Hoạt động gây quỹ trong Zoom Events


Zoom Events cho phép chuyển Sự kiện Zoom của bạn thành một sự kiện gây quỹ. Điều đó giúp người dự thính có thể quyên góp trực tiếp ngay trong nền tảng cho các tổ chức phi lợi nhuận đã được xác minh khi họ đang tham gia sự kiện Cuộc họp hoặc Zoom Webinars. Nền tảng cũng sẽ hiển thị bảng cập nhật trực tiếp nhà tài trợ đang quyên góp.  

Bài viết này đề cập đến:

Các câu hỏi chung

Pledge là gì?

Pledgeling Technologies là đối tác công nghệ của Zoom Events, hỗ trợ tính năng quyên góp từ thiện trên Zoom Events. Đây là nền tảng đóng góp từ thiện và gọi vốn cộng đồng cho các thương hiệu, các tổ chức phi lợi nhuận, và các cá nhân có sứ mệnh thúc đẩy. Pledge đã lọt vào top 5 chung cuộc Cuộc thi Whale Watch Zoom App Marketplace 2020 và hỗ trợ ứng dụng Quyên góp qua Pledge trên Zoom App Marketplace. Để đặt câu hỏi, vui lòng liên hệ zoomdonations@pledgeling.com.

Pledgeling Foundation là gì?

Pledgeling Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) và quỹ tư vấn cho nhà tài trợ nhằm đơn giản hóa việc đóng góp từ thiện. Tổ chức xử lý các khoản quyên góp đến từ hơn 90 quốc gia và trao lại cho hơn 2 triệu tổ chức, gồm các tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) đăng ký tại Hoa Kỳ có thứ hạng tốt theo Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS), cũng như hàng trăm ngàn tổ chức từ thiện quốc tế được kiểm tra và xác minh đang hoạt động trên 100 quốc gia trên thế giới. Pledgeling Foundation là tổ chức phi đảng và đặt trụ sở chính tại Los Angeles, California (Mã số thuế liên bang: 46-2440594).

Tôi có thể thêm hoặc xem các buổi gây quỹ từ thiện trên Zoom Events ở đâu?

Các buổi gây quỹ từ thiện có thể được tạo ra, sửa đổi, hoặc truy cập thông qua nền tảng Zoom Events tại thời điểm này.

Buổi gây quỹ từ thiện Zoom Events: Các câu hỏi cho người chủ trì

Làm thế nào để thêm một buổi gây quỹ vào sự kiện Zoom Events của tôi?

Khi tạo một sự kiện Zoom Events, bạn có thể thêm một buổi gây quỹ vào sự kiện của bạn để giúp gây quỹ cho các tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3).

Tôi có thể gây quỹ cho mọi đối tượng không hay chỉ giới hạn ở các tổ chức phi lợi nhuận?

Các khoản quyên góp hiện nay bị giới hạn trong hơn 2 triệu tổ chức phi lợi nhuận và từ thiện, bao gồm các tổ chức "từ thiện công khai" theo khoản 501(c)(3) có thứ hạng tốt theo IRS, cũng như các tổ chức từ thiện đủ điều kiện ở 90 quốc gia trên thế giới. Trong những tháng tới, Pledge dự kiến triển khai khả năng gọi vốn cộng đồng cho phép quyên góp cho các cá nhân. Hãy cùng đón chờ!

Khi nào thì người dự thính của tôi có thể quyên góp được cho các tổ chức phi lợi nhuận?

Người dự thính sẽ có thể quyên góp cho một buổi gây quỹ trước, trong, hoặc sau sự kiện như sau:

Làm thế nào để hiển thị quyên góp trực tiếp trong sự kiện Zoom Events của tôi?

Khi tạo một buổi gây quỹ trên sự kiện Zoom Events, bạn sẽ nhận được một liên kết hướng dẫn cài đặt lớp phủ quyên góp trực tuyến Pledge.

Tôi có thể hiển thị quyên góp trực tiếp nếu tôi chủ trì một sự kiện Zoom Events trên iPad hoặc thiết bị di động không?

Hiện tại, lớp phủ quyên góp trực tuyến Pledge chỉ có thể được kích hoạt trên máy tính để bàn.

Tôi có thể tổ chức một buổi gây quỹ Zoom Events cho nhiều tổ chức phi lợi nhuận không?

