Chia sẻ màn hình của bạn (iOS) bằng Zoom desktop client


Zoom cho phép chia sẻ màn hình iOS từ iPhone và iPad sử dụng Zoom desktop client. Bạn có thể chia sẻ không dây cho cả Mac và PC sử dụng tính năng Screen Mirroring [Lật màn hình] iOS, hoặc bạn có thể kết nối thiết bị iOS với máy tính Mac qua cáp để chia sẻ.

Bạn cũng có thể chia sẻ toàn bộ màn hình thiết bị iOS sử dụng Screen Recording [Ghi lại màn hình] trên iOS 11 trở lên. Tìm hiểu thêm.

Lưu ý:

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện cài đặt để chia sẻ màn hình của bạn (iOS) bằng Zoom desktop client

Lật màn hình

*Bạn sẽ được nhắc tải xuống tính năng này trong lần đầu chọn chia sẻ thiết bị iOS qua Airplay, hoặc bạn có thể tải xuống theo cách thủ công từ Download Center của chúng tôi.

Chia sẻ có dây

Chia sẻ màn hình bằng cách lật màn hình

 1. Trong cuộc họp của bạn, nhấn vào Share Screen [Chia sẻ màn hình]
 2. Chọn iPhone/iPad.
 3. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn chia sẻ âm thanh điện thoại của mình trong cuộc họp, hãy đánh dấu chọn Share sound [Chia sẻ âm thanh].
 4. Nhấp vào Chia sẻ.
 5. Nếu được nhắc, hãy chọn cài đặt plug-in.
 6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để kết nối thiết bị iOS của bạn.
  • Trên điện thoại, hãy vuốt lên để truy cập trung tâm điều khiển.
  • Nhấn vào Screen Mirroring [Lật màn hình].
  • Chọn tùy chọn Zoom-your computer [Zoom-máy tính của bạn].
 7. Giờ đây điện thoại của đã được chia sẻ vào cuộc họp. 

Chia sẻ màn hình của bạn bằng kết nối có dây

Ghi chú: Chỉ có thể chia sẻ bằng kết nối có dây trên Mac. 

 1. Trong cuộc họp của bạn, nhấn vào Share Screen [Chia sẻ màn hình].
 2. Chọn iPhone/iPad via Cable [iPhone/iPad qua cáp].
 3. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn chia sẻ âm thanh điện thoại của mình trong cuộc họp, hãy đánh dấu chọn Share computer sound [Chia sẻ âm thanh máy tính].
 4. Nhấp vào Chia sẻ.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình được hiển thị.
  • Kết nối iPhone hoặc iPad qua cáp. 
  • Khi được nhắc trên thiết bị iOS, chọn Trust [Tin tưởng].
  • Nhập mật mã của bạn nếu cần.
 6. Giờ đây điện thoại của đã được chia sẻ vào cuộc họp.