổ biến nhất.

Ghi chú:

Để biết thêm thông tin về chính sách hủy của Zoom, hãy xem điều khoản dịch vụ của Zoom.

Bài viết này đề cập đến:

Nếu bạn có tài khoản cơ bản (miễn phí), bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình.

Cách hủy gói Chuyên nghiệp (trả phí)

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấn vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấn vào Thanh toán.
 3. Trong thẻ Gói Hiện tại, hãy tìm gói bạn muốn hủy và nhấn vào Hủy gói đăng ký để dừng tự động gia hạn gói đăng ký.
 4. Xác nhận yêu cầu của bạn bằng cách chọn Hủy gói đăng ký.
 5. Chọn lý do tại sao bạn không muốn gia hạn gói đăng ký của mình nữa.
 6. Sau khi hoàn tất, nhấn vào Gửi.
  Trạng thái gói của bạn bây giờ sẽ được cập nhật thành Đã hủy. Bạn sẽ vẫn sử dụng gói trả phí của mình trong thời gian còn lại của thời hạn đăng ký.
 7. (Tùy chọn) Nếu không muốn hủy gói nữa, bạn có thể kích hoạt lại gói của mình bằng cách chọn Kích hoạt lại gói trên trang Gói hiện tại.

Ghi chú: Nếu trang hiển thị Liên hệ với bộ phận kinh doanh thay vì Hủy gói đăng ký, bạn cần liên hệ với nhóm kinh doanh của chúng tôi hoặc Quản lý tài khoản của bạn để hủy gói. 

Hoàn tiền cho các gói trả phí

Nếu tài khoản của bạn đủ điều kiện để được hoàn tiền, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền khi hủy gói qua web portal:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấn vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấn vào Thanh toán.
 3. Trong thẻ Gói Hiện tại, hãy tìm gói bạn muốn hủy và nhấn vào Hủy gói đăng ký để dừng tự động gia hạn gói đăng ký.
 4. Nếu tài khoản của bạn đủ điều kiện để được hoàn tiền, nhấn vào Yêu cầu hỗ trợ. Trong cửa sổ tiếp theo, bạn sẽ được thông báo về số tiền bạn sẽ được hoàn lại. 
 5. Để đồng ý với các điều khoản hoàn tiền và hủy gói đăng ký, nhấn Hủy và Hoàn tiền.

Ghi chú: Để đủ điều kiện được hoàn tiền, bạn không được sử dụng tài khoản kể từ lần cuối thanh toán. 

Cách hủy gói Tiện ích bổ sung (trả phí)

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấn vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấn vào Thanh toán.
 3. Trong thẻ Gói Hiện tại, nhấn vào Hủy gói đăng ký bên cạnh tiện ích bổ sung bạn muốn dừng tự động gia hạn. Gói đăng ký của bạn sẽ tiếp tục hoạt động trong thời gian còn lại của thời hạn đăng ký.