Bật hoặc tắt tính năng Hiển thị liên kết "Join from your browser" ["Tham gia từ trình duyệt"]


Người tham gia không thể cài đặt Zoom có thể tham gia cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến sử dụng Zoom web client trên trình duyệt web máy tính để bàn của họ. Zoom web client cung cấp chức năng có hạn.

Liên kết Join from your browser [Tham gia từ trình duyệt] sẽ xuất hiện sau khi người dùng nhấn vào liên kết để tham gia cuộc họp. Bạn có thể tự động bao gồm liên kết Join from your browser [Tham gia từ trình duyệt] hoặc bạn có thể yêu cầu người tham gia cố gắng tải xuống Zoom trước. 

Người tham gia có thể nhấn Join from your browser [Tham gia từ trình duyệt]. Họ sẽ được nhắc nhập tên, và sau đó họ có thể tham gia cuộc họp.

Ghi chú:

Điều kiện tiên quyết cho tính năng Hiển thị liên kết "Join from your browser" ["Tham gia từ trình duyệt"]

Cách bật hoặc tắt tính năng Hiển thị liên kết "Join from your browser" ["Tham gia từ trình duyệt"]

Tài khoản

Để bật hoặc tắt tính năng Hiển thị liên kết "Join from your browser" ["Tham gia từ trình duyệt"] cho tất cả người dùng trong tài khoản:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoảnCài đặt tài khoản.
 3. Nhấn vào thẻ Meeting [Cuộc họp].
 4. Trong phần In Meeting (Advanced) [Trong cuộc họp (nâng cao)], nhấn vào nút bật/tắt Show a "Join from your browser" link [Hiển thị liên kết "Tham gia từ trình duyệt"] để bật hoặc tắt tính năng.
 5. Nếu xuất hiện hộp thoại xác minh, hãy nhấn Enable [Bật] hoặc Disable [Tắt] để xác minh thay đổi.
 6. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc cho tất cả các người dùng trong tài khoản, nhấn vào biểu tượng ổ khóa và nhấn Lock [Khóa] để xác nhận cài đặt.

Nhóm

Để bật hoặc tắt tính năng Hiển thị liên kết "Join from your browser" ["Tham gia từ trình duyệt"] cho nhóm người dùng:

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa nhóm.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Quản lý người dùng, sau đó nhấp vào Nhóm.
 3. Nhấn vào tên nhóm cần bật/tắt tính năng từ danh sách.
 4. Nhấn vào thẻ Meeting [Cuộc họp].
 5. Trong phần In Meeting (Advanced) [Trong cuộc họp (nâng cao)], nhấn vào nút bật/tắt Show a "Join from your browser" link [Hiển thị liên kết "Tham gia từ trình duyệt"] để bật hoặc tắt tính năng.
 6. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, nhấn vào Enable [Bật] hoặc Disable [Tắt] để xác minh thay đổi.
  Ghi chú: Nếu tùy chọn chuyển sang màu xám thì tùy chọn đó đã bị khóa ở cấp tài khoản và cần được thay đổi ở cấp độ đó.
 7. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn cài đặt này là bắt buộc cho tất cả người dùng trong nhóm, nhấn vào biểu tượng ổ khóa , rồi nhấn vào Lock [Khóa] để xác nhận cài đặt.

Người dùng

Để bật hoặc tắt tính năng Hiển thị liên kết "Join from your browser" ["Tham gia từ trình duyệt"] để sử dụng cho mục đích của riêng bạn:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn vào Settings [Cài đặt].
 3. Nhấp vào tab Cuộc họp.
 4. Trong phần In Meeting (Advanced) [Trong cuộc họp (nâng cao)], nhấn vào nút bật/tắt Show a "Join from your browser"link [Hiển thị liên kết "Tham gia từ trình duyệt"] để bật hoặc tắt nó.
 5. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, nhấn vào Enable [Bật] hoặc Disable [Tắt] để xác minh thay đổi.
  Ghi chú: Nếu tùy chọn chuyển sang màu xám thì tùy chọn đó đã bị khóa ở cấp nhóm hoặc cấp tài khoản. Bạn cần liên hệ với quản trị viên Zoom của mình.