Báo cáo và khảo sát sau cuộc họp


Tổng quan

Là người chủ trì cuộc họp, bạn có thể lên lịch để gửi một cuộc khảo sát đến người tham gia khi cuộc họp của bạn kết thúc. Sau đó, bạn có thể tải xuống các phản hồi của cuộc khảo sát dưới dạng báo cáo để đơn giản hóa quá trình thu thập phản hồi. Nếu bạn muốn thu thập phản hồi trong thời gian cuộc họp diễn ra, bạn có thể tạo một cuộc thăm dò ý kiến cuộc họp.

Ngoài tính năng khảo sát cuộc họp gốc của Zoom, bạn có thể chuyển hướng người tham gia đến dịch vụ khảo sát của bên thứ ba, chẳng hạn như Google Biểu mẫu hoặc Survey Monkey.

Bạn cũng có thể lên lịch gửi để khảo sát đến người tham gia sau khi chủ trì một hội thảo trực tuyến trên Zoom. Tìm hiểu thêm về báo cáo và khảo sát sau hội thảo trực tuyến.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Thêm khảo sát

Để tạo một cuộc khảo sát cho người tham gia thực hiện khi cuộc họp kết thúc:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấp vào tab Meetings.
 3. Nhấp vào tên của cuộc họp mà bạn muốn thêm cuộc khảo sát hoặc nhấp vào nút Lên lịch cuộc họp để lên lịch cuộc họp mới.
  Lưu ý: Nếu lên lịch cuộc họp có đăng ký hoặc không có đăng ký, trước tiên hãy cấu hình cài đặt của cuộc họp, rồi nhấp vào Lên lịch trước khi tiếp tục. Đảm bảo rằng bạn tạo ID cuộc họp tự động thay vì sử dụng ID cuộc họp cá nhân (PMI) của bạn.
 4. Cuộn xuống cuối trang và nhấp vào tab Khảo sát.
 5. Nhấp vào + Tạo khảo sát mới.

Lưu ý:

Các dạng câu hỏi

Bạn có thể sử dụng các định dạng câu hỏi khác nhau để nhận phản hồi về những nội dung bạn thấy quan trọng nhất.

Để chọn định dạng câu hỏi bạn muốn sau khi nhấp vào + Tạo khảo sát mới:

 1. Nhấp vào hộp câu hỏi bạn muốn sửa.
 2. Nhấp vào menu thả xuống Một lựa chọn ⌄ để chọn định dạng câu hỏi:

Một lựa chọn

Sử dụng định dạng một lựa chọn nếu bạn muốn người tham gia trả lời chỉ với một lựa chọn.

 1. Nhấp vào Câu hỏi chưa có tiêu đề để nhập câu hỏi của bạn.
 2. Nhấp vào Lựa chọn 1 để nhập câu trả lời đầu tiên. Nhấp vào Lựa chọn 2 để nhập câu trả lời thứ hai nếu cần.
  (Tùy chọn) Nhấp vào + Thêm lựa chọn, sau đó nhấp vào Lựa chọn 3 để nhập câu trả lời mới; lặp lại để thêm nhiều lựa chọn hơn nếu cần.
 3. (Tùy chọn) Các tùy chọn tùy chỉnh bổ sung gồm:
  • Hiển thị dưới dạng danh sách thả xuống: Chọn hộp kiểm Hiển thị dưới dạng danh sách thả xuống để các lựa chọn hiển thị từ menu thả xuống.
  • Xóa lựa chọn: Nhấp vào biểu tượng xóa ở bên phải lựa chọn bạn muốn xóa.
  • Sắp xếp lại lựa chọn: Nhấp và giữ 6 dấu chấm ở bên phải của lựa chọn; kéo đến vị trí mới và thả.
  • Câu hỏi bắt buộc: Chọn hộp kiểm Bắt buộc nếu đó là câu hỏi bắt buộc phải trả lời để tiếp tục.
  • Sao chép hoặc xóa câu hỏi: Nhấp vào biểu tượng Thêm (...) và chọn tùy chọn của bạn.
  • Sắp xếp lại câu hỏi: Nhấp và giữ 6 dấu chấm ở đầu hộp câu hỏi; kéo đến vị trí mới và thả. Tính năng này chỉ hiển thị khi có nhiều câu hỏi.
 4. (Tùy chọn) Nhấp vào + Thêm câu hỏi để thêm câu hỏi khác.

