ID cuộc họp cá nhân (PMI) và Liên kết cá nhân


ID cuộc họp cá nhân và liên kết cá nhân là hai phương thức để truy cập phòng họp cá nhân của bạn. Phòng họp cá nhân của bạn là một cuộc họp luôn sẵn có dành riêng cho hồ sơ của bạn. Bạn có thể bắt đầu cuộc họp cá nhân vào bất kỳ lúc nào hoặc lên lịch cuộc họp cá nhân để sử dụng trong tương lai. Bạn cũng có thể lên lịch hoặc bắt đầu một cuộc họp tức thời với ID cuộc họp cá nhân của mình.

Chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên cũng có thể tắt ID cuộc họp cá nhân nếu họ muốn yêu cầu người dùng luôn tạo một ID cuộc họp duy nhất. Nếu chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên tắt và khóa cài đặt Bật ID cuộc họp cá nhân, người dùng sẽ cần phải chỉnh sửa mọi cuộc họp đã được lên lịch trước đó mà có sử dụng ID cuộc họp cá nhân để cập nhật ID cuộc họp. Sau khi cập nhật ID cuộc họp, họ sẽ cần gửi lại lời mời đến những người được mời họp.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Tùy chỉnh ID cuộc họp cá nhân (PMI) của bạn

Tùy chỉnh liên kết cá nhân của bạn

ID cuộc họp cá nhân (PMI) của bạn là gì?

ID cuộc họp cá nhân của bạn được tự động chỉ định cho bạn dưới dạng một phòng họp cá nhân vĩnh viễn. Bạn có thể bắt đầu cuộc họp cá nhân vào bất kỳ lúc nào hoặc lên lịch cuộc họp cá nhân để sử dụng trong tương lai. ID phòng họp cá nhân của bạn, ID cuộc họp cá nhân của bạn, sẽ vẫn giữ nguyên, chỉ cần bạn sử dụng ID này ít nhất một lần trong 365 ngày, nếu không ID sẽ hết hạn và một ID mới sẽ được tạo khi bạn truy cập trang Hồ sơ của mình.

ID cuộc họp cá nhân của bạn là một phần của URL cuộc họp cá nhân của bạn; ví dụ: https://zoom.us/j/5551112222. Nếu bạn là Người dùng được cấp giấy phép, bạn có thể tùy chỉnh ID cuộc họp cá nhân gồm 10 chữ số.

Cách tùy chỉnh ID cuộc họp cá nhân của bạn

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấp vào Hồ sơ.
 3. Bên cạnh ID cuộc họp cá nhân, nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Nhập ID gồm 10 chữ số.
 5. Nhấp vào hộp kiểm nếu bạn muốn sử dụng ID cuộc họp cá nhân của mình cho các cuộc họp tức thời.
 6. Nhấn vào Save Changes [Lưu thay đổi].

Các hạn chế khi tùy chỉnh ID cuộc họp cá nhân của bạn

Có một số hạn chế khi tùy chỉnh ID cuộc họp cá nhân của bạn. Số bạn chọn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Liên kết cá nhân là gì?

Liên kết cá nhân của bạn là URL cá nhân được liên kết với phòng họp cá nhân của bạn. Liên kết cá nhân tùy chỉnh của bạn phải có ít nhất 5 ký tự và không vượt quá 40 ký tự. Liên kết này phải bắt đầu bằng một chữ cái và chỉ có thể chứa các chữ cái, số và dấu chấm (.). 

Liên kết cá nhân của bạn phải dành riêng cho bạn. Liên kết cá nhân này không được là một liên kết đang được người dùng Zoom khác sử dụng, ngay cả khi tài khoản của bạn có URL tùy biến. Không thể sử dụng tên phổ biến làm liên kết cá nhân của bạn.

Ghi chú: Nếu lời mời họp không sử dụng liên kết cá nhân của bạn thì ID cuộc họp cá nhân của bạn sẽ được sử dụng thay vào đó.

Cách tùy chỉnh liên kết cá nhân của bạn

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấp vào Hồ sơ.
 3. Chọn Tùy chỉnh bên cạnh Liên kết cá nhân.
 4. Nhập ID hoặc liên kết cá nhân mong muốn.
 5. Nhấn vào Save Changes [Lưu thay đổi].

Cách chỉnh sửa cài đặt của Phòng họp cá nhân của bạn

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấn vào Meetings [Cuộc họp].
 3. Nhấp vào Phòng cá nhân.
 4. Cuộn xuống và nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Thay đổi cài đặt theo mong muốn.
 6. Nhấp vào Lưu.

Tắt ID cuộc họp cá nhân

Với vai trò là quản trị viên hoặc chủ sở hữu tài khoản, bạn có thể tắt ID cuộc họp cá nhân cho tài khoản của mình hoặc cho một nhóm trong tài khoản của mình. Thao tác tắt tính năng sẽ mặc định tắt cài đặt này cho người dùng của bạn, nhưng họ có thể bật lại cài đặt này trong cài đặt người dùng của mình. Nếu bạn muốn tắt hoàn toàn ID cuộc họp cá nhân, hãy làm theo các bước bên dưới để tắt cài đặt rồi hoàn thành bước tùy chọn để khóa cài đặt.

Sau khi ID cuộc họp cá nhân bị tắt và khóa, người dùng sẽ cần chỉnh sửa mọi cuộc họp đã được lên lịch trước đó với ID cuộc họp cá nhân để cập nhật ID cuộc họp. Sau khi chỉnh sửa ID cuộc họp, họ sẽ cần gửi lại lời mời cho những người được mời họp.

Tài khoản

Để tắt cài đặt Bật ID cuộc họp cá nhân cho tất cả người dùng trong tài khoản:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 2. Trên bảng điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấp vào Cài đặt tài khoản.
 3. Nhấn vào thẻ Meeting [Cuộc họp].
 4. Trong phần Lên lịch cuộc họp, nhấp vào nút bật/tắt của phần Bật ID cuộc họp cá nhân để bật hoặc tắt tính năng này.
 5. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc đối với tất cả người dùng trong tài khoản của mình, hãy nhấp vào biểu tượng khóa , rồi nhấp vào Khóa để xác nhận cài đặt.

Nhóm

Để tắt cài đặt Bật ID cuộc họp cá nhân cho một nhóm người dùng:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách quản trị viên để có quyền chỉnh sửa nhóm.
 2. Trên bảng điều hướng, nhấp vào Quản lý người dùng, sau đó nhấp vào Nhóm.
 3. Nhấp vào tên nhóm áp dụng từ danh sách, sau đó nhấp vào tab Cài đặt.
 4. Nhấn vào thẻ Meeting [Cuộc họp].
 5. Trong phần Lên lịch cuộc họp, nhấp vào nút bật/tắt của phần Bật ID cuộc họp cá nhân để bật hoặc tắt tính năng này.
 6. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc đối với tất cả người dùng trong tài khoản của mình, hãy nhấp vào biểu tượng khóa , rồi nhấp vào Khóa để xác nhận cài đặt.

Người dùng

Để tắt cài đặt Bật ID cuộc họp cá nhân vì mục đích sử dụng của riêng bạn:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trên bảng điều hướng, nhấp vào Cài đặt.
 3. Nhấn vào thẻ Meeting [Cuộc họp].
 4. Trong phần Lên lịch cuộc họp, nhấp vào nút bật/tắt của phần Bật ID cuộc họp cá nhân để bật hoặc tắt tính năng này.Ghi chú: Nếu tùy chọn chuyển sang màu xám thì tùy chọn đó đã bị khóa ở cấp nhóm hoặc cấp tài khoản. Bạn cần liên hệ với quản trị viên Zoom của mình.