Xem trạng thái tham dự của người tham gia trong một cuộc họp


Việc kiểm tra trạng thái tham dự của những người tham gia đã được mời để biết xem họ có tham dự cuộc họp của bạn hay không sẽ dễ dàng hơn rất nhiều với tư cách là người chủ trì, đồng chủ trì, hay người chủ trì thay thế của cuộc họp. Những người tham gia cuộc họp đã được mời nhưng chưa tham gia sẽ được hiển thị trong phần Không tham gia mới trong bảng Người tham gia, cùng với phản hồi lịch của họ (Đã chấp nhận, Từ chối, Có thể tham gia, Không phản hồi).

Người chủ trì có thể Yêu cầu tham gia để mời họ bằng cách gọi họ tham gia cuộc họp hiện tại, hoặc chọn Trò chuyện để soạn tin nhắn cho liên lạc đó thông qua trò chuyện Zoom.

Bài viết này đề cập đến:

Các yêu cầu cài đặt để xem trạng thái người được mời tham gia cuộc họp

Cách bật danh sách người được mời trong bảng Người tham gia

Tài khoản

Để bật hoặc tắt danh sách người được mời cho tất cả người dùng trong tài khoản:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản sau đó chọn Cài đặt tài khoản.
 3. Nhấp vào tab Meetings.
 4. Bên dưới Trong cuộc họp (Cơ bản), nhấp vào bật/tắt Hiển thị danh sách người được mời trong bảng Người tham gia để bật hay tắt tính năng này.
 5. Nếu xuất hiện hộp thoại xác minh, nhấp vào Bật hoặc Tắt để xác nhận thay đổi.
 6. (Tùy chọn) Để ngăn tất cả người dùng trong tài khoản của bạn thay đổi cài đặt này, nhấp vào biểu tượng khóa , và sau đó nhấp vào Khóa để xác nhận cài đặt.

Nhóm

Lưu ý: Nếu bạn đăng ký tài khoản Zoom mới sau ngày 21 tháng 8 năm 2021; hoặc New Admin Experience [Trải nghiệm quản trị viên mới] được kích hoạt cho tài khoản của bạn thì trang Group Management [Quản lý nhóm] đã được đổi tên thành Groups [Nhóm].

Để bật hoặc tắt danh sách người được mời cho một nhóm người dùng:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách quản trị viên để có quyền chỉnh sửa nhóm.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Quản lý người dùng sau đó vào Quản lý nhóm.
 3. Nhấn vào tên nhóm cần bật/tắt tính năng từ danh sách.
 4. Nhấp vào tab Meetings.
 5. Bên dưới Trong cuộc họp (Cơ bản), nhấp vào bật/tắt Hiển thị danh sách người được mời trong bảng Người tham gia để bật hay tắt tính năng này.
 6. Nếu xuất hiện hộp thoại xác minh, nhấp vào Bật hoặc Tắt để xác nhận thay đổi.
  Lưu ý: Nếu tùy chọn ở trạng thái màu xám chứng tỏ đã bị khóa ở cấp tài khoản và chỉ cấp tài khoản mới có thể thay đổi.
 7. (Tùy chọn) Để ngăn tất cả người dùng trong nhóm thay đổi cài đặt này, nhấp vào biểu tượng khóa , và sau đó nhấp vào Khóa để xác nhận cài đặt.

Người dùng

Để bật hoặc tắt danh sách người được mời cho mục đích sử dụng của riêng bạn:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn Cài đặt.
 3. Nhấp vào tab Meetings.
 4. Bên dưới Trong cuộc họp (Cơ bản), nhấp vào bật/tắt Hiển thị danh sách người được mời trong bảng Người tham gia để bật hay tắt tính năng này.
 5. Nếu xuất hiện hộp thoại xác minh, nhấp vào Bật hoặc Tắt để xác nhận thay đổi.

  Lưu ý: Nếu tùy chọn ở trạng thái màu xám chứng tỏ đã bị khóa ở cấp nhóm hoặc cấp tài khoản. Bạn cần liên hệ với quản trị viên Zoom của mình.

Cách xem danh sách trạng thái tham dự của người tham gia trong một cuộc họp Zoom

Với tư cách là người chủ trì, đồng chủ trì, hay người chủ trì thay thế, bạn có thể kiểm tra nhanh chóng và dễ dàng những ai đã được mời tham dự cuộc họp này, phản hồi của họ về lời mời của bạn, và họ có đang tham gia phiên hiện tại hay không.

Để truy cập danh sách này:

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client và bắt đầu cuộc họp với tư cách người chủ trì, đồng chủ trì, hay người chủ trì thay thế.
 2. Trong trình điều khiển của người chủ trì, nhấp vào Người tham gia  để mở danh sách người tham gia.
 3. Ở góc dưới bên phải bảng Người tham gia, nhấp vào , sau đó nhấp chọn Hiển thị Người không tham gia
  Sẽ có hai phần: Đã tham giaKhông tham gia. Nhấp vào một trong hai danh mục này sẽ mở rộng hoặc thu gọn danh sách đó.
  • Đã tham gia: Danh sách này là danh sách người tham gia bình thường, liệt kê những người hiện đang tham gia cuộc họp. Kiểm soát người tham gia điển hình vẫn khả dụng.
  • Không tham gia: Danh sách này hiển thị những người tham gia đã được mời nhưng không tham dự, cũng như phản hồi của họ về lời mời trên lịch của bạn (Đã chấp nhận, Từ chối, Có thể tham gia, Không phản hồi).

Người chủ trì có những tùy chọn sau đối với người tham gia trong danh mục Không tham gia:

Tìm hiểu thêm về quản lý người tham gia trong cuộc họp Zoom.

Các lưu ý và giới hạn về trạng thái tham dự của người tham gia