Xóa tài khoản Zoom


Nếu bạn có tài khoản Zoom cơ bản (miễn phí), bạn có thể xóa tài khoản Zoom bất kỳ lúc nào. Thao tác này sẽ xóa vĩnh viễn tài khoản Zoom của bạn.

Nếu bạn có tài khoản trả phí, bạn phải hủy gói đăng ký và chờ cho đến khi chu kỳ hóa đơn hiện tại kết thúc (sau khi việc hủy có hiệu lực) trước khi bạn có thể chấm dứt tài khoản.

biểu tượng mẹo hình bóng đèn
Nếu bạn là quản trị viên cho tài khoản có nhiều người dùng, hãy tìm hiểu cách hủy kích hoạt, hủy liên kết hoặc xóa người dùng trên tài khoản.

Điều kiện tiên quyết để chấm dứt tài khoản

Cách xóa tài khoản Zoom

  1. Đăng nhập vào cổng web của Zoom.
  2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản rồi nhấp vào Hồ sơ tài khoản
  3. Nhấp vào Chấm dứt tài khoản của tôi.
  4. Nhấp vào để xác nhận rằng bạn muốn chấm dứt tài khoản Zoom của mình. Việc này sẽ xóa vĩnh viễn tài khoản Zoom của bạn.
    Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang chủ Zoom và nhận được thông báo nhanh rằng việc chấm dứt tài khoản đã thành công.