Người chủ trì sự kiện có thể chọn tối đa 10 tổ chức phi lợi nhuận hoặc từ thiện nhận quyên góp từ sự kiện của họ cùng một lúc. Tuy nhiên, Người chủ trì có thể thay đổi tổ chức thụ hưởng bất cứ khi nào họ muốn. Ví dụ, nếu bạn thiết lập một buổi tiệc sinh nhật trên Zoom Events, sau khi bạn đã kêu gọi được 250 USD cho tổ chức phi lợi nhuận yêu thích của bạn, bạn có thể đổi tổ chức thụ hưởng để khoản quyên góp mới được chuyển tới tổ chức từ thiện khác.

Tổ chức phi lợi nhuận có nhận được thông báo về các khoản quyên góp đến từ buổi gây quỹ từ thiện Zoom Events của tôi không?

Tại thời điểm này, Pledge không chia sẻ chi tiết về sự kiện Zoom Events của bạn, chẳng hạn như tên Người chủ trì hoặc tên sự kiện, với tổ chức nhận quyên góp phi lợi nhuận. Pledge chỉ chia sẻ tên nhà tài trợ (nếu họ không chọn ẩn danh), ngày quyên góp, và số tiền quyên góp với các tổ chức phi lợi nhuận. Những người đại diện được ủy quyền từ các tổ chức phi lợi nhuận có thể đăng nhập vào tài khoản tổ chức của họ và xem dữ liệu nhà tài trợ đó.

Làm thế nào để xóa hoạt động quyên góp từ thiện khỏi sự kiện Zoom Events của tôi?

Trên trang tạo hoặc chỉnh sửa sự kiện của Zoom Events, đi đến mục Event Options [Tùy chọn sự kiện] và bỏ chọn tùy chọn Fundraising [Gây quỹ] để xóa buổi gây quỹ khỏi trang sự kiện của bạn.

Mọi người sẽ không quyên góp được nữa, nhưng những khoản quyên góp đã được xử lý trước đó sẽ được chuyển tới cho tổ chức bạn đã chỉ định.

Nếu bạn đổi ý hoặc muốn quyên góp cho một tổ chức khác, bạn có thể chỉnh sửa sự kiện của mình bằng cách nhấn vào thẻ Manage [Quản lý] để điều chỉnh sự kiện đã tạo trước đó.

Tôi có thể thiết lập số tiền quyên góp tùy chỉnh trên đơn quyên góp Zoom Events không?

Không thể tùy chỉnh số tiền đặt sẵn trên các nút quyên góp (mệnh giá 25 USD, 50 USD, 100 USD, và 250 USD). Nếu nhà tài trợ muốn quyên góp số tiền khác, họ có thể nhập số tiền họ muốn quyên góp trong hộp $ USD tùy chỉnh. Mức quyên góp tối thiểu là 5 USD.

Làm thế nào để biết được có người quyên góp trên sự kiện Zoom Events của tôi?

Người chủ trì tạo buổi gây quỹ trên Zoom Events sẽ có thể xem danh sách quyên góp trong Bảng điều khiển của người chủ trì.

Nếu đã thiết lập mục tiêu gây quỹ, khi nhận được tối thiểu một quyên góp, tổng số tiền quyên góp tính tới thời điểm hiện tại sẽ được hiển thị trên đơn quyên góp để mọi người đều có thể nhìn thấy. Nếu chưa thiết lập mục tiêu gây quỹ, khi nhận được tối thiểu 25 USD thì tổng số tiền quyên góp tính tới thời điểm hiện tại sẽ được hiển thị.

Ghi chú: Người chủ trì sẽ nhận được email thông báo khi đạt được 80% mục tiêu gây quỹ của sự kiện.

Làm thế nào để theo dõi các khoản quyên góp đến từ các buổi gây quỹ của tôi?

Để xem tổng quan về tổng số tiền quyên góp bạn đã kêu gọi được từ sự kiện gây quỹ của mình:

 1. Đăng nhập vào Zoom Events.
 2. Ở góc trên bên phải, nhấn vào Manage [Quản lý].
 3. Trên menu điều hướng, nhấn Event Summary [Tóm tắt sự kiện].
  Một bảng tổng quan về tổng số tiền quyên góp được từ sự kiện gây quỹ của bạn sẽ xuất hiện.

