Sử dụng tính năng Nền ảo trong Zoom Room


Tổng quan

Tính năng Nền ảo cho phép bạn hiển thị một hình ảnh hoặc video dưới dạng phông nền trong cuộc họp trong Zoom Room. Tính năng này đòi hỏi cần có màn hình xanh lục để cho phép Zoom phân biệt được bạn và nền của bạn.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Bật tính năng nền ảo

Để bật tính năng Nền ảo cho Zoom Rooms:

  1. Đăng nhập vào Zoom web portal với vai trò quản trị viên.
  2. Chuyển sang trang Zoom Rooms và nhấn vào Account Settings [Cài đặt tài khoản].
  3. Bật/tắt tùy chọn Virtual Background with Greenscreen [Nền ảo với màn hình xanh] .
  4. Nhấn vào Upload Background [Tải lên nền] để thêm nhiều lựa chọn nền vào thư viện mặc định.

Ghi chú: Bạn có thể sử dụng phân cấp vị trí nếu bạn chỉ muốn bật tính năng này cho Zoom Rooms cụ thể.

Bật Nền ảo trong cuộc họp

Nếu bạn đã bật Nền ảo trên Web Portal, bạn có thể sử dụng tính năng này trong cuộc họp.

  1. Khi đang trong cuộc họp, nhấn vào biểu tượng cài đặt trên trình điều khiển Zoom Room của bạn.
  2. Nhấn vào Virtual Background [Nền ảo] sau đó nhấn vào nền bạn muốn. 
    Có thể bạn phải nhập Mã bảo mật Zoom Room để thay đổi cài đặt này. 
  3. (Tùy chọn) Nhấn Recalibrate [Hiệu chỉnh] để tự động điều chỉnh nền ảo.