Chia sẻ trang chiếu làm Nền ảo


Tổng quan

Ngoài việc chia sẻ bản trình bày PowerPoint hay chia sẻ bản trình bày Keynote trong cuộc họp, bạn cũng có thể chia sẻ bản trình bày làm Nền ảo, từ đó tạo nên trải nghiệm chia sẻ chân thực. Tính năng chia sẻ trang chiếu làm Nền ảo cho phép người tham gia xem video được chèn trực tiếp lên chia sẻ màn hình của bạn. Với tính năng này, bạn cũng có thể quản lý bản trình bày trực tiếp từ bảng điều khiển cuộc họp Zoom.

Lưu ý: Tính năng này không hỗ trợ âm thanh, hiệu ứng chuyển tiếp và hiệu ứng chuyển động được nhúng vào trang chiếu.

Nếu người thuyết trình ghi lại cuộc họp trên thiết bị thì trong bản ghi, video cũng sẽ được nhúng lên trên cùng của trang chiếu. Nếu người chủ trì hoặc một người tham gia khác ghi lại cuộc họp trên thiết bị, họ phải sử dụng phiên bản từ 5.2.0 trở lên thì video mới có thể được nhúng trên trang chiếu. Nếu họ sử dụng phiên bản cũ hơn 5.2.0 hoặc ghi lại trên đám mây, trang chiếu và video sẽ được ghi lại thành một bản ghi chia sẻ màn hình thông thường. 

Tính năng này hiện đã có trong beta và được cung cấp cho mọi khách hàng. Nếu bạn không muốn tài khoản của bạn sử dụng tính năng này, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ Zoom để yêu cầu tắt tính năng này.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Yêu cầu đối với người thuyết trình

Yêu cầu đối với người xem

Lưu ý: Nếu người tham gia đang sử dụng phiên bản thấp hơn các phiên bản nêu trên hoặc tham gia từ Web Client, Zoom Room hay điểm cuối bên thứ ba, họ sẽ xem các trang chiếu như bản chia sẻ màn hình bình thường và video của người thuyết trình sẽ không được chèn lên trên trang chiếu. 

Chia sẻ bản trình bày làm nền

 1. Nhấp vào nút Chia sẻ màn hình trên bảng điều khiển cuộc họp.
 2. Nhấp vào Nâng cao.
 3. Nhấp vào Trang chiếu làm Nền ảo.
 4. Duyệt tìm, sau đó chọn tệp tin bản trình bày PowerPoint.
 5. Nhấp vào Mở.

Sau khi nhập bản trình bày, trang chiếu sẽ được hiển thị làm nền ảo của bạn. Nếu bạn đang bật video thì video sẽ được chèn lên trang chiếu theo mặc định.

Quản lý trang chiếu và video

Sau khi bắt đầu chia sẻ, bạn có thể quản lý video và trang chiếu từ bảng điều khiển cuộc họp.

Thay đổi trang chiếu

Để điều hướng giữa các trang chiếu, sử dụng các nút tiếp theotrước trên bảng điều khiển cuộc họp.

Thay đổi kích thước và vị trí video

Để thay đổi vị trí hoặc thay đổi kích thước video của bạn:

 1. Nhấp vào biểu tượng ... trên menu bản trình bày.
 2. Nhấp vào Thay đổi kích thước video của tôi.
 3. Nhấp vào và giữ một trong 4 góc ảnh, sau đó kéo chuột để thay đổi kích thước của ảnh.
 4. Nhấp vào và giữ ở giữa ảnh, sau đó kéo chuột để thay đổi vị trí của ảnh trên trang chiếu.

Gỡ video khỏi trang chiếu

Nếu bạn không muốn chèn video lên trên cùng của trang chiếu và truyền dưới dạng nguồn cấp video tách biệt:

 1. Nhấp vào biểu tượng ... trên menu bản trình bày.
 2. Nhấp vào Tách video khỏi trang chiếu.
 3. Từ đó, người tham gia của bạn sẽ xem các trang chiếu dưới dạng chia sẻ màn hình bình thường và nguồn cấp video của bạn sẽ được truyền dưới dạng một nguồn tách biệt. Bạn vẫn có thể điều hướng các trang chiếu từ bảng điều khiển cuộc họp.
 4. Để chèn lại video lên trang chiếu, nhấp vào Hợp nhất video và trang chiếu.