Để xem chi tiết quyên góp cụ thể của từng sự kiện:

 1. Đăng nhập vào Zoom Events.
 2. Ở góc trên bên phải, nhấn chọn Manage [Quản lý].
 3. Trong menu điều hướng, nhấn vào Events [Sự kiện].
 4. Nhấn vào thẻ Past Events [Sự kiện đã qua] và tìm sự kiện bạn muốn xem chi tiết.
 5. Nhấn vào dấu ba chấm more-button.png.
 6. Chọn View Event Summary [Xem tóm tắt sự kiện].
 7. (Tùy chọn) Để xem ai đã quyên góp cho buổi gây quỹ của bạn và số tiền quyên góp của họ, nhấn vào View Details [Xem chi tiết].

Buổi gây quỹ từ thiện Zoom Events: Câu hỏi cho nhà tài trợ và các khoản quyên góp cho các tổ chức từ thiện

Những khoản phí nào được khấu trừ trong khoản quyên góp của tôi?

Không có khoản phí nào cả. Zoom Events sẽ hỗ trợ phí xử lý giao dịch qua thẻ tín dụng để 100% khoản quyên góp trên Zoom Events được chuyển đến các tổ chức phi lợi nhận đã được xác minh.

Ghi chú: Trên đơn quyên góp có một khoản tiền cho thêm tùy chọn được dùng để chi trả các chi phí của Pledgeling Technologies khi cung cấp dịch vụ miễn phí này cho Người chủ trì và người tham gia Zoom Events. Tiền cho thêm này là tùy chọn với tất cả các nhà tài trợ và có thể được điều chỉnh, gồm việc chỉnh thành 0 USD. Pledgeling Technologies không nhận được bất kỳ khoản tiền nào nếu người tham gia không trả tiền cho thêm. Tiền cho thêm hiển thị với tất cả các nhà tài trợ trước khi phê duyệt thanh toán. Tiền cho thêm sẽ được cộng vào số tiền quyên góp, do đó không ảnh hưởng đến số tiền tới tay các tổ chức từ thiện. Bởi vì tiền cho thêm được chuyển ngay tới cho nhà cung cấp dịch vụ vì lợi nhuận nên theo quy định của IRS, nhà tài trợ không được khấu trừ thuế cho khoản tiền này.

Làm thế nào để biết được tổ chức phi lợi nhuận đã nhận được khoản quyên góp của tôi hay chưa?

Tôi có thể lấy biên lai thuế ở đâu?

Biên lai thuế sẽ được gửi tới email của bạn. Hệ thống của Pledge gửi email biên lai thuế trong vòng vài phút sau khi xử lý thành công một khoản quyên góp, vì vậy nếu bạn không nhận được, hãy tìm trong hộp thư với từ khóa "Pledge" và đảm bảo tìm cả trong hộp thư rác.

Nếu không tìm thấy, có khả năng bạn đã nhập sai địa chỉ email trên đơn quyên góp. Gửi phiếu hỗ trợ tại help.pledgeling.org với thông tin gồm tên bạn dùng khi quyên góp, địa chỉ email bạn ghi trên đơn quyên góp, tổ chức bạn quyên góp, và khoảng thời gian và số tiền bạn đã quyên góp. Việc cung cấp chính xác số tiền và ngày quyên góp cùng với bốn số cuối của thẻ tín dụng sẽ giúp ích rất nhiều. Pledge không thật sự cần tất cả các thông tin này khi tìm kiếm, tuy nhiên chúng hỗ trợ rút ngắn thời gian gửi email qua lại trong trường hợp Pledge không thể tìm thấy ngay hồ sơ của bạn.

Pledge có thể gửi các khoản quyên góp tới các tổ chức phi lợi nhuận nào?

Pledge có thể chuyển quyên góp tới:

Bạn đã định sẵn một tổ chức nhận quyên góp nhưng không chắc chắn tổ chức này có đủ điều kiện không? Đối với các tổ chức phi lợi nhuận ở Hoa Kỳ, truy cập guidestar.org hoặc tìm kiếm trực tiếp trên website của IRS.

Nếu bạn muốn yêu cầu Pledge thêm một tổ chức, vui lòng xem trang này để biết thêm thông tin.

Các khoản quyên góp của tôi có được khấu trừ thuế không?

Có, các khoản quyên góp cho Pledgeling Foundation được khấu trừ thuế trong phạm vi cho phép của pháp luật và tình hình thuế cá nhân của bạn. Pledgeling Foundation là một tổ chức 501(c)(3) được IRS phê duyệt, do đó các khoản quyên góp đều được áp dụng cùng chính sách với các tổ chức phi lợi nhuận khác.

