Loại người dùng khỏi tài khoản


Tổng quan

Bạn có thể xóa, hủy kích hoạt hoặc hủy liên kết người dùng khỏi tài khoản Zoom của bạn.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Chuyển quản trị viên thành thành viên

Trước khi loại quản trị viên khỏi tài khoản của bạn hoặc hủy kích hoạt họ, bạn cần chuyển họ thành thành viên. Bạn không cần thực hiện các bước này nếu người dùng đó đã là một thành viên. Bạn phải là chủ sở hữu tài khoản thì mới có thể chuyển quản trị viên thành thành viên.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấp vào Quản lý người dùng sau đó nhấp vào Người dùng.
 3. Tìm kiếm người dùng.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh tên của người dùng đó.
 5. Thay đổi Vai trò Người dùng  từ Quản trị viên sang Thành viên.
 6. Nhấp vào Lưu.

Giờ đây, bạn có thể xem lại các phần sau đây để biết cách hủy kích hoạt, hủy liên kết hoặc xóa người dùng.

Hủy kích hoạt người dùng

Hủy kích hoạt người dùng sẽ gỡ tất cả các giấy phép liên kết với người dùng đó. Hủy kích hoạt sẽ khiến người dùng đó không thể đăng nhập lại vào tài khoản Zoom của mình. Bạn có thể kích hoạt lại người dùng sau khi hủy kích hoạt. Mặc dù giấy phép bị gỡ nhưng cài đặt vẫn sẽ được giữ nguyên.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấp vào Quản lý người dùng, sau đó nhấp vào Người dùng.
 3. Tìm kiếm người dùng bạn muốn hủy kích hoạt và gỡ các tính năng của người dùng đó.
 4. Nhấp vào biểu tượng Thêm (...) ở cột bên phải.
 5. Chọn Hủy kích hoạt.

  Nếu người dùng cố gắng đăng nhập, họ sẽ nhận được một thông báo cho biết tài khoản của họ đã bị hủy kích hoạt.

 

Kích hoạt lại người dùng đã bị hủy kích hoạt

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấp vào Quản lý người dùng, sau đó nhấp vào Người dùng.
 3. Tìm kiếm người dùng.
 4. Nhấp vào Kích hoạt ở cột bên phải.
  Lưu ý: Bạn sẽ cần chỉ định lại các giấy phép mà họ có trước khi hủy kích hoạt.

Hủy liên kết người dùng khỏi tài khoản

Hủy liên kết người dùng khỏi tài khoản của bạn cho phép họ duy trì tài khoản Zoom của mình bao gồm các cài đặt, cuộc họp, hội thảo trực tuyến và bản ghi trên đám mây hiện tại nếu các dữ liệu này không được chuyển sang người dùng khác và các giấy phép cần thiết được áp dụng sau khi hủy liên kết. Sau khi bị hủy liên kết khỏi tài khoản của bạn, người dùng sẽ cần mua các giấy phép cần thiết trên tài khoản mới của họ.

Lưu ý: Nếu bạn có tên miền được quản lý trên tài khoản của mình, bạn sẽ không thể hủy liên kết người dùng có địa chỉ email tại một trong các tên miền được quản lý đó.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấp vào Quản lý người dùng sau đó nhấp vào Người dùng.
 3. Tìm kiếm người dùng bạn muốn loại.
 4. Nhấp vào biểu tượng Thêm (...) ở cột bên phải.
 5. Nhấp vào Hủy liên kết khỏi tài khoản của bạn.

 6. (Tùy chọn) Nhấp vào các ô đánh dấu nếu bạn muốn chuyển cuộc họp, hội thảo trực tuyến và bản ghi trên đám mây sang người dùng khác. Địa chỉ email người được chuyển dữ liệu phải là người dùng Được cấp giấy phép để có thể chuyển bản ghi trên đám mây và có giấy phép webinar để chuyển hội thảo trực tuyến.
 7. Nhấp vào Chuyển dữ liệu trước khi hủy liên kết hoặc Hủy liên kết ngay mà không chuyển dữ liệu.
  Giờ đây, người dùng này sẽ có tài khoản Zoom của riêng họ. Họ có thể tự mua giấy phép riêng nếu cần.

Xóa người dùng

Xóa người dùng sẽ vĩnh viễn loại người dùng và dữ liệu của họ khỏi Zoom. Họ sẽ có thể tạo một tài khoản Zoom mới với địa chỉ email cũ nếu có quyền truy cập. Bạn có thể chuyển các cuộc họp, hội thảo trực tuyến và bản ghi trên đám mây sang một người dùng Zoom khác trước khi xóa. Nếu bạn không chuyển, các dữ liệu này sẽ bị xóa vĩnh viễn. Không thể chuyển các cuộc họp đã lên lịch với ID Cuộc họp cá nhân.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấp vào Quản lý người dùng, sau đó nhấp vào Người dùng.
 3. Tìm kiếm người dùng bạn muốn loại.
 4. Nhấp vào biểu tượng Thêm (...) ở cột bên phải.
 5. Nhấp vào Xóa.

 6. (Tùy chọn) Nhấp vào các ô đánh dấu nếu bạn muốn chuyển cuộc họp, hội thảo trực tuyến và bản ghi trên đám mây sang người dùng khác. Địa chỉ email người được chuyển dữ liệu phải là người dùng Được cấp giấy phép để có thể chuyển bản ghi trên đám mây và có giấy phép webinar để chuyển hội thảo trực tuyến.
 7. Nhấp vào Chuyển dữ liệu trước khi xóa hoặc Xóa ngay mà không chuyển dữ liệu.

Lưu ý: Zoom Rooms trên tài khoản của bạn cũng sẽ hiển thị như một người dùng. Không thể xóa những người dùng này trên trang Người dùng, nhưng thay vào đó Zoom Room sẽ bị xóa khỏi trang Zoom Rooms. Khi Zoom Room bị xóa, người dùng liên kết với Zoom Room đó cũng sẽ bị xóa theo.