Nhiều lựa chọn

Sử dụng định dạng nhiều lựa chọn nếu bạn muốn người tham gia trả lời bằng một hoặc nhiều tùy chọn.

 1. Nhấp vào Câu hỏi chưa có tiêu đề để nhập câu hỏi của bạn.
 2. Nhấp vào Lựa chọn 1 để nhập câu trả lời đầu tiên. Nhấp vào Lựa chọn 2 để nhập câu trả lời thứ hai nếu cần.
  (Tùy chọn) Nhấp vào + Thêm lựa chọn, sau đó nhấp vào Lựa chọn 3 để nhập câu trả lời mới; lặp lại để thêm nhiều tùy chọn hơn nếu cần.
 3. (Tùy chọn) Các tùy chọn tùy chỉnh bổ sung gồm:
  • Hiển thị dưới dạng danh sách thả xuống: Chọn hộp kiểm Hiển thị dưới dạng danh sách thả xuống để các lựa chọn hiển thị từ menu thả xuống.
  • Xóa lựa chọn: Nhấp vào biểu tượng xóa ở bên phải lựa chọn bạn muốn xóa.
  • Sắp xếp lại lựa chọn: Nhấp và giữ 6 dấu chấm ở bên phải của lựa chọn; kéo đến vị trí mới và thả.
  • Câu hỏi bắt buộc: Chọn hộp kiểm Bắt buộc nếu đó là câu hỏi bắt buộc phải trả lời để tiếp tục.
  • Sao chép hoặc xóa câu hỏi: Nhấp vào biểu tượng Thêm (...) và chọn tùy chọn của bạn.
  • Sắp xếp lại câu hỏi: Nhấp và giữ 6 dấu chấm ở đầu hộp câu hỏi; kéo đến vị trí mới và thả. Tính năng này chỉ hiển thị khi có nhiều câu hỏi.
 4. (Tùy chọn) Nhấp vào + Thêm câu hỏi để thêm câu hỏi khác.

Thang điểm xếp hạng

Sử dụng định dạng thang điểm xếp hạng nếu bạn muốn người tham gia trả lời bằng cách lựa chọn một giá trị trong một dãy số.

 1. Nhấp vào Câu hỏi chưa có tiêu đề để nhập câu hỏi của bạn.
 2. Trong hộp Tính điểm từ , nhập một số hoặc nhấp vào mũi tên để chọn con số bắt đầu của dãy số.
 3. Trong hộp Đến , nhập một số hoặc nhấp vào mũi tên để chọn con số kết thúc của dãy số.
 4. (Tùy chọn) Các tùy chọn tùy chỉnh bổ sung gồm:
  • Bên dưới nhãn Điểm thấp, nhập ý nghĩa của giá trị thấp nhất.
  • Bên dưới nhãn Điểm cao, nhập ý nghĩa của giá trị cao nhất.
  • Chọn hộp kiểm Bắt buộc nếu đó là câu hỏi bắt buộc phải trả lời để tiếp tục.
  • Nhấp vào biểu tượng Thêm ( ...) để sao chép hoặc xóa câu hỏi.
 5. (Tùy chọn) Nhấp vào + Thêm câu hỏi để thêm câu hỏi khác.
 6. (Tùy chọn) Nhấp và giữ 6 dấu chấm ở đầu hộp câu hỏi để kéo câu hỏi đến vị trí mới và thả. Tính năng này chỉ hiển thị khi có nhiều câu hỏi.

Câu trả lời dài

Sử dụng định dạng câu trả lời dài nếu bạn muốn người tham gia cung cấp câu trả lời bằng văn bản.

 1. Nhấp vào Câu hỏi chưa có tiêu đề để nhập câu hỏi của bạn.
 2. Trong hộp Ký tự tối thiểu, hãy nhập một số hoặc nhấp vào mũi tên để chọn số lượng ký tự tối thiểu cần thiết cho câu trả lời.
 3. Trong hộp Ký tự tối đa, hãy nhập một số hoặc nhấp vào mũi tên để chọn số lượng ký tự tối đa được cho phép của câu trả lời.
 4. Chọn hộp kiểm Bắt buộc nếu đó là câu hỏi bắt buộc phải trả lời để tiếp tục.
 5. Nhấp vào biểu tượng Thêm ( ...) để sao chép hoặc xóa câu hỏi.
 6. (Tùy chọn) Nhấp vào + Thêm câu hỏi để thêm câu hỏi khác.
 7. (Tùy chọn) Nhấp và giữ 6 dấu chấm ở đầu hộp câu hỏi để kéo câu hỏi đến vị trí mới và thả. Tính năng này chỉ hiển thị khi có nhiều câu hỏi.

Tùy chọn khảo sát

Để kiểm soát cách người tham gia nhận khảo sát khi cuộc họp kết thúc, hãy:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấp vào tab Meetings.
 3. Nhấp vào tên của cuộc họp mà bạn muốn chỉnh sửa cài đặt khảo sát.
 4. Cuộn xuống cuối trang và nhấp vào tab Khảo sát.
 5. Bên cạnh Tùy chọn khảo sát, nhấp vào Chỉnh sửa.
 6. Chọn Hiển thị trong trình duyệt khi cuộc họp kết thúc.
 7. Nhấp vào Lưu.

Để xem trước giao diện của khảo sát đối với người tham gia, hãy nhấp vào Xem trước ở bên phải của trang.

Xóa khảo sát

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấp vào tab Meetings.
 3. Nhấp vào tên của cuộc họp mà bạn muốn chỉnh sửa cài đặt khảo sát.
 4. Cuộn xuống cuối trang và nhấp vào tab Khảo sát.
 5. Nhấp vào Xóa ở bên phải của trang, sau đó nhấp vào Xóa để xác nhận.

Sử dụng khảo sát của bên thứ 3

Lưu ý: Khảo sát mà bạn muốn sử dụng phải được tạo trên dịch vụ của bên thứ 3 trước khi liên kết để sử dụng sau cuộc họp.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấp vào tab Meetings.
 3. Nhấp vào tên của cuộc họp mà bạn muốn chỉnh sửa cài đặt khảo sát.
 4. Cuộn xuống cuối trang và nhấp vào tab Khảo sát.
 5. Nhấp vào + Sử dụng khảo sát của bên thứ 3.
 6. Nhập liên kết của khảo sát bạn muốn sử dụng.
 7. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Mọi liên kết hợp lệ đều hoạt động; không phải chuyển hướng các liên kết đến cuộc khảo sát của bên thứ 3 để hoạt động.

Tương tự như URL sau khi dự thính, bạn có thể sử dụng liên kết để chuyển hướng người tham gia:

Tải xuống báo cáo về cuộc khảo sát của bạn

Lưu ý: Bạn phải có quyền của chủ sở hữu/quản trị viên tài khoản hoặc người dùng có quyền truy cập vào báo cáo sử dụng để xem và tải báo cáo xuống.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal bằng tài khoản có quyền truy cập vào báo cáo sử dụng.
 2. Trong bảng điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấp vào Báo cáo.
 3. Nhấp vào tab Báo cáo sử dụng.
 4. Nhấp vào Cuộc họp.
 5. Đối với mục Loại báo cáo, hãy chọn Báo cáo cuộc khảo sát.
 6. Thu hẹp trường tìm kiếm cuộc họp bằng cách:
  • Lọc ngày tìm kiếm
  • Tìm kiếm ID của cuộc họp cụ thể
 7. Chọn hộp kiểm ở bên trái cuộc họp mà bạn muốn tạo báo cáo.
 8. Nhấp vào Tạo.
 9. Nhấp vào Tải xuống.