Pledge gửi email biên lai ngay sau khi bạn quyên góp, và biên lai này sẽ cung cấp thông tin bạn cần để chứng minh khoản khấu trừ. Tìm trong email của bạn, gồm cả hộp thư rác, từ khóa "Pledge".

Tôi muốn quyên góp cho một tổ chức phi lợi nhuận nhưng tổ chức này không có tên trong danh sách. Vậy phải làm thế nào?

Các tổ chức phi lợi nhuận ở Hoa Kỳ

Pledge có gần như tất cả các tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) ở Hoa Kỳ trong hệ thống của họ. Nếu không tìm thấy một tổ chức thì lý do phổ biến nhất là:

Bạn có thể tìm kiếm tổ chức phi lợi nhuận ở Hoa Kỳ, cả các tổ chức 501(c)(3) và các loại hình tổ chức khác trên website của IRS.

Nếu bạn muốn thêm một tổ chức 501(c)(3) ở Hoa Kỳ, hãy hoàn thành mẫu đơn đề xuất một tổ chức phi lợi nhuận. Cung cấp nhiều thông tin nhất có thể về những gì bạn đã tìm kiếm và tổ chức bạn đang cố tìm (tên, EIN nếu biết, địa chỉ, website).

Các tổ chức phi lợi nhuận nằm ngoài Hoa Kỳ

Danh sách các tổ chức nằm ngoài Hoa Kỳ do các đối tác của Pledge cung cấp và họ không có quyền kiểm soát trực tiếp đối với danh sách đó. Pledge có thể yêu cầu đối tác thêm một tổ chức vào danh sách của họ, nhưng chi phí phát sinh từ quá trình tìm kiếm, kiểm tra và xử lý họ phải chịu sẽ chuyển sang cho Pledge. Do đó, khi đối tác của Pledge có thể thực hiện dịch vụ, Pledge sẽ tính mức phí tối thiểu để thêm một tổ chức từ thiện không thuộc Hoa Kỳ là 500 USD, và số tiền này có thể nhiều hơn tùy thuộc vào quốc gia.

Dữ liệu nào được chia sẻ với các tổ chức phi lợi nhuận?

Pledgeling Foundation cung cấp mặc định các thông tin dưới đây cho tổ chức thụ hưởng:

Đây là những thông tin họ nhận được nếu bạn quyên góp trực tiếp cho họ bằng hình thức trực tuyến.

Là một nhà tài trợ, bạn có thể chọn ẩn tên và địa chỉ email của mình. Nếu bạn không muốn Pledge chuyển thông tin tên và email của bạn, ấn chọn hộp kiểm quyên góp ẩn danh. Khi đó, Pledge chỉ chuyển thông tin ngày và số tiền quyên góp.

Nếu bạn quyên góp thông qua Zoom Events, bạn có thể chọn chia sẻ thông tin liên hệ của bạn với tổ chức phi lợi nhuận mà bạn quyên góp. Tùy chọn này xuất hiện trên màn hình Thank You [Cảm ơn] sau khi bạn gửi quyên góp. Các cài đặt khác nhau kiểm soát những thông tin mà tổ chức từ thiện thấy được như sau:

Xem chính sách quyền riêng tư của Pledge để biết thêm chi tiết. Lưu ý rằng nếu quyên góp của bạn được thực hiện thông qua một đối tác nơi bạn có tài khoản, chẳng hạn như Zoom Events, bạn cũng nên tham khảo chính sách quyền riêng tư của họ.

Làm thế nào để xem lại, thay đổi, hoặc xóa thông tin cá nhân của tôi?

Tham khảo chính sách quyền riêng tư mới nhất của Pledge để biết Pledge thu thập thông tin gì, thu thập khi nào và dùng thông tin đó như thế nào.

Bài viết về Pledge này tóm tắt một phần chính sách đó nhưng không thay thế nội dung gốc. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa chính sách quyền riêng tư của Pledge và thông tin dưới đây, chính sách quyền riêng tư của Pledge sẽ là tài liệu hiệu lực:

Tôi có thể quyên góp từ bên ngoài Hoa Kỳ không?

Quyên góp từ bất kỳ đâu vào bất kỳ lúc nào, nhưng lưu ý rằng trừ khi có quy định khác, tất cả các khoản quyên góp đều được thực hiện bằng đồng USD (vì vậy nếu bạn đang ở Úc hoặc Canada, ký hiệu $ nghĩa là "USD").

