Tháng 6 năm 2021: Mở rộng sức chứa cho Hội thảo trực tuyến


Tổng quan

Chúng tôi đang trong quá trình cập nhật sức chứa hội thảo trực tuyến cho người dùng độc lập trả phí có giấy phép Webinar 100 (tăng sức chứa lên tới 500 người dự thính) và Webinar 500 (tăng sức chứa lên tới 1000 người dự thính) mà không mất thêm chi phí. Sức chứa bổ sung này sẽ tự động được thêm vào các tài khoản được áp dụng từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7. Việc thanh toán sẽ không thay đổi. Nếu tài khoản của bạn được cập nhật, bạn sẽ nhận được một email cho biết thời điểm chính xác mà sức chứa bổ sung sẽ có hiệu lực.

Bài viết này đề cập đến:

Câu hỏi thường gặp

Tại sao Zoom thực hiện nâng cấp như thế này?

Với mục tiêu cho phép khách hàng tổ chức hội thảo trực tuyến có quy mô lớn hơn với một mức giá thấp hơn, chúng tôi đã quyết định ngừng giấy phép Webinar 100 và giảm giá giấy phép Webinar 500. Do sự thay đổi này, chúng tôi đang cung cấp các bản nâng cấp miễn phí cho tất cả khách hàng sử dụng giấy phép Webinar 100 và Webinar 500. Việc nâng cấp này sẽ không thay đổi điều khoản của hợp đồng thanh toán hoặc mức giá thanh toán của bạn.

Tôi có giấy phép Webinar 1.000, vậy tôi có đủ điều kiện để nâng cấp không?

Rất tiếc, chỉ có giấy phép Webinar 100 và 500 có trả phí và độc lập mới đủ điều kiện nâng cấp.

Quá trình nâng cấp của tôi sẽ kéo dài trong bao lâu và tôi sẽ có thể thanh toán với mức phí hiện tại đến bao giờ?

Các thay đổi đối với sức chứa hội thảo trực tuyến là vĩnh viễn. Về mức giá của hội thảo trực tuyến, điều khoản thanh toán của bạn sẽ vẫn giữ nguyên miễn là hợp đồng của bạn còn hiệu lực. Nếu bạn sở hữu hợp đồng có thời hạn thì mức giá mới sẽ có hiệu lực khi bạn ký hợp đồng mới.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi từng có một giấy phép Webinar độc lập và tôi đã huỷ giấy phép này? Nếu tôi mua giấy phép mới, tôi có cần phải thanh toán với mức giá mới không?

Nếu bạn hủy hợp đồng hiện tại của mình, bạn sẽ phải chịu mức giá mới cho các sản phẩm Webinar của chúng tôi. Webinar 500 sẽ là ưu đãi đầu tiên cho giấy phép Webinar mới của chúng tôi (mức giá mới sẽ có hiệu lực vào ngày 7 tháng 7 năm 2021) Chỉ các hợp đồng Webinar 100 và 500 độc lập hiện có mới đủ điều kiện để thực hiện bản nâng cấp miễn phí này.

Zoom có cung cấp giấy phép Webinar 100 nữa không hay Webinar 500 là mức tối thiểu mới?

Với mục tiêu cho phép khách hàng tổ chức hội thảo trực tuyến có quy mô lớn hơn với một mức giá thấp hơn, chúng tôi đã quyết định ngừng giấy phép Webinar 100.

Nếu tôi mua thêm giấy phép thì tôi sẽ phải thanh toán với mức phí mới hay thanh toán theo hợp đồng hiện có của tôi?

Khách hàng thực hiện các giao dịch mua bổ sung sau ngày 7 tháng 7 sẽ vẫn được hưởng mức giá hiện tại cho các sản phẩm Webinar.

Nếu hôm nay tôi muốn nâng cấp sức chứa từ 500 lên 1.000 thì tôi sẽ phải thanh toán với mức giá là bao nhiêu?

Tất cả khách hàng đã có giấy phép Webinar 500 có trả phí và độc lập sẽ được tăng sức chứa lên đến 1000 với mức giá bằng Webinar 500 hiện tại của họ, ưu đãi này sẽ kéo dài miễn là giấy phép của họ còn hiệu lực. Nếu bạn muốn mua thêm giấy phép sau khi nâng cấp thì bạn sẽ phải thanh toán với mức giá được quy định vào ngày mua.

Khi nào thì quá trình nâng cấp sẽ có hiệu lực đến tài khoản của tôi?

Từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7, sức chứa bổ sung sẽ tự động được thêm vào tài khoản và khách hàng có thể tổ chức hội thảo trực tuyến với sức chứa mới.

Liệu có bất kỳ gián đoạn dịch vụ nào trong quá trình thực hiện thay đổi với các gói Webinar không?

Không, chúng tôi không lường trước được bất kỳ sự gián đoạn dịch vụ nào xảy ra do thay đổi này.

Giấy phép Webinar của tôi chưa được chỉ định / Tôi muốn chỉ định lại giấy phép Webinar. Tôi có thể thực hiện bằng cách nào?

Chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên có thể chỉ định hoặc chỉ định lại giấy phép cho người dùng thông qua trang Người dùng.

Nếu tôi đã mua giấy phép Webinar thông qua đại lý bán lẻ, nhà phân phối hoặc đối tác kênh thì sao?

Việc mở rộng sức chứa cho khách hàng đã mua giấy phép Webinar 100 hoặc Webinar 500 thông qua đại lý bán lẻ, nhà phân phối hoặc đối tác kênh sẽ diễn ra trong vài tháng tới. Vui lòng liên hệ với người đại diện kinh doanh của bạn để biết thêm thông tin.

Thay đổi này có áp dụng cho tất cả các loại tài khoản và người dùng không?

Không, thay đổi này áp dụng cho tất cả các giấy phép Webinar 100 và Webinar 500 có trả phí và độc lập.

Có bất kỳ thay đổi nào đối với số lượng người tham gia chính không?

Số lượng người tham gia chính trong hội thảo trực tuyến vẫn sẽ tiếp tục theo hình thức mà chúng tôi áp dụng ngày hôm nay. Số lượng người tham gia chính trong hội thảo trực tuyến phụ thuộc vào sức chứa giấy phép Meeting của người chủ trì.

Tài khoản Doanh nghiệp lớn của tôi có đủ điều kiện để được nâng cấp không?

Rất tiếc, bản nâng cấp chỉ được cung cấp cho những khách hàng có giấy phép Webinar độc lập. Mọi giấy phép Webinar thuộc gói Doanh nghiệp lớn đều không nằm trong chương trình khuyến mãi này.