Chia sẻ màn hình với bản trình bày PowerPoint


Bạn có thể chia sẻ màn hình một bản trình bày PowerPoint trong cuộc họp Zoom theo ba cách. Nếu có màn hình kép, bạn có thể chia sẻ bản trình chiếu và xem ghi chú của diễn giả trong một màn hình khác. Nếu bạn có một màn hình đơn, bạn cũng có thể bắt đầu trình chiếu trong một cửa sổ để có quyền truy cập các tính năng cuộc họp khác trong khi chia sẻ bản trình bày của mình.

Nếu có người tham gia khác cùng trình bày các phần trong PowerPoint, bạn có thể cung cấp cho họ quyền điều khiển trang chiếu trong Zoom, để họ có thể điều khiển bản trình chiếu từ phía họ mà không cần yêu cầu bạn chuyển sang trang chiếu tiếp theo. 

Bài viết này đề cập đến:

Màn hình kép với chế độ xem bản trình chiếu và chế độ xem của diễn giả

Làm theo các bước sau nếu bạn đang dùng nhiều màn hình và muốn trình bày PowerPoint trong một màn hình và xem ghi chú của diễn giả trong một màn hình khác.

 1. Mở tệp PowerPoint bạn muốn trình bày.
 2. Bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp Zoom.
 3. Nhấp vào Chia sẻ màn hình  trên bảng điều khiển cuộc họp.
 4. Chọn màn hình chính sau đó nhấp vào Chia sẻ. Nếu bạn không chắc chắn màn hình nào là màn hình chính của mình, hãy chọn màn hình mà PowerPoint đang mở.
 5. Quay trở lại Powerpoint và nhấp vào thẻ Bản trình chiếu
 6. Bắt đầu bản trình bày bằng cách chọn các tùy chọn Phát từ đầu hoặc Phát từ trang chiếu hiện tại
  Nếu bạn chia sẻ đúng màn hình chính của mình, người tham gia sẽ thấy PowerPoint trong chế độ xem bản trình chiếu. Viền xanh lá cây cho biết màn hình của bạn hiện đang được chia sẻ.

  Chế độ xem của diễn giả sẽ hiển thị trên màn hình phụ của bạn. Sử dụng màn hình này để xem các ghi chú về trang chiếu và điều khiển bản trình bày.
 7. Nếu bạn chưa chia sẻ đúng màn hình, nhấp vào Hoán đổi màn hình. PowerPoint sẽ chuyển đổi màn hình được sử dụng cho chế độ xem bản trình chiếu.
  Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào Chia sẻ mới trên các điều khiển chia sẻ màn hình và chọn màn hình hiển thị PowerPoint trong chế độ xem trình chiếu.

Thiết lập màn hình đơn với chế độ xem bản trình chiếu trong cửa sổ

Làm theo các bước sau nếu bạn có một màn hình đơn và muốn chia sẻ bản trình bày PowerPoint của mình trong chế độ xem bản trình chiếu, nhưng chỉ ở trong một cửa sổ thay vì hiển thị toàn màn hình. Chế độ này sẽ giúp ích nếu bạn cần truy nhập các tính năng cuộc họp, chẳng hạn như trò chuyện trong cuộc họp hoặc quản lý tham gia, đồng thời chia sẻ bản trình bày PowerPoint của bạn.

 1. Mở tệp PowerPoint bạn muốn trình bày.
 2. Nhấp vào thẻ Bản trình chiếu rồi sau đó chọn Thiết lập bản trình chiếu.
 3. Trong Loại trình chiếu, chọn Duyệt bởi một người (cửa sổ) và sau đó chọn OK.
 4. Quay trở lại Powerpoint và nhấp vào thẻ Bản trình chiếu
 5. Bắt đầu bản trình bày bằng cách chọn các tùy chọn Phát từ đầu hoặc Phát từ trang chiếu hiện tại
  PowerPoint sẽ hiển thị bản trình chiếu trong một cửa sổ.
 6. Trong Zoom, bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp.
 7. Nhấp vào Chia sẻ màn hình  trên bảng điều khiển cuộc họp.
 8. Chọn cửa sổ PowerPoint rồi nhấp vào Chia sẻ.

Ghi chú: Đảm bảo rằng bạn chọn cửa sổ PowerPoint, không phải toàn bộ màn hình. Chỉ chia sẻ cửa sổ PowerPoint sẽ cho phép bạn sử dụng các tính năng khác mà không làm gián đoạn chế độ xem bản trình bày. 

Thiết lập màn hình đơn với bản trình chiếu ở chế độ toàn màn hình

 1. Mở tệp PowerPoint bạn muốn trình bày.
 2. Bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp Zoom.
 3. Nhấp vào Chia sẻ màn hình  trên bảng điều khiển cuộc họp.
 4. Chọn màn hình của bạn sau đó nhấp vào Chia sẻ
 5. Quay trở lại Powerpoint và nhấp vào thẻ Bản trình chiếu
 6. Bắt đầu bản trình bày bằng cách chọn các tùy chọn Phát từ đầu hoặc Phát từ trang chiếu hiện tại
  Viền xanh lá cây cho biết màn hình của bạn hiện đang được chia sẻ.