Người nộp thuế sống ở Hoa Kỳ khi quyên góp cho Pledgeling Foundation được khấu trừ thuế. Nếu bạn không ở Hoa Kỳ, kiểm tra với cơ quan thuế địa phương về việc khấu trừ hoặc các lợi ích thuế khác.

Pledge hiện chỉ có thể cung cấp biên lai thuế cho những nhà tài trợ sinh sống ở Hoa Kỳ. Vì vậy nếu bạn ở Úc, quyên góp cho tổ chức từ thiện của Úc, biên lai của Pledge có thể phù hợp hoặc không phù hợp đối với cơ quan thuế nơi bạn sống.

Biểu phí thẻ tín dụng

Làm thế nào để hủy quyên góp định kỳ (hàng tháng) của tôi?

Tìm biên lai của bạn: Biên lai gần nhất được gửi email cho bạn sẽ chứa một liên kết quản lý đăng ký của bạn nằm trong đoạn văn bản mở đầu bằng "This is a monthly donation …" ["Đây là khoản quyên góp hàng tháng..."] Nhấn vào liên kết và bạn sẽ được chuyển hướng tới trang Subscription [Đăng ký]. Trên trang Subscription [Đăng ký], tìm nút Cancel recurring donation [Hủy quyên góp định kỳ]. Nhấn vào nút Cancel recurring donation [Hủy quyên góp định kỳ].

Nếu bạn không nhận được biên lai gửi qua email cho các khoản quyên góp định kỳ, đầu tiên hãy kiểm tra trong hộp thư rác – tìm kiếm từ khóa "Pledge".

Nếu bạn vẫn không tìm thấy biên lai, mở phiếu yêu cầu hỗ trợ bằng nút New Support Ticket [Phiếu yêu cầu hỗ trợ mới]. Lý do bạn không nhận được biên lai có thể là vì địa chỉ email mà Pledge ghi nhận trong hồ sơ của bạn không chính xác, xác nhận rằng bạn nhập đúng địa chỉ và điền ngày, số tiền phí, và bốn số cuối của thẻ bị tính phí để Pledge có thể nhanh chóng tìm thấy khoản quyên góp định kỳ của bạn.

Có thể hoàn lại khoản quyên góp từ thiện của tôi không?

Theo pháp luật và quy định về đóng góp từ thiện và việc Pledge không có khả năng thu hồi tiền đã được chuyển đến các tổ chức phi lợi nhuận thụ hưởng, nhiều khoản đóng góp là "quà tặng không thể thu hồi" và không thể hoàn lại.

Gửi email cho Pledge nếu bạn:

Trong những trường hợp đó, nếu số tiền vẫn chưa được chuyển tới tổ chức phi lợi nhuận thụ hưởng – về cơ bản, nếu vẫn nằm trong cùng một tháng dương lịch với khoản quyên góp sai – Pledge có thể khắc phục sự cố này.

Nếu Pledge đã chuyển tiền tới cho tổ chức từ thiện được chỉ định, bạn sẽ phải liên hệ trực tiếp tới tổ chức từ thiện được chỉ định đó.

Tôi không nhận ra khoản phí này trên thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ của mình!

Nếu bạn không nhận ra một khoản phí, tìm trong email của bạn, bao gồm hộp thư rác, từ khóa "Pledge" vào cùng ngày hoặc ngay sau ngày bạn bị tính phí. Liên hệ Pledge trước khi gửi khiếu nại giao dịch tới công ty phát hành thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ của bạn.

Pledgeling Foundation là một quỹ phi lợi nhuận tư vấn cho các nhà tài trợ, nhận quyên góp từ nhiều nguồn và chuyển những khoản quyên góp đó tới các tổ chức do nhà tài trợ chỉ định.

Pledge gửi email biên lai gần như ngay sau khi xử lý khoản quyên góp. Trừ khi bị lỗi đánh máy trong địa chỉ email của bạn, bạn sẽ nhận được biên lai đó làm bằng chứng. Tìm trong email, bao gồm cả hộp thư rác, từ khóa "Pledge" và xem có nhận email nào như vậy không.

Tìm trong các sự kiện Zoom Events diễn ra trong khoảng thời gian bị tính phí mà bạn được mời. Nhấn vào liên kết đến trang web của sự kiện, và thẻ Activity [Hoạt động] có thể hiển thị các khoản quyên góp, bao gồm khoản quyên góp của bạn.

Hỏi vợ hoặc chồng, đối tác, hoặc thành viên trong gia đình bạn xem có phải khoản phí này đến từ giao dịch họ thực hiện không – nếu có thì có thể họ đã cung cấp cho Pledge địa chỉ email của họ, như vậy họ phải tìm email đến từ Pledge trong khoảng thời gian bị tính phí.

Nếu bạn vẫn không nhận ra khoản phí bị tính, gửi "Phiếu yêu cầu hỗ trợ mới" tại đây để yêu cầu Pledge tìm thêm thông tin về khoản quyên góp của bạn. Vui lòng ghi rõ:

Nếu bạn liên hệ với công ty phát hành thẻ tín dụng cho bạn, nghĩa là một "tranh chấp" đã được tạo ra, dẫn đến nhà cung cấp dịch vụ thẻ cho Pledge tính phí 15 USD cho Pledge. Khi đó, Pledge phải khấu trừ 15 USD này vào khoản quyên góp của tháng tiếp theo mà Pledge gửi cho tổ chức từ thiện liên quan tới khoản quyên góp của bạn, và phí này sẽ được trừ vào khoản quyên góp của người khác. Liên hệ Pledge trước khi khiếu nại về giao dịch thông qua ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn.

Làm thế nào để thay đổi thẻ tín dụng dùng cho khoản quyên góp định kỳ (hàng tháng) của tôi?

Tìm biên lai của bạn: Biên lai gần nhất được email tới cho bạn sẽ chứa một liên kết "quản lý đăng ký của bạn" nằm trong đoạn văn bản mở đầu bằng "This is a monthly donation …" ["Đây là khoản quyên góp hàng tháng..."] Nhấn vào liên kết và bạn sẽ đến trang "Subscription" ["Đăng ký"] như ảnh chụp màn hình bên dưới. Trang này có một nút màu đỏ lớn ghi "Cancel recurring donation" ["Hủy quyên góp định kỳ"] – nhấn chọn vậy là bạn đã hoàn tất!

Nếu bạn không nhận được biên lai gửi qua email cho các khoản quyên góp định kỳ, đầu tiên hãy kiểm tra trong hộp thư rác – tìm kiếm từ khóa "Pledge".

Nếu bạn vẫn không tìm thấy biên lai, mở phiếu hỗ trợ bằng nút Phiếu yêu cầu hỗ trợ mới trên trang này. Nguyên nhân bạn không nhận được biên lai có thể là vì địa chỉ email Pledge ghi nhận trong hồ sơ của bạn không đúng, vui lòng kiểm tra lại bạn có điền đúng địa chỉ không, và kiểm tra cả ngày và số tiền phí, và bốn số cuối của thẻ bị tính phí để Pledge có thể nhanh chóng tìm được khoản quyên góp định kỳ của bạn.

Mức độ bảo mật về danh tính và thông tin thẻ của tôi như thế nào?

Pledge không chụp lại, truyền tải, hay lưu trữ thông tin thẻ tín dụng của bạn. Thông tin này được mã hóa cục bộ trên thiết bị của bạn và gửi trực tiếp tới nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Stripe của Pledge mà không thông qua hệ thống của Pledge. Không có bất kỳ thông tin thẻ tín dụng nào, dù đã hoặc chưa được mã hóa, đi qua hay được lưu trữ trên hệ thống hay mạng của Pledge.

Stripe là nhà cung cấp sở hữu chứng chỉ Chuẩn bảo mật an ninh dữ liệu thẻ thanh toán (PCI-DDS) cấp độ 1 được các công ty như Lyft, Shopify, Foursquake, Kickstarter, Pinterest, Slack, và các công ty khác tin dùng. Tìm hiểu thêm về bảo mật tại Stripe để biết thêm thông tin.

Về các thông tin khác, Pledge áp dụng tiêu chuẩn và giao thức nghiêm ngặt để mã hóa, lưu trữ, hoặc truyền tải dữ liệu. Cơ sở hạ tầng của Pledge sử dụng dịch vụ lưu trữ đạt chứng nhận SOC1 / SOC2 / SOC3. Pledge thường xuyên cài đặt cập nhật bảo mật và chủ động giám sát hệ thống để phát hiện hoạt động khả nghi.

Vì sao tôi nhận được một khoản tiền hoàn từ Pledge?

Lý do cho việc hoàn tiền trên các khoản quyên góp từ thiện bao gồm: