Khắc phục sự cố khi bạn không thể tham gia cuộc họp Zoom


Nếu bạn không thể tham gia cuộc họp Zoom, hãy thử làm theo các bước sau để khắc phục sự cố.

Các yêu cầu tiên quyết để khắc phục sự cố cuộc họp Zoom

Cách khắc phục sự cố khi bạn không thể tham gia cuộc họp Zoom

Cài đặt máy khách Zoom

Nếu bạn gặp vấn đề khi cố gắng tham gia cuộc họp Zoom bằng trình duyệt của mình thì bạn có thể khắc phục vấn đề này bằng cách cài đặt Máy khách Zoom dành cho máy tính.

Gỡ cài đặt và cài đặt lại Zoom

Nếu bạn đã cài đặt máy khách Zoom mà vẫn gặp vấn đề khi cố gắng tham gia cuộc họp Zoom, bạn có thể khắc phục vấn đề này bằng cách gỡ cài đặt và cài đặt lại Zoom. Hãy làm theo các bước sau để gỡ cài đặt và cài đặt lại Zoom:

  1. Chạy CleanZoom để gỡ cài đặt Zoom hoàn toàn.
  2. Trong Download Center, tải xuống và cài đặt phiên bản Zoom mới nhất.

Nhập ID cuộc họp và mật mã thủ công

Nếu bạn gặp vấn đề khi tham gia cuộc họp Zoom bằng liên kết cuộc họp hoặc bằng Máy khách Zoom dành cho máy tính, bạn có thể cần nhập ID cuộc họp và mật mã thủ công. Hãy làm theo các bước sau để nhập ID cuộc họp và mật mã thủ công.

  1. Đăng nhập vào Máy khách Zoom dành cho máy tính.
  2. Từ thẻ Home [Trang chủ], nhấn vào Join [Tham gia].
  3. Nhập ID cuộc họp rồi nhấn vào Join [Tham gia].
  4. Khi cửa sổ Enter meeting passcode [Nhập mật mã cuộc họp] xuất hiện, nhập mật mã cuộc họp.

Liên hệ với người chủ trì nếu ID cuộc họp không hợp lệ

Nếu bạn gặp vấn đề khi tham gia cuộc họp Zoom vì ID cuộc họp không hợp lệ, hãy liên hệ với người chủ trì cuộc họp và yêu cầu họ cung cấp đúng ID cuộc họp.

Kiểm tra thông tin để tìm lỗi cụ thể hoặc liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Zoom

Nếu bạn nhận được lỗi cụ thể trên Zoom, hãy tìm kiếm mã lỗi trên trang Hỗ trợ Zoom hoặc liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Zoom.