Mã lỗi và thông báo lỗi thường gặp


Bảng sau đây giải thích các mã lỗi hoặc thông báo lỗi thường gặp khi sử dụng cuộc họp/hội thảo trực tuyến hay cài đặt Zoom Desktop Client.

Mã lỗi và thông báo lỗi

Mã lỗi hoặc thông báo lỗiSự cốKhắc phục sự cố khuyên dùng
1009Người dùng đang nắm giữ một tài khoản Zoom đang hoạt động.

Nếu bạn không thể chấp nhận lời mời tham gia tài khoản do lỗi 1009, tức là tài khoản của bạn vẫn còn người dùng phải được xóa, hủy liên kết hoặc mời sang tài khoản khác trước khi chủ sở hữu có thể chấp nhận lời mời.

Ngoài ra, cũng có thể bạn đang có Zoom Room cần xóa trên trang Zoom Rooms trước khi chấp nhận lời mời.

Ghi chú: Người dùng miễn phí sẽ được chấp nhận tự động. Bất cứ tài khoản nào vẫn còn tiện ích mở rộng hay người dùng khác sẽ không được chấp nhận; họ phải là người duy nhất trên tài khoản, đây là lý do vì sao họ nhận mã lỗi 1009.

5000
5003
5004

104101
104102
104103
104104
104105
104106
104110
104111
104112
104113
104114
104115
104116
104117
104118

104121
104122
104123
104124
104125

Vấn đề kết nối với máy chủ của Zoom.

Nếu bạn đang sử dụng mạng có tường lửa hay proxy, hãy liên hệ với quản trị viên mạng để kiểm tra cài đặt tường lửa và proxy.

Phần mềm diệt vi rút chẳng hạn như AVG có thể đang chặn kết nối đến Zoom của bạn. Tắt dịch vụ và thử lại.

Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn để chắc chắn bạn có thể kết nối đến dịch vụ Zoom.

100000404

 

Gây ra bởi hoạt động bảo trì máy chủ hay sự cố với máy chủ proxy

Nếu bạn đang sử dụng mạng có tường lửa hay proxy, hãy liên hệ với quản trị viên mạng để kiểm tra cài đặt tường lửa và proxy.

3113

Cả mật mã và Phòng chờ đều không được bật.

Chỉnh sửa cuộc họp để bật Mật mã hoặc Phòng chờ.

Cuộc họp xảy ra lỗi không mong muốn. Mã lỗi: 2008.Giấy phép hội thảo trực tuyến không được áp dụng cho người dùng, hoặc giấy phép áp dụng không còn hợp lệ trên tài khoản.Truy cập User Management [Quản lý người dùng] với vai trò chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên và chỉ định giấy phép hội thảo trực tuyến phù hợp cho người dùng.
Thiếu XmppDll.dll trên máy tính của bạn 

Nếu bạn nhận được lỗi báo thiếu XmppDll.dll trên máy tính của bạn, hãy cài đặt Zoom theo cách thủ công. Nếu điều này không giúp ích, hãy tạo phiếu yêu cầu hỗ trợ.

Không tìm thấy điểm đầu vào

Không thể xác định vị trí điểm đầu vào quy trình.

  Cài đặt lại Microsoft Visual C++ 2008 SP1.
Không có đĩa nào trong ổ đĩa. Vui lòng cắm đĩa vào ổ đĩaỨng dụng Zoom đang tìm kiếm đường dẫn tệp trên thiết bị Windows của bạn nhưng không tồn tại. Thông thường, điều này xảy ra khi tham gia hay rời cuộc họp.

Gỡ cài đặt Zoom và cài đặt lại phiên bản mới nhất của Zoom

 

0 (trong quá trình cài đặt)

Lỗi này xảy ra khi nâng cấp từ Phiên bản 0.9 hay 1.0.

Liên kết nguồn của gói trình cài đặt Zoom bị hỏng.

Phần mềm diệt vi rút có thể đã cô lập tệp được tải xuống bởi trình cài đặt Zoom.

Tải xuống trình cài đặt Zoom client theo cách thủ công và cài đặt bằng trình cài đặt đó.

Nếu vẫn không xử lý được vấn đề, lấy tệp installer.txt nằm trong c:/users/username/AppData/Roaming/Zoom, sau đó gửi phiếu yêu cầu cùng với tệp installer.txt.

3000 (trong quá trình cài đặt)Trình cài đặt Zoom không thể ghi đè tệp hiện tại do có một tiến trình đang chạy.

 

Gỡ cài đặt Zoom và cài đặt lại phiên bản mới nhất của Zoom

10002 (trong quá trình cài đặt)
 

Liên kết nguồn của gói trình cài đặt Zoom bị hỏng.

Phần mềm diệt vi rút có thể đã cô lập tệp được tải xuống bởi trình cài đặt Zoom.

Kiểm tra dung lượng ổ đĩa của bạn để xem có đủ dung lượng trống không.

Tải xuống trình cài đặt Zoom client theo cách thủ công và cài đặt bằng trình cài đặt đó.

Nếu vẫn không xử lý được vấn đề, lấy tệp installer.txt nằm trong c:/users/username/AppData/Roaming/Zoom, sau đó gửi phiếu yêu cầu cùng với tệp installer.txt.

10006 (trong quá trình cài đặt)

Ổ đĩa đích đã đầy.

Phần mềm diệt vi rút có thể đã cô lập tệp được tải xuống bởi trình cài đặt Zoom.

Tải xuống trình cài đặt Zoom client theo cách thủ công và cài đặt bằng trình cài đặt đó.

Nếu vẫn không xử lý được vấn đề, lấy tệp installer.txt nằm trong c:/users/username/AppData/Roaming/Zoom, sau đó gửi phiếu yêu cầu cùng với tệp installer.txt.

 

13003 (trong quá trình cài đặt) 

Quyền của người dùng không cho phép cài đặt ứng dụng.

Có mâu thuẫn với trình điều khiển.

Tải xuống trình cài đặt Zoom client theo cách thủ công và chạy trình cài đặt với vai trò quản trị viên.

Bảo đảm trình điều khiển video và âm thanh cập nhật.