Tham gia các chương trình Zoom beta


Centercode là Nền tảng thử nghiệm beta mới của Zoom, cho phép người thử nghiệm tạo hồ sơ thiết bị/thử nghiệm nhằm hỗ trợ Zoom nhận diện đối tượng phù hợp với các Chương trình beta. Nền tảng này cũng cho phép người thử nghiệm các Chương trình beta này gửi và gộp phản hồi, theo dõi các báo cáo lỗi, và đề xuất các tính năng trên cùng một cổng thông tin trung tâm.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu tiên quyết để đăng ký và tham gia chương trình beta

Lưu ý: Nếu bạn đang dùng tài khoản miễn phí, bạn vẫn có thể đăng ký tài khoản Beta, tuy nhiên bạn sẽ không được chọn tham gia chương trình.

Cách tạo hồ sơ beta

Trước khi tham gia vào chương trình beta, bạn sẽ phải tạo một hồ sơ beta trên Centercode. Để tạo hồ sơ:

 1. Điều hướng tới trang beta của Zoom.
 2. Nhấn Put me on the list [Đưa tôi vào danh sách].
 3. Khi vào trang đăng ký Zoom Centercode, cuộn xuống cuối trang và nhấn Get Started [Bắt đầu].
 4. Nhập địa chỉ email của bạn trong trường Email Address [Địa chỉ email].
 5. Nhấn Verify Email Address [Xác nhận địa chỉ email].
 6. Khi nhận được email xác nhận, nhấn Verify Your Email Address [Xác nhận địa chỉ email của bạn].
 7. Hoàn tất hồ sơ đăng ký bằng cách điền các thông tin còn lại, bao gồm mật khẩu của bạn.
 8. Nhấn Submit [Gửi].
 9. Sau khi đọc thông báo chào mừng, nhấn Continue [Tiếp tục].
 10. Ở trang tiếp theo, nhập thông tin Hồ sơ cơ bản của bạn.
  Lưu ý: Bắt buộc phải nhập tất cả các mục, trừ mục Additional Opportunities [Cơ hội bổ sung]. Những tùy chọn này cũng có thể được chỉnh sửa sau khi hoàn tất các bước cài đặt tài khoản ban đầu.
 11. Đọc các điều khoản và điều kiện ở trang tiếp theo.
 12. Nhập Địa chỉ emailMật khẩu đăng nhập của bạn.
 13. Nhấn I Agree [Tôi đồng ý].
 14. Nhấn Continue [Tiếp tục].

Làm quen với cách đăng nhập vào Centercode

 1. Trên trình duyệt của bạn, điều hướng tới https://zoom.centercode.com
 2. Nhấn Login with Zoom [Đăng nhập bằng Zoom].
 3. Điền thông tin đăng nhập theo quy trình thông thường để đăng nhập vào Zoom.
 4. Nhấn Authorize [Ủy quyền].

Cách tùy chỉnh hồ sơ beta của bạn

Thêm ảnh đại diện

My Avatar [Ảnh đại diện của tôi] là nơi bạn có thể tải lên ảnh được cài đặt làm ảnh hồ sơ cho tài khoản, nhằm cá nhân hóa hơn nữa trải nghiệm của bạn. Để thêm Ảnh đại diện:

 1. Trên trang chủ tài khoản của bạn, nhấn Choose an Avatar [Chọn ảnh đại diện].
 2. Nhấn Attach File [Đính kèm tệp].
 3. Chọn tệp ảnh mà bạn muốn tải lên từ thiết bị của bạn.
 4. Sau khi tệp tải lên hoàn tất, điều chỉnh khu vực cắt ảnh.
 5. Nhấn Lưu.

Cập nhật cài đặt tài khoản

Personal Account Settings [Cài đặt tài khoản cá nhân] hỗ trợ thu thập thông tin người dùng đơn giản nhưng cũng đồng thời là nơi cập nhật thông tin đăng nhập chi tiết, bao gồm email và mật khẩu đăng nhập.

Cập nhật thông tin hồ sơ

Bên dưới mục My Profile [Hồ sơ của tôi], bạn có thể chỉnh sửa thông tin về bản thân, được thiết lập khi bạn tạo hồ sơ lúc ban đầu. Những mục này cho phép Zoom đưa ra các quyết định về nhân khẩu học và địa lý, cũng như thu thập thông tin cần thiết để đưa ra các thiết bị thử nghiệm và các giải pháp khác.

Cách quản lý nền tảng phần cứng để thử nghiệm

Bên dưới mục Test Platforms [Nền tảng thử nghiệm], bạn có thể quản lý các nền tảng phần cứng hiện hữu cũng như thêm các thiết bị mới vào nền tảng của bạn. Thêm nền tảng phần cứng cho phép các Nhà quản lý chương trình beta của chúng tôi lựa chọn người dùng trên Centercode phù hợp nhất với các tính năng được thử nghiệm.

Thêm nền tảng

Khi thêm nền tảng, bạn sẽ thấy các mục nhập liệu bắt buộc và tùy chọn. Vui lòng hoàn thiện đầy đủ thông tin nhất có thể, nhưng cũng không sao nếu bạn không nhớ bạn sở hữu thiết bị này từ lúc nào hay thiết bị sử dụng đèn LED tấm loại nào.

Ghi chú: Mục này được tạo động, vì vậy các lựa chọn có sẵn và các câu hỏi được đặt ra liên quan tới các lựa chọn này cũng sẽ thay đổi theo thời gian.

Để thêm nền tảng vào hồ sơ của bạn:

 1. Bên dưới mục Test Platforms [Nền tảng thử nghiệm], nhấn Add a Platform [Thêm nền tảng].
 2. Chọn loại phần cứng bạn muốn thêm.
 3. Điền vào bảng câu hỏi cho thiết bị/phần cứng đó.
 4. Nhấn Submit [Gửi].
 5. (Tùy chọn) Nhấn Add a Platform [Thêm nền tảng] để thêm một hồ sơ phần cứng khác.

Quản lý nền tảng

Sau khi thêm nền tảng, bạn có thể chỉnh sửa thông tin về thiết bị hoặc gỡ bỏ nền tảng khỏi tài khoản của bạn.

Chúng tôi khuyên bạn nên nhấn Manage Platforms [Quản lý nền tảng] thường xuyên để đảm bảo Hồ sơ nền tảng của bạn càng nhiều thông tin càng tốt nhằm tăng cơ hội được chọn tham gia các dự án alpha và beta.

Chỉnh sửa nền tảng

 1. Nhấn vào tên nền tảng.
 2. Chỉnh sửa bất kỳ thông tin nền tảng nào.
 3. Nhấn Submit [Gửi].

Gỡ bỏ nền tảng

 1. Di chuột tới tên nền tảng.
 2. Nhấn biểu tượng X ở phía bên phải của tên nền tảng.
 3. Khi được hỏi Delete this item [Xóa mục này], nhấn Yes [Có].

Cách sử dụng tài liệu beta

Trong mục Resources [Tài liệu], người dùng sẽ tìm thấy các phần Community News [Tin tức cộng đồng]Getting Started [Bắt đầu]. Các Nhà quản lý chương trình beta sẽ đưa các bản tin dành cho Người thử nghiệm cũng như các gợi ý hữu ích vào những mục này. Xem các tài liệu này khi bắt đầu, nhưng cũng nên xem lại chúng theo thời gian để cập nhật thông tin mới.

Cách xem các chương trình beta bạn đã tham gia

Khi được chọn tham gia chương trình beta, ngoài email chào mừng, trang chủ của bạn cũng sẽ cập nhật thêm một mục mới tên là My Projects [Dự án của tôi], nơi bạn có thể xem các chương trình beta bạn đang tham gia.

Cách tham gia thử nghiệm beta

Sau khi được thêm vào chương trình beta trong Centercode, bạn sẽ nhận được email thông báo bạn được thêm vào chương trình. Để hoàn thành hồ sơ đăng ký cho chương trình beta:

 1. Mở email được gửi đến địa chỉ email của bạn.
  Ghi chú: Email này sẽ được gửi từ địa chỉ noreply@centercode.com
 2. Nhấn Log in [Đăng nhập] hoặc Create an Account [Tạo tài khoản].
  Ghi chú: Nếu bạn chưa tạo tài khoản, bạn sẽ được nhắc tạo tài khoản.
 3. Sau khi tạo tài khoản hoặc đăng nhập vào tài khoản, bạn sẽ truy cập được chương trình beta từ trang chủ của bạn.
 4. Bên dưới mục My Projects [Dự án của tôi], chọn chương trình beta bạn đã được chỉ định.

Sau khi truy cập được chương trình beta, bạn có thể tải xuống các bản dựng mới nhất trong mục Overview [Tổng quan] hoặc Resources [Tài liệu], đồng thời xem được mọi vấn đề đã được đề cập trong mụcResources [Tài liệu].

Cách gửi phản hồi

Từ mục Feedback [Phản hồi], bạn có thể gửi Vấn đề, Ý tưởng, Lời khen, hoặc Thảo luận cho chương trình beta. Để gửi phản hồi cho các vấn đề trong chương trình beta:

 1. Bên dưới mục My Projects [Dự án của tôi], chọn chương trình beta bạn đang thử nghiệm.
 2. Bên dưới mục Feedback [Phản hồi], phía bên phải mục Issues [Vấn đề], nhấn Submit [Gửi].
 3. Trên trang gửi vấn đề:
  • Nếu vấn đề bạn gửi đã được ghi nhận, hãy di chuột tới vấn đề đó và nhấn This Matches [Đã được ghi nhận].
   Bạn sẽ được chuyển đến một chủ đề ở trang tiếp theo, tại đây bạn có thể đọc bình luận của người dùng khác liên quan tới vấn đề này, cũng như đăng bình luận của riêng bạn.
  • Nếu vấn đề của bạn chưa được ghi nhận:
   1. Cuộn xuống cuối trang và nhấn Create New Feedback [Tạo phản hồi mới].
    Ở trang tiếp theo, bạn sẽ nhận được một bảng câu hỏi liên quan tới vấn đề trên.
   2. Sau khi hoàn thành bảng câu hỏi cho vấn đề này, nhấn Submit [